راهنمای The Witcher 3 / مرحله No Place Like Home

راهنمای The Witcher 3 / مرحله No Place Like Home

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله No Place Like Home)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله No Place Like Home

دقیقا در حین انجام ماموریت Ugly Baby این ماموریت را می گیرید. بسته به نوع دیالوگ هایی که انتخاب کردید دو حالت دارید یا به تخت خواب رفتید و استراحت کنید یا به همراه دو دوست قدیمی خود کمی خوش گذرانی کرده اید. فرض این راهنمایی انتخاب خوش گذرانی است. در هر صورت تاثیری در داستان کلی بازی ندارد. کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی کنید. در دایره نارنجی بخش های قرمز را بررسی کنید.  رد پایی پیدا می کنید آن را دنبال کنید.  مسیر رد پا را دنبال کنید تا به Eskel برسید. Lambert  یک پیشنهاد بسیار مسخره می دهد که با احظار کردن چند روح زن خوش گذرانی کنند ولی می توانید برای خنده و کمی سرگرم شدن آن را بپذیرید.  برای انجام این ماموریت Lambert  می گوید لباس ینیفر را بپوشید و این را نیز قبول کنید! لباس های ینیفر را از صندوق بردارید و بپوشید. ولی وسط ماجرا ینیفر سر می رسد. :))  ماموریت تمام شده است.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Va Fail, Elaine)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است