راهنمای The Witcher 3 / مرحله Novigrad Dreaming

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Novigrad Dreaming

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Novigrad Dreaming )

به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی نزدیک محل می شوید پیدا کردن آن کمی سخت است یک در باز می بینید داخل شوید.(عکس در بالا) وارد شوید و با مردم حرف بزنید و گزینه ی اول را انتخاب کنید.گزینه های زرد اصلی می باشند برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید بقیه را نیز می توانید انتخاب کنید. بعد از صحبت با مرد از پله ها پایین بروید و داخل شوید. محیط تاریک است از مشعل استفاده بکنید.می توانید لوت محیط را بردارید. به سمت اتاق دیگر بروید. در اتاق بعدی لوت را بردارید. یک در به زیر زمین می رود باز کنید و داخل شوید. یک دیوار شکسته می بینید با AARD آن را خراب کنید. یک جعبه اینجاست آیتم های دیگری نیز وجود دارند آنها را بردارید از نبردبان بالا بروید و اینبار پله ها را به سمت بالا دنبال کنید. صدای زنی از طبقه ی بالا شنیده می شود. وارد اتاق شده و دمو را ببینید. بعد از دمو به صورت کامل محیط را با فشردن کلیک راست بررسی کنید. (می توانید لوت محیط را بردارید.) یک در دیگر در اتاق وجود دارد که به یک نبردبان ختم می شود داخل آن شده از نبردبان بالا بروید. لوت محیط را بردارید . AARD  را انتخاب کنید و مسیر مسدود شده را با آن باز کنید. عروسک که روی نیمکتی در انتهای اتاق است را بردارید. نقاشی عجیب که روی صندلی کنار در است را بردارید. و با زدن V آن را ببینید. از نبردبان پایین بروید و باز داخل اتاق شوید. داخل اتاق دیگر شده که یک گهواره روی زمین است و روی آن Use را انتخاب کنید. روی در یک نقاشی دیگر می بینید آن را بررسی کنید.

راهنمای مراحل ویچر 3 مرحله ی Novigrad Dreaming

به طبقه ی پایین بروید و باز به زیر زمین خود را برسانید. تنور را بررسی کنید و دمو را ببینید. در اینجا دو انتخاب دارید یکی اینکه Sarah  را از خانه بیرون کنید و دیگری اینکه با او معامله کرده و بگزارید او در خانه بماند. بهترین گزینه کمک کردن به اوست. (Let’s Make a deal) چرا که ماموریت فرعی Haunted House را برایتان آزاد می کند. اگر گزینه ی دوم را انتخاب کنید به burdock احتیاج دارید آن را از Herbelist نزدیک کانال بخرید.(اگر ندارید) روی اجاق بگذارید و از اسپل Igni استفاده بکنید تا شر او کم شود. ولی بهترین گزینه همان انتخاب اول است. بعد از اینکه گزینه ی اول را انتخاب کردید. به پیش زن در طبقه ی بالا بروید و با او صحبت کنید. از خانه خارج شوید و با مردی که بیرون در است صحبت کنید و بگویید که خانه تسخیر شده است. (گزینه اول) بعد مسیر را به سمت محل مشخص شده در نقشه ادامه دهید. وقتی به میکده رسیدید به طبقه بالا بروید. وارد اتاق شده و با زن حرف بزنید. (دیالوگ ها در اینجا تاثیری در داستان ندارند هر کدام را دوست دارید انتخاب کنید.) (اگر همه انتخاب‌ها را انجام دهید XP بیشتری بدست می‌آورید.) بعد از دیدن دمو مرحله تمام می شود. (بعدا تابلوی اعلانات شهر را چک کنید تا ماموریت Haunted House را بدست بیاورید.)

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Broken Flowers)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است