راهنمای The Witcher 3 / مرحله Pyres of Novigrad

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Pyres of Novigrad

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Pyres of Novigrad )

راهنمای مراحل ویچر 3 مرحله ی Pyres of Novigrad

به محل مشخص شده در نقشه که خانه Triss است بروید. وقتی به آنجا می رسید عده ای دزد در حال غارت کردن وسایل هستند با آنها درگیر شوید و آنها را شکست دهید. بعد از دمو سعی کنید لوت موجود در محیط را بردارید. شمشیر خوبی گیرتان می آید. و تمام محیط را بررسی کنید کتاب هایی پیدا خواهید کرد و  اطلاعات بیشتری از Triss کسب می کنید.به طبقه ی بالای بالای خانه ی او بروید تا Rose of Remembrance را پیدا کنید. بعد از بررسی خانه به بیرون بروید تا کمی شهر را بررسی کنید تا محل دقیق king of beggars را پیدا کنید.(چرا که Triss پیش اوست) بعد از خارج شدن از در حیاط دمویی می بینید. به محل های مشخص شده در نقشه بروید و یکی یکی آن محل ها را بررسی کنید. کلیک راست را فشار دهید و به حرف ها گوش دهید. منتظر فرد دزد باشید که در تصویر بالا مشخص است. به دنبال او بروید. وقتی که به محلی رسیدید با مرد صحبت می کنید. بعد از صحبت به دنبال فرد بروید. وقتی به محل رسیدید وارد دمو می شوید.

راهنمای مراحل ویچر 3 مرحله ی Pyres of Novigrad

در اینجا باید با گداها با مشت بجنگید از QUEN  برای شیلد خود از Alt چپ برای جای خالی دادن استفاده کنید و  بعد از جای خالی بلافاصله به آنها ضربه بزنید. بعد از شکست دادن آنها وارد دمو می شوید. محل سلطان گداها! را پیدا کردید به آنجا بروید در بزنید و رمز ورودی “Old sow’s Farrowed Piglets” را انتخاب کنید. بعد از ورود به محل مشخص شده در نقشه بروید. بعد از دیدن دمو به دنبال Triss بروید. وقتی به مقصد رسیدید وارد دمو می شوید. دری که به سمت فاضلاب است را باز کنید و داخل شوید.

راهنمای مراحل ویچر 3 مرحله ی Pyres of Novigrad

وقتی از نبردبان پایین رفتید یک Drowner  به شما حمله می کند آن را بکشید. حواستان به لوت های محیط نیز باشد همه چیز را بردارید. جلوتر دو صندوق نیز وجود دارد. حال محیط را بگردید روی ستون محلی است که با فشار دادن آن در مخفی باز می شود. (عکس بالا) بعد از باز شدن در به مسیر خود ادامه دهید. مسیر را ادامه دهید تا وارد دمو شوید. بعد از دمو، کلیک راست را فشار دهید و به سمت وسط آب بروید در زیر آب وسایلی وجود دارد با C شیرجه زده و وسایل را بردارید. (دو صندوق) جلوتر از صندوق وسیله ی دیگری (Leather sack) است که باید آن را برای انجام ماموریت بردارید. (به رنگ قرمز مشخص شده است.) بعد از پیدا کردن وسیله به پیش Triss برگردید.

راهنمای مراحل ویچر 3 مرحله ی Pyres of Novigrad

 بعد از دمو باز به دنبال او بروید. از نبردبان بالا رفته و او را دنبال کنید. با Brandon رو به رو می شوید در موقع معامله با او کل پول را پیش از انجام ماموریت بگیرید. (گزنیه ی دوم)(هر چند در آخر فرقی نمی کند!) وارد انبار شوید. به دنبال سه محل موش ها باید بگردید و آنها را نابود کنید. کلیک راست را فشار دهید و محیط را بگردید در انتهای راهروی سمت چپ اولین ورودی فضله موش پیدا می کنید آن را بررسی کنید تا تله را کار بگذارید. همان مسیر را دنبال کنید تا دومین محل را در انتهای راهرو پیدا کنید مسیر را به سمت راست بپیچید و از پله ها بالا بروید. دقیقا بعد از پله ها فضله موش سوم را نیز می بینید. بعد از بررسی هر سه بخش و گذاشتن تله ها به پیش Triss برگردید. دیالوگ‌هایتان با Triss تاثیری در داستان در این قسمت ندارند پس هر کدام را دوست داشتید انتخاب کنید. Brandon  به شما خیانت کرده و شکارچیان ویچ را باخبر کرده است آنها را بکشید و از انبار خارج شده و به دنبال Brandon بگردید. با او حرف بزنید، ماموریت به پایان می رسد.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Novigrad Dreaming)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است