راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Calm Before the Storm

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Calm Before the Storm )

بازگشت به منوی مراحل اصلی

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Calm Before the Storm

در نقش سیری هستید. بعد از صحبت ها به دنبال دختر بروید و وارد سونا شوید. در را باز کنید و روی لباس use را بزنید. در اینجا می توانید انتخاب کنید که وارد سونا شوید و یا محیط را ترک کنید انتخاب با شماست. در اینجا اگر سونا را انتخاب کرده باشید در انتها می توانید در آب شنا کنید و از نوشیدنی داخل کوزه بنوشید بعد به محل دیگری که در نقشه مشخص شده بروید. اینبار به پیش لباس ها بروید و Dress and leave را بزنید. حال به محل مشخص شده در نقشه بروید و وارد اسطبل شوید و دمو را ببینید.  بعد از دمو باید با دشمنان Wild Hunt مبارزه کنید از Space استفاده کنید و بلافاصله ضربه بزنید و سعی کنید کمترین آسیب را ببینید. اگر خونتان کم شد می توانید از دشمنان فاصله بگیردی تا خونتان کم کم پر شود. بعد کشتن چندین دشمن بازی به شما اسطبل را نشان می دهد به آنجا بروید و سوار اسب شوید. با اسب به دنبال مرد اسب سواری کنید. تا جایی که وارد دمو شوید. بعد باز به پیش گرالت و Yenifer بر می گردیم.


ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله A Mysterious Passenger )

اگر میخواهید این ماموریت را انجام دهید باید قبل از به پایان رساندن ماموریت Family Matters و ماموریت The Calm Before the Storm ماموریت را به انجام برسانید. یعنی قبل از اینکه ماموریت Family Matters کامل شود به جزایر Skellige  سفر کنید و ماموریت هایش را انجام دهید تا به The Calm Before the Storm برسید و آن را کامل کنید.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Ugly Baby)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است