راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Play’s the Thing

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Play’s the Thing

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Play’s the Thing)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Play's the Thing

به محل مشخص شده در نقشه بروید.با Priscilla صحبت کنید قرار است گرالت در نوشتن نمایشنامه به او کمک کند. وقتی به اسم نمایشنامه می رسید هر کدام را که دوست دارید انتخاب کنید…در قسمت بعدی حتما Comedy را انتخاب کنید. به هدف شما در نمایش بیشتر نزدیک است. بعد از انتخاب ها دمو را ببینید. بعد از دمو به محل مشخص شده در نقشه بروید. در اینجا دو راه وجود دارد یا به مرد جلوی در 50 کرون پول بدهید یا از روی دیوار به آن طرف بپرید. انتخاب با شماست و تفاوت چندانی هم ندارد. وارد شوید و با Irina صحبت کنید. بعد از صحبت دو قسمت در نقشه مشخص می شود به بخشی که Optional  هست می رویم ، هنرمندان خیابانی (The Puffins) را به نمایش دعوت کنیم. به محل مشخص شده در نقشه بروید. و دمو را ببینید. بعد از صحبت کردن با آنها به محل مشخص شده در نقشه بروید و با دزدان که در حال اذیت فردی هستند، حرف بزنید. سه راه دارید ، با آنها درگیر شوید ،به آنها پول بدهید (50 کرون) یا از AXII  استفاده کنید (هر چند کاملا موفق نمی شوید!) دست شماست و تاثیری در داستان ندارد. بعد از اینکه از شر دزدها خلاص شدید دمو را ببینید.

حال به محل مشخص شده در نقشه بروید و با مرد حرف بزنید. یا 70 کرون پول بدهید و او را راضی کنید یا  با او مشت زنی کنید دست خودتان است. اگر با او مبارزه کنید با Alt چپ جای خالی دهید و به موقع او را بزنید و شکست دهید. اگر مشت زنی را ببازید باید 140 کرون بدهید ولی اگر ببرید پولی نمی دهید! این انتخاب ها دست شماست و تاثیری در داستان کلی ندارند و فقط بحث کرون است! بعد از انجام این قسمت به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Irina صحبت کنید. در اینجا بازیگران را انتخاب کنید تاثیری در روند داستانی ندارد و فقط بازیگران درون نمایشنامه را عوض می کند. ولی بهتر است اولی را Priscilla و دومی را Abelard انتخاب کنید تا بهترین نتیجه حاصل شود. حال باید خطهای دیالوگتان را حفظ کنید یا فقط از روی این راهنمایی انتخاب کنید! اولی:To slay beasts most foul – دومی: Perhaps ‘midst the guests he hides, in fear سومی:Seems men’s hearts can love for changelings foster! چهارمی:But a base heart  و پنجمی:No monster is he whose shape can shift … با این انتخاب ها بهترین نتیجه را خواهید گرفت. (بیشترین اکس پی ، بیشترین کرون) دمو را ببینید ،Dudu را پیدا کردید و باید نقشه برای فرار Dandelion را به سرانجام برسانید.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (A Poet Under Pressure)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است