راهنمای The Witcher 3 / مرحله Va Fail Elaine

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Va Fail, Elaine

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Va Fail, Elaine)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Va Fail, Elaine

به محل مشخص شده در نقشه بروید. وسایل را از درون صندوق بردارید و L را فشار دهید به قسمت Quest بروید و  The Decoctions of the Grasses را درست کنید. بعد از درست کردن معجون به پیش ینیفر رفته و با او صحبت کنید. بعد باید یکی یکی معجون ها را به Uma وارد کنید. در اینجا چندین سری دیالوگ می گذرد و شما باید ینیفر را با صحبت هایتان بیدار نگهدارید. اینجا انتخاب ها تاثیری در داستان کلی ندارد فقط یک داستان انتخاب کنید تا گرالت برای ینیفر تعریف کند. بعد از این باید دمو را نگاه کنید و ببینید که Uma به یک الف تبدیل می شود و ماموریت تمام شده است.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Brothers In Arms Series)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است