راهنمای The Witcher 3 / مرحله Wandering in the Dark

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Wandering in the Dark

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Wandering in the Dark )

بعد از اتمام ماموریت Hunting a Witch این ماموریت آغاز می شود.

اول باید Keira را دنبال کنید. تا به دمو برسید. بعد از دمو Keira  یک پورتال درست می کند باید از آن برای رفتن به طرف دیگر استفاده کنید. به جای رفتن به محل مشخص، در یک جای تاریک پدیدار می شوید. کمی که جلوتر بروید Drowner ها به شما حمله ور می شوند. از QUEN  برای دفاع از خود استفاده کنید. یکی از راه های عالی برای کشتن آنها آتش است و آنها نسبت به آتش ضعف دارند پس از IGNI برای مقابله با آنها استفاده کنید. باید به زیر آب بروید تا مسیر را ادامه دهید در اینجا دقت کنید در زیر آب نمی توانید از شمشیر خود استفاده کنید. Tab را فشار دهید و تیر کمان خود را انتخاب کنید با کلیک وسط موس می توانید دشمنان را با تیر کمان از پای در بیاورید. از زیر آب به آن سمت غار بروید. همیشه به سمت مسیر مشخص شده در مینی مپ حرکت کنید. بعد از اینکه از آب خارج شدید به دو راهی می رسید  اول مسیر راست را ادامه دهید. داخل غار به شدت تاریک است Tab را فشار دهید و مشعل را انتخاب کنید و با زدن کلیک وسط آن را روشن کنید. در انتها به دیواری نیمه خراب می رسید. AARD را انتخاب کنید و استفاده کنید تا دیوار را خراب کنید.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Wandering in the Dark

در پشت دیوار Foglet منتظر شماست. آنها غیب می شوند و به شکل مه به سمت شما می آیند و به ناگاه ظاهر شده و حمله می کنند. تشخیص آنها کار سختی نیست و باید در موقع حمله ی آنها به سرعت جالی خالی دهید و بلافاصله حمله کنید. بهترین راه مقابله با آنها استفاده از QUEN  برای محافظت از خودتان است. در پشت دیوار صندوق  را بررسی کنید و Silk  را بردارید مسیر را به سمت جلو ادامه دهید می توانید در طول مسیر محل های مشخص شده را شعله ور کنید تا محیط روشن شوند. به دیوار شکسته ی دیگری می رسید آن را نیز با AARD  خراب کنید. در اینجا Drowner ها به شما حمله می کنند آنها را بکشید. دقت کنید با مشعل نزدیک محل هایی که دود از آنها بیرون می آید نشوید چرا که منفجر می شوند. (کافی است با IGNI این مه ها را منفجر کنید) کمی جلو بروید تا Drowner  ها شما را ببینند بعد بر گردید نزدیک آتش آنها را از بین ببرید. در حدود 4 Drowner  در اینجا وجود دارد. مسیر را پیش بروید یک Water Hag می بینید این دشمنان به آتش و QUEN  حساس هستند . به زیر آب می روند و ناگهان شما را غافلگیر می کنند.بعضی مواقع از دور روی صورتتان گل پرت می کنند در کل باید مراقب باشید و به موقع حمله کنید تا آن را از پا در بیاورید.

کمی که جلوتر می روید صدای Keira را از دور می شنوید انگار در دردسر افتاده است. به سمت صدا حرکت کنید. کلیک راست را فشار دهید تا محل صدا را شناسایی کنید و به همان سمت حرکت کنید. وقتی به محل می رسید Keira توسط چند موش گرفتار شده است! موش ها را بکشید. دو محل روی نقشه مشخص هستند باید خانه ی موش ها را نابود کنید. IGNI را انتخاب کنید و هر دو لانه ی موش را با آن نابود کنید تا وارد دمو شوید. Keira  را قانع کنید تا ادامه بدهد و جا نزند. (در هنگام دیالوگ گزینه ی سوم ) بعد از اتمام صحبت به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. می توانید قارچ های محیط را بردارید برایتان در آینده کاربردی خواهند بود. یک مجسمه ی نورانی از دور مشخص است به سمت آن بروید وارد دمو می شوید.

 مسیر را ادامه دهید باز به گازهای سمی میرسید نباید با مشعل وارد آنها شوید. (کافی است با IGNI این مه ها را منفجر کنید) یک Wraith جلوتر وجود دارد آن را از سر راه بردارید. آنها به اسپل YRDEN و QUEN حساس هستند. غیب می شوند و از پشت حمله می کنند. بعد از کشتن Wraith به سمت محل مشخص شده بروید. Wraith های دیگری نیز وجود دارد که آنها را نیز از پیش رو بردارید. سعی کنید در گازهای سمی خودتان را گرفتار نکنید و همیشه از QUEN  استفاده کنید تا از خود دفاع کنید.

یک شلوار خوب در انتهای گازها وجود دارد از سمت راست از بین گازها حرکت کنید تا آن را بدست بیاورید. مسیر را تا انتها ادامه دهید به یک صندوق پر از loot می رسید. مسیر را برگردید و به محل مشخص شده در نقشه بروید. کلیک راست را فشار دهید و به دنبال صدا حرکت کنید. یک Wraith  دیگر اینجاست آن را کشته و به مسیر خود در جهتی که در نقشه مشخص شده است ادامه دهید. تا به بن بست برسید در اینجا باید بالا بروید.

وارد یک اتاق دیگر شده اید. مسیر را ادامه دهید تا به مجسمه ی نورانی برسید. وارد دمو می شوید. بعد از دمو کلیک راست را فشار دهید تا محل های مهم قرمز شوند. یک پرنده روی دیوار است ان را بررسی کنید. جلوتر روی دیوار یک هشت پا وجود دارد آن را بررسی نکنید! (اگر بررسی بکنید دقیقا موجوداتی مثل خودتان ظاهر شده اند باید با آنها مبارزه کنید که بسیار کارتان را سخت می کنند.) جلوتر یک سگ روی دیوار است آن را نیز بررسی نکنید. (منفجر می شوید!)  به پایین بپرید. دقت کنید شما در بالکن قرار دارید و در پایین آب است باید به پایین بپرید. در آنجا می توانید علامت اسب را روی دیوار ببینید آن را بررسی کنید. (دقت کنید در درون آب یک جعبه مخفی وجود دارد که درونش یک شمشیر است.)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Wandering in the Dark

…ویدیو مبارزه با Golem…

مسیر باریک مشخص شده در نقشه به زیر آب بروید ، مسیر را ادامه دهید تا به محلی برسید که می توانید از آن بالا بروید کمی جلوتر می توانید اسب دوم (دقیقا در بالای پله‌ها) را پیدا کنید آن را نیز Examine کنید. اگر هر دو اسب را فعال کرده باشید Keira  شما را صدا می زند و باید به پیش او بروید. محل او در نقشه مشخص است. در باز شده است دنبال Keira  داخل شوید. به در بسته ی دیگری می رسید. کلیک راست را فشار دهید و پرنده ی کنار در بسته را بررسی کنید. وارد شوید و مسیر را به سمت محل مشخص شده ادامه دهید. وارد باس فایت (Golem) می شویم. در مورد این باس فایت ویدیو داریم ولی کل کاری که باید بکنید استفاده از QUEN به عنوان سپر و به پشت Golem حمله کردن است. او بیشترین دمیج را در پشتش می خورد او به آتش نیز حساس است می توانید پشت او را آتش بزنید که خونش زود کم شود ولی ایمن ترین روش استفاده از QUEN  برای کشتن اوست.  در اتاق دو صندوق وجود دارد  لوت آنها را بردارید. از بلندی بالا بروید یک صندوق دیگر نیز آنجاست. مسیر باریک را به سمت جلو ادامه دهید. تا به محل مشخص شده در نقشه برسید یک در بسته ی دیگر وجود دارد کلیک راست کنید و نقش پرنده ی کنار در را بررسی کنید. و دوباره وارد پورتال شوید. دمو را ببینید.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Wandering in the Dark

…ویدیو مبارزه … 

به سمت مسیر مشخص بروید. از پله ها بالا بروید تا دمو شروع شود. (قبل از شروع این بخش N را بزنید و چند ساعتی Meditate کنید تا potion هایتان پر شود.) در این مرحله باید کاملا نزدیک Keira  و داخل حفاظ او (حالت حباب) باشید و نگذارید دشمنان به او آسیبی وارد کنند. داخل شیلد بمانید، QUEN  را بزنید و نگذارید کسی نزدیک Keira  شود و آنها را بکشید. باید هر سه پورتال نابود شود و اینکار را Keira  انجام می دهد و فقط شما باید از او محافظت کنید. هر چه به پورتال های جلویی می روید شما کارتان سخت تر می شود پس حواستان را جمع کنید. اگر زیاد بیرون از شیلد بمانید خونتان کم می شود. ویدیو این بخش نیز به شما کمک خواهد کرد. و به راحتی می توانید این بخش را بگذرانید. وارد دمو می شوید. در اینجا انتخاب ها در کلیت داستانی تاثیری ندارد. 

…ویدیو مبارزه با Nithral of the Wild Hunt … 

بعد از دمو به دنبال Keira  بروید و مسیر را دنبال کنید در اینجا potion هایتان را استفاده کنید و با Meditate همه چیز را پر کنید. وقتی مسیر را ادامه بدهید وارد مبارزه با یک باس دیگر می شوید. (Nithral of the Wild Hunt ) خوب دقت کنید استفاده از شیف+ کلیک چپ بسیار در این مبارزه اهمیت دارد چرا که بیشترین خون را از این باس می برد. وقتی خون او را برای اولین بار کم می کنید او حالت شیلد می گیرد و در این بخش یک پورتال باز می شود و موجوداتی از پورتال خارج می شوند، باید آنها را بکشید. وقتی باس به شیلد می رود به او حمله نکنید چون خونتان بی مورد کم می شود و فقط دیگر دشمنان را بکشید. برای حمله به باس اول QUEN  بکنید و بعد حمله سنگین انجام دهید (شیف+کلیک چپ) در اینجا باید ریسک کنید و حتی اگر خونتان نیز کم شد به حمله کردن ادامه دهید تا هر چه بیشتر خون باس را کم کنید باز باس به شیلد می رود اینبار به سرعت دشمنان را بکشید تا خون باس پر نشود. اینبار خون باس کامل پر نشده پس با حملات سنگین او را بکشید. (ویدیو مبارزه با این باس موجود است)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Wandering in the Dark

بعد از کشتن باس در محیط بگردید یک جعبه در پشت است که درونش لوت خوبی وجود دارد. وقتی لوت ها را برداشتید به پیش Keira  بروید تا دمو را ببینید. (انتخاب ها تاثیری در داستان کلی ندارند.) بعد از صحبت ها قشنگ همه جا را بگردید و همه ی لوت ها را بردارید. (برداشتن و خواندن کتاب ها دیالوگ های جدیدی را برایتان باز می کند به نوعی اطلاعاتتان را بیشتر می کند مثلا در مورد نقاط ضعف موجودات و هیولاها بیشتر اطلاعات کسب می کنید و همینطور می توانید داستان های بیشتری از دنیای ویچر بدست بیاورید.) بعد از اینکه لوت ها را برداشتید کلیک راست را فشار دهید و به دنبال راهی برای فرار باشید. در بین کتابخانه ها دیوار مشکوکی وجود دارد.(عکس بالا) آن را بررسی کنید. Keira به شما آیتم  The Eye of Nehalen را می دهد این وسیله توهمات موجود در محیط را از بین می برد. حال با بررسی کردن آن ، دیوار از بین می رود. بعد از این دنبال Keira بروید. در اینجا Keira از شما کمک می خواهد گزینه ی اول را بزنید تا یک ماموریت فرعی با او بروید. (ماموریت فرعی Magic Lamp را بدست می آورید)(این ماموریت به پایان رسید.)

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Ladies of the Wood)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است