راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / سری ماموریت فرعی The Beast In Me

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / سری ماموریت فرعی The Beast In Me

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

کمی با Claire در Afterlife صحبت کنید تا این ماموریت را بدست بیاورید. به محل مشخص شده بروید. با Claire ملاقات کنید و بعد قبول کنید که در مسابقه شرکت می‌کنید.

ماموریت The Beast In Me: City Center

وقتی به محل مسابقه رسیدید با Claire تماس بگیرید تا او به محل مسابقه بیاید و مسابقه را آغاز کنید.  در این مسابقه باید از 31 چک پوینت عبور کنید. روی زمین مسیر مسابقه مشخص شده است. مسیر را طی کنید و از چک پوینت‌ها بگذرید. در مواقع ضروری از ترمز استفاده کنید و با دقت رانندگی کنید تا پیروز شوید. توضیح خاصی نیاز نیست با دقت و سرعت رانندگی کنید تا پیروز شوید. بعد از پیروزی صحبت‌هایتان تاثیری در بازی نخواهد داشت.

ادامه The Beast In Me

یک روز صبر کنید و دوباره به Claire پیام دهید. بعد از اینکه به او پیام دادید یک روز صبر کنید تا او به شما پیام دهد. پیام او را جواب دهید تا ماموریت بعدی را بدست بیاورید.

ماموریت The Beast In Me: Badlands

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / سری ماموریت فرعی The Beast In Me

بعد از پیام Claire به سمت محلی در Badlands بروید. وقتی به محل رسیدید، با Claire تماس بگیرید و بعد روی نیمکت بنشینید تا مسابقه آغاز شود. با جمع شدن ماشین‌ها برای مسابقه با Claire صحبت کنید و بعد سوار ماشین شوید و منتظر آغاز مسابقه شوید. مسابقه سختی نخواهد بود، فقط باید مراقب باشید که کنترل ماشین را از دست ندهید چراکه در محیط‌های بیابانیِ Badlands باید مسابقه دهید. از چک پوینت‌ها رد شوید و روی خط زرد حرکت کنید تا با سرعت بیشتری پیش بروید. همیشه گاز ندهید و گاز را ول کنید تا روی سنگ‌ها لیز نخورید. کمی جلوتر طوفان شنی به راه می‌افتد و دیدتان را کم می‌کند از میان طوفان حرکت کنید و مراقب باشید به صخره‌ها برخورد نکنید. باید از بین سخره‌ها عبور کنید تا به مقصد برسید. سعی کنید کنترل ماشین را از دست ندهید و تا مقصد به درستی حرکت کنید و از 35 چک پوینت بگذرید تا پیروز شوید. بعد از پیروزی با Claire صحبت کنید یا می‌توانید با او تا گاراژش بروید تا اینکه همانجا بمانید. در هر صورت مرحله تمام می‌شود.

The Beast In Me: Santo Domingo

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / سری ماموریت فرعی The Beast In Me

چند ساعت صبر کنید تا Claire به شما پیام بدهد. بعد از این پیام ماموریت جدید را بدست می‌آورید. حال به محل جدید بروید. وقتی به محل رسیدید به Claire زنگ بزنید اگر ماشین خوبی دارید گزینه اول را انتخاب کنید ولی اگر می‌خواهید از ماشین Claire استفاده کنید گزینه دوم را برگزینید. بعد از این انتخاب و پایان صحبت‌‌ها، روی مبل آن نزدیکی بنشینید و منتظر بمانید تا ماشین‌ها جمع شوند. به پیش Claire بروید و با او صحبت کنید. بعد از صحبت با او سوار ماشین شده و آماده شروع مسابقه شوید. در طول مسابقه با احتیاط رانندگی کنید و در موقع پیچ بلافاصله سرعتتان را کم کنید و بعد گاز دهید تا کنترل ماشین از دستتان خارج نشود و همیشه روی خط زرد رنگ و مسیر حرکت کنید. در طول مسیر 25 چک پوینت وجود دارد. با دقت و سرعت رانندگی کنید تا پیروز شوید. بعد از پیروزی در مسابقه کمی جلوتر از ماشین پیاده می‌شوید به پیش Claire بروید و با او صحبت کنید. او به شما می‌گوید که قاتل همسرش در مسابقه نهایی شرکت خواهد کرد و از شما کمک می‌خواهد که در مسابقه نهایی او را بکشید. در اینجا سه راه برای ادامه این مرحله پیش روی شماست. گزینه اول و یا دوم را انتخاب کنید تا ماموریت ادامه پیدا کند.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / سری ماموریت فرعی The Beast In Me

  • گزینه اول: Bastard won’t finish the race alive > اگر به او کمک کنید تا قاتل همسرش را بکشد، او به عنوان پاداش به شما ماشینش را می‌‌دهد (بهترین انتخاب)
  • گزینه دوم: My priority’s winning > اگر کمکش نکنید که Sampson را بکشید به شما ماشین را نمی‌دهد و فقط پیروز مسابقه می‌شوید.
  • گزینه سوم: Sorry, Claire, but I can’t help > مرحله اینجا تمام می‌شود و قسمت بعدی این مرحله را از دست می‌دهید.

ادامه The Beast In Me

اگر قسمت اول یا دوم را انتخاب کردید، نصف روز صبر کنید تا Claire به شما پیام دهد، جواب پیامش را بدهید تا ماموریت آپدیت شود. باز نصف روز صبر کنید تا باز به شما پیام بدهد. پیام را باز کنید و جواب دهید و بعد به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید.

The Beast In Me: The Big Race

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / سری ماموریت فرعی The Beast In Me

به محل مشخص شده در نقشه بروید و به Claire زنگ بزنید. (گزینه اول ماشین شما و گزینه دوم ماشین او/ یکی را انتخاب کنید.) و بعد روی لبه بنشینید و منتظر بمانید تا ماشین‌ها دور هم جمع شوند. بعد به پیش Claire بروید و با او صحبت کنید. در اینجا دو مسیر پیش روی شماست یا مسابقه را به شکل عادی انجام دهید و پیروز شوید که در این صورت ماشین Claire را بدست نمی‌آورید. پیروز شدن در مسابقه بسیار ساده است و به راحتی برنده خواهید شد. اما اگر ماشین Claire را می‌خواهید باید Sampson را تعقیب کنید. ابتدا سوار ماشین شوید تا مسابقه آغاز شود. در همان ابتدا بی‌خیال پیروزی در مسابقه شوید و به تعقیب ماشین Sampson بپردازید. پیروزی در مسابقه را فراموش کنید و فقط پشت ماشین Sampson بروید تا با شلیک‌های پیاپی Claire او از جاده اصلی خارج شود. باز به تعقیب او بپردازید. کمی جلوتر او از مسیر خارج شده و ماشینش را چپ می‌کند.

ادامه The Beast In Me

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / سری ماموریت فرعی The Beast In Me

از ماشین پیاده شوید. در اینجا اجازه دهید Claire انتقامش را بگیرد و مزاحم کارش نشوید. بعد از اینکه Sampson کشته شد به دنبال Claire بروید و با او صحبت کنید. گزینه اول را انتخاب کنید و سوار ماشین شوید و منتظر Claire بمانید و بعد با او صحبت کنید. (دیالوگ‌های زرد اصلی و دیالوگ‌های آبی صحبت‌های اضافه) بعد از صحبت‌ها F را بزنید تا به گاراژ Claire برسید. اگر Sampson مرده باشد شما صاحب ماشین خواهید شد و ماموریت تمام می‌شود.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل فرعی…

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است