راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی With a Little Help From My Friends

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی With a Little Help From My Friends

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

ماموریت With a Little Help From My Friends

بگذارید دو سه روز از ماموریت Riders on the Storm بگذرد Panam با شما تماس میگیرد و این ماموریت را بدست می‌آورید. (در این بین می‌توانید به انجام دیگر ماموریتهای فرعی بپردازید یا اینکه زمان را با فشار I در آنجا Skip کنید.) به او بگویید که پیشش میروید تا علامتی روی نقشه مشخص شود بعد خود را به کمپ که در نقشه مشخص شده است برسانید.

وارد کمپ شوید و به محل خود را برسانید و با Mitch ، Saul و Panam صحبت کنید. دیالوگ‌ها را به ترتیب گفته شده انتخاب کنید تا تاثیری مثبت روی Panam بگذارید. اول Forbade Panam from doing something بعد Feel Like this fight’s been going on for a while بعد از کمی دیالوگ دیگر که تاثیری ندارد (دیالوگ زرد برای پیش برد داستان، دیالوگهای آبی حرفها و سوالات و صحبتهای اضافی) در آخر به دنبال آن دو بروید. وقتی به محل رسیدید روی صندلی بنشینید و دیالوگ‌ها را گوش کنید. بعد از صحبتهای Panam میتوانید با دیالوگهای آبی اطلاعات بیشتر کسب کنید. اگر گزینه دوم را انتخاب کنید ماموریت را از دست خواهید داد و به طبع پایانهای ستاره‌ای یا اعتدال را نیز از دست خواهید داد! (توضیح کامل در مورد پایانهای مختلف بازی Cyberpunk 2077) پس OK, I’m in را انتخاب کنید و بعد با او برای انجام ماموریت بروید.(گزینه اول)

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی With a Little Help From My Friends

بعد از صحبت‌ها سوار ماشین Panam شوید. میتوانید کمی با او صحبت کنید یا با فشار F کل مسیر را رد کنید تا به مقصد برسید. بعد از رسیدن به مقصد از ماشین پیاده شوید و جلوی Panam بروید تا صحبت‌هایش را شروع کند. بعد از صحبت‌ها به دنبال او بروید بعد به دری میرسید آن را باز کنید. (Technical-Ability سه یا بیشتر میخواهید) (در اینجا میتوانید قبل از ورود با افراد مختلف صحبت کنید.) وارد در شوید و از پله‌ها بالا بروید و Panam را دنبال کنید. در بالا بعد از صحبتهایی باید به دنبال آیتم Punchcard بگردید که در عکس بالا محل آن مشخص است. آن را بردارید و به پیش Panam بروید.

بعد از صحبتهایی محلی در نقشه مشخص میشود به آنجا رفته و Punchcard را داخل دستگاه بگذارید. بعد از این کنار Panam بروید و با او صحبت کنید. در ادامه دیالوگهایی را انتخاب کنید که روی ارتباط شما تاثیر مثبت بگذارد و به او نزدیک شوید. اول Missed you بعد So Let’s Start بعد OK. But we can skip the tiptoeing بعد So far, so good بعد Why’s it different with me در آخر که از همه مهمتر است Next time, try following your impulse را انتخاب کنید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی With a Little Help From My Friends

بعد از صحبت‌ها به دنبال او به پایین ساختمان بروید. در کنار آتش کنار بقیه بنشینید و اول Worried about Saul را بپرسید. در آخر بعد از صحبتها Gotten kinda cold را انتخاب کنید. بعد از دیدن دمویی به خواب می‌روید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی With a Little Help From My Friends

در صبح سوار ماشین Panam شوید  به دنبال قطاری در حرکت هستید در میان راه مسلسل را در دست دارید چیز کوچکی بین واگن دوم و سوم است.(با رنگ زرد مشخص است.)(عکس بالا) به آن تیراندازی کنید تا واگن سوم از قطار جدا شود. بعد از اینکه کمی جلوتر رفتید درگیری آغاز میشود و باید دشمنان را بکشید. اول به سمت پشت ساختمان بروید و خود را معرض تیراندازی دشمنان نگذارید که به سرعت کشته می‌شوید. اگر دشمنان به شما نزدیک شدند به عقب بروید و از آنها دور شوید در مرکز درگیری نباشید و از ساختمان و پشتش برای جلوگیری از تیر خوردن استفاده کنید. دوازده دشمن در این منطقه است که باید آنها را بکشید. بعد از کشتن همه آنها سوار ماشین شوید تا کامیون‌ها را تا کمپ اسکورت کنید. در میانه راه F را بزنید تا به کمپ برسید. در کمپ دیالوگ‌ها را ببینید. بعد از صحبت‌ها با Panam  صحبت کنید بعد از دیالوگها ماموریت تمام می‌شود.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل فرعی…

دیدگاه ها بسته شده است