راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Nocturne Op55N1

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Nocturne Op55N1

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

توضیح کامل در مورد پایانهای مختلف بازی Cyberpunk 2077 (اسپویل پایانهای بازی در اسپویلر)

بخش سوم (Act 3)

این قسمت بخش پایانی بازی محسوب می‌شود. که البته نه به انتخاب‌های شما در مراحل قبلی (به جز آنهایی که در هر مرحله توضیح داده شد) بلکه به انتخاب‌های شما از بخش سوم به بعد مربوط می‌شود. در اینجا ما توضیح کاملی در مورد اینکه چطور میتوانید پایانهای مختلف بازی را ببینید خواهیم داد.

ماموریت Nocturne Op55N1:

(انتخابهای شما در این مرحله پایان های متفاوتی برای شما رقم خواهد زد.)

قبل از انجام این ماموریت می‌توانید ماموریتهای فرعی دلخواه را انجام دهید چراکه بعد از شروع این ماموریت باید بازی را به پایان برسانید تا بتوانید ادامه بازی را انجام دهید. قبل از شروع این ماموریت جلوی آسانسور بازی را سیو کنید.

به محل مشخص شده در نقشه بروید و وارد آسانسور شوید و به طبقه 13 خود را برسانید. در آسانسور جانی ظاهر می‌شود.(انتخاب دیالوگ تائیری در بازی ندارد.)بعد از رسیدن به طبقه به جلو بروید و با Hanako شروع به صحبت کنید. دیالوگهای پیش رو هیچ تاثیری در پایان بازی ندارند. (دیالوگ زرد برای پیش برد داستان، دیالوگهای آبی حرفها و سوالات و صحبتهای اضافی) صحبت با او را ادامه دهید تا بعد از صحبت ها به سمت آسانسور بروید. به خیابان برگردید. (صحبت با جانی در آسانسور تاثیری در بازی ندارد)

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Nocturne Op55N1

بعد با ویکتور صحبت کنید.( انتخابها تاثیری در داستان ندارد) بعد از صحبتها اسلحه و قرص ها را از روی میز بردارید و بعد با Misty صحبت کنید. بعد از صحبتها به دنبال او بروید و سوار آسانسور شوید و خود را به طبقه بالا برسانید. بعد از پیاده شدن از آسانسور به دنبال او به پشت بام بروید. (قبل از نشستن روی صندلی بازی را سیو کنید.) روی صندلی بنشینید و با Misty صحبت کنید. بعد از صحبتها او شما را تنها میگذارد تا انتخاب های نهایی خود را داشته باشید. اکنون باید با جانی صحبت کنید و سرنوشت نهایی خود را انتخاب کنید.

در بازی Cyberpunk 2077 شش پایان وجود دارد که برای بدست آوردن هرکدام از اینجا به بعد باید انتخابهای مختلفی را انجام دهید.

1. بدترین پایان (Worst Ending) :

برای بدست آوردن این پایان کار خواستی نباید بکنید! بعد از اینکه Misty از پیشتان رفت با جانی صحبت کنید. در دیالوگ دومی Could also just put all this to rest و بعد I know, exactly what we’re gonna do را انتخاب کنید تا این پایان تلخ را بدون انجام کار اضافه نگاه کنید.

(در پایان بازی و بعد از رد کردن دموی پایانی One More Gig را بزنید تا بتوانید پایانهای دیگر را نیز تجربه کنید.با اینکار بازی را از جلوی آسانسور قبل از صحبت با Hanako شروع خواهید کرد.)

2. پایان شیطانی(The Devil Ending) :

برای بدست آوردن این پایان و همینطور اچیومنت آن اول طبق روش گفته شده در ماموریت Search and Destroy شخصیت Takemura را نجات دهید. حال در مراحل این پایان او را خواهید دید و اچیومنت را نیز بدست می‌آورید. در غیر این صورت شخصیت Hellman به جای او ظاهر می‌شود و هیچ اچیومنتی در پایان بدست نخواهید آورد.

بعد از اینکه Misty از پیشتان رفت با جانی صحبت می‌کنید. در دیالوگ اولی Think trusting Arasaka’s risky but worth it و بعد Take Omega Blockers را انتخاب کنید. حال به پایین ساختمان بروید و با Misty صحبت کنید و بگذارید فالتان را بگیرد. بعد از فال شما متوجه می‌شوید که او از دست شما ناراحت شده است چرا که او متوجه شده که شما با قاتلین جکی همکاری می‌کنید! بعد از صحبتها Takemura و Hellman سر می‌رسند(یا Hellman به تنهایی) بعد از صحبت‌ها به بیرون بروید.

 با این انتخاب به ترتیب اول مرحله: Last Caress بعد Totalimmortal و در آخر Where is My Mind را باید انجام دهید. در مرحله Where is My Mind دو پایان وجود دارد که با روش گفته شده در خود صفحه مرحله میتوانید هریک را بدست بیاورید.

بعد از انجام این ماموریت دو آیتم Johnny’s Tank Top  و Johnny’s Aviators را به عنوان جایزه دریافت خواهید کرد. (در پایان بازی و بعد از رد کردن دموی پایانی One More Gig را بزنید تا جوایز را بدست بیاورید و بتوانید پایان‌های دیگر را نیز بروید. بازی را از جلوی آسانسور قبل از صحبت با Hanako شروع خواهید کرد.)

3. پایان ستاره‌ای (The Star Ending) :

خوب برای بدست آوردن این پایان قبل از شروع این ماموریت باید سه ماموریت فرعی ابتدا  Riders on the Storm  بعد With a Little Help From My Friends  و در آخر Queen of the Highway را انجام دهید و طبق انتخابهای گفته شده در هر مرحله پیش بروید.

بعد از اینکه Misty از پیشتان رفت با جانی صحبتکنید. اول [تماس با] Panam در هنگام صحبت با او اول Just need a minute بعد Somethin’… I gotta do today در هنگام صحبت با جانی دیالوگ اول Gonna ask Panam for help و Take Omega Blockers و در آخر Stand and call Panam را انتخاب کنید.  حال به پایین ساختمان بروید و با Misty صحبت کنید و به دنبالش بروید و بگذارید فالتان را بگیرد. بعد از صحبتها Panam  سر میرسد بعد از صحبتها به بیرون بروید.

 با این انتخاب به ترتیب اول مرحله: We Gotta Live Together بعد Forward to Death و در آخر Belly of the Beast را باید انجام دهید تا به مرحله Changes برسید. در مرحله Changes وارد چاه شوید تا ماموریت All Over The Watch Tower را بدست بیاورید.

این پایان دو جایزه Aldecaldos Rally Bolero Jacket را نصبتان می‌کند. (در پایان بازی و بعد از رد کردن دموی پایانی One More Gig را بزنید تا جوایز را بدست بیاورید و بتوانید پایانهای دیگر را نیز بروید. بازی را از جلوی آسانسور قبل از صحبت با Hanako شروع خواهید کرد.)

4.پایان اعتدال (Temperance Ending) :

خوب برای بدست آوردن این پایان قبل از شروع این ماموریت باید سه ماموریت فرعی ابتدا  Riders on the Storm  بعد With a Little Help From My Friends  و در آخر Queen of the Highway را انجام دهید و طبق انتخابهای گفته شده در هر مرحله پیش بروید.

بعد از اینکه Misty از پیشتان رفت با جانی صحبت می‌کنید. اول [تماس با] Panam در هنگام صحبت با او اول Just need a minute بعد Somethin’… I gotta do today در هنگام صحبت با جانی دیالوگ اول Gonna ask Panam for help و Take Omega Blockers و در آخر Stand and call Panam را انتخاب کنید.  حال به پایین ساختمان بروید و با Misty صحبت کنید و به دنبالش بروید و بگذارید فالتان را بگیرد. بعد از صحبتها Panam  سر میرسد بعد از صحبت‌ها به بیرون بروید.

 با این انتخاب به ترتیب اول مرحله: We Gotta Live Together بعد Forward to Death و در آخر Belly of the Beast را باید انجام دهید تا به مرحله Changes برسید. در مرحله Changes از پل بگذرید و وارد Cyberspace شوید تا این ماموریت New Dawn Fades را بدست بیاورید.

این پایان دو جایزه Aldecaldos Rally Bolero Jacket و  Liberty PRIDE را نصبتان می‌کند. (در پایان بازی و بعد از رد کردن دموی پایانی One More Gig را بزنید تا جوایز را بدست بیاورید و بتوانید پایان‌های دیگر را نیز بروید. بازی را از جلوی آسانسور قبل از صحبت با Hanako شروع خواهید کرد.)

5. پایان خورشید (The Sun Ending) :

خوب برای بدست آوردن این پایان قبل از شروع این ماموریت باید دو ماموریت فرعی Chippin’ In و همینطور Blistering Love را انجام دهید و طبق انتخابهای گفته شده در مرحله Chippin’ In پیش بروید.

در ماموریت Nocturne Op55N1 بعد از اینکه Misty از پیشتان رفت با جانی صحبت کنید. اول Think you and Rogue should go و در آخر Take Pseudoendotrizine را انتخاب کنید. بلافاصله ماموریت For Whom The Bell Tolls آغاز می‌شود.

 با این انتخاب به ترتیب اول مرحله: For Whom The Bell Tolls  بعد Knockin’ On Heaven’s Door و در آخر میتوانید بین دو پایان New Dawn Fades یا Path Of Glory یکی را انتخاب کنید.

6. پایان مخفی (Secret Ending) :

خوب برای بدست آوردن این پایان قبل از شروع این ماموریت باید دو ماموریت فرعی Chippin’ In و همینطور Blistering Love را انجام دهید و طبق انتخابهای گفته شده در مرحله Chippin’ In پیش بروید.

بعد از اینکه Misty از پیشتان رفت با جانی صحبت کنید. اول Think trusting Arasaka’s risky but worth it را انتخاب کنید و بعد پنج دقیقه صبر کنید و هیچ دیالوگی را انتخاب نکنید! بعد از پنج دقیقه صبر کنید و هیچ انتخابی نکنید تا جانی شروع به صحبت کند. اول Let’s hear this plan بعد Attack Arasaka Tower/ Means goin’ out with a bang و در آخر I like it را انتخاب کنید.

در این صورت خودتان به تنهایی به برج آراساکا حمله می‌کنید نکته اینجاست این ماموریت بسیار سخت است و هیچ سیوی در طول مرحله نمی‌توانید انجام دهید و باید کل مرحله را خودتان انجام دهید. اگر در طول این مرحله مردید بازی تمام میشود اگر تا انتهای مرحله رفتید یکی از دو پایان بازی را تجربه میکنید. بعد از انجام ماموریت Don’t Fear The Reaper اگر از پل رد شوید، ماموریت New Dawn Fades (پایان اعتدال) را بدست می آورید اما اگر به زمین برگردید ماموریت Path Of Glory (پایان خورشید) را بدست می آورید.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل و راهنماییهای اصلی …

دیدگاه ها بسته شده است