راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Lightning Breaks

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Lightning Breaks

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

ماموریت Lightning Breaks :

(دیالوگها و انتخابها در این ماموریت هیچ تاثیری در داستان بازی ندارند.)

در نیمه شب به پیش Panam در محل مشخص شده بروید. بعد از صحبت با او (دیالوگ زرد برای پیش برد داستان، دیالوگهای آبی حرفها و سوالات و صحبتهای اضافی) سوار ماشین شوید و با او به محل بروید. در اول محلی که ایستادید به دستگاهی که او می‌گوید Jack In کنید. بعد از دیالوگ‌هایی کنترل مسلسل را بدست می آورید. دستگاه رو به رو را نابود کنید بعد در سمت چپ دو دستگاه دیگر را نیز در کوه زباله‌ها از بین ببرید. حال سوار ماشین ‌شوید. به سمت جلو میروید و Panam در محل دیگری متوقف می‌شود و با شما صحبت می‌کند. دیالوگ‌ها تاثیری در روند مرحله ندارند. بعد از صحبت‌ها و مقداری صبر کردن او راه میفتد بعد از صحبت‌ها با F مسیر را رد کنید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Lightning Breaks

وقتی به محل رسیدید Jack In کنید حال کنترل مسلسل را در دست دارید. وقتی وارد محوطه شدید چندین هواپیمای بدون سرنشین به شما حمله میکنند. هرچهارتای آنها را از بین ببرید. بعد از نابودی آنها Panam داخل ساختمانی می‌شود از ماشین پیاده شوید و کامپیوترها را استفاده کنید و Overcharge را انتخاب کنید. وقتی روی سه کامپیوتر مشخص شده اینکار را کردید به پیش Panam برگردید و سوار ماشین شوید. وقتی در محلی ایستادید کمی صبر کنید و منتظر علامت Panam بمانید. وقتی علامت داد چاشنی را به کار بگیرید اول کار نمیکند ولی بار دوم انفجار صورت میگیرد. بعد از انفجار Panam به ماشینی در آسمان شلیک میکند و آن را دنبال می‌کند. بعد از کمی تعقیب بلافاصله ماموریت Life During Wartime آغاز میشود.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل و راهنماییهای اصلی …

دیدگاه ها بسته شده است