راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت The Information

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت The Information

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

ماموریت The Information:

(دیالوگها و انتخابها در این ماموریت هیچ تاثیری در داستان بازی ندارند و بخش آموزشی Braindance محسوب میشود.)

در بین ساعت 6 عصر تا 6 صبح به محل مشخص شده در نقشه بروید. جلوی در با دختر صحبت کنید و ماموریت را قبول کنید. بعد از صحبت‌ها وارد ساختمان شوید و مسیر را به سمت داخل ادامه دهید و پشت پیشخوان بنشینید. با مرد صحبت کنید و در مورد Evelyn از او سوال کنید تا او با شما صحبتش را آغاز کند. بعد از صحبت‌ها به دنبال او بروید و وارد اتاق شوید و بنشینید تا او با شما صحبت کند. (دیالوگهای زرد صحبتهای اصلی و سفید برای اطلاعات بیشتر یا صحبت‌های جانبی در بازی قرار گرفته‌اند.) (دیالوگهای این بخش تاثیری در جریان بازی ندارند.) بعد از صحبت‌ها به دنبال Evelyn بروید. مسیر را دنبال کنید و باز با او در طول مسیر حرف بزنید تا به اتاق دیگر برسید. در آنجا Judy حضور دارد. با او صحبت کنید تا وقتی که او به شما بگوید روی نیمکت متصل به دستگاه بنشینید. بعد از صحبت‌ها و در بخشی با نگاه مستقیم به Judy طبق روند صحبت‌ها، وارد محیطی جدید در دستگاه Braindance می‌شوید. بار اول که یک دور صحنه را نگاه کردید باز وارد دنیای واقعی می‌شوید. دفعه دوم در حالت آنالیز وارد شویم. در اینجا میتوانید به صورت آزادانه دوربین را جا به جا کنید و با Space اطلاعات را پخش کنید و با فشار Q آن را به عقب برگردانید و با فشار E آن را به سرعت به جلو ببرید و یا ویدیو را با فشار R ریست کنید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت The Information

حال ویدیو را پخش کنید و صبر کنید تا مرد اسلحه را در بیاورد حال روی اسلحه بروید تا آن اسکن شود. حال میتوانید با شیفت به بخش صدا بروید و به منبع صدا که از داخل مغازه آن طرفتر است خود را برسانید و آن را اسکن کنید. بعد از صحبتها کمی صحنه  را جلوتر ببرید تا صحنه برخورد مرد با زن بیاید حال زن را اسکن کنید. بعد صحنه را پخش کنید تا ببینید که مرد قبل از خروج از در تیر میخورد. حال صحنه را برگردانید تا جایی که به سمت فروشنده نشانه میرود. حال مانیتور فروشنده را اسکن کنید. در آخر با زدن دکمه X از دستگاه خارج شوید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت The Information

برای ادامه ماموریت بعد از صحبت با Judy با T-Bag صحبت کنید. حال بار دیگر وارد دستگاه Braindance می‌شوید. همان اول بعد از باز شدن در وقتی ربات را دیدید با زدن Tab وارد حالت آنالیز شوید و ربات را اسکن کنید. (برای انجام بخش فرعی ماموریت) سیستم زنگ خطر را اسکن کنید. دوربین بالای در سمت راست را اسکن کنید. حال باز وارد حالت پخش شوید و کمی جلوتر بروید. وقتی به مرد رسیدید به صحبتهای او گوش دهید. اول شیفت را بزنید و در حال اسکن صدا تلفن دست مرد را اسکن کنید تا صحبتهای آن طرف خط را نیز بتوانید بشنوید! بعد از صحبت‌ها منبع صدا را که از داخل تلوزیون می‌آید اسکن کنید. حال صحنه را پخش کنید تا مرد و زن وارد اتاق کناری شوند. وارد حالت اسکن شوید و سقف خانه را اسکن کنید.(عکس بالا)

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت The Information

وقتی وارد اتاق خواب شدند اسلحه روی میز را اسکن کنید. (قبل از اینکه زن به مرد برسد) و همینطور datapad کنار تخت مرد را نیز اسکن کنید. حال یک حالت اسکن جدید اضافه می‌شود با شیفت آن را انتخاب کنید و زمان را به عقب برگردانید تا به زمانی برسید که زن جلوی بار مشعول نوشیدن است. حال در مخفی زرد سمت راست بعد از ستون را اسکن کنید تا محل relic مخفی را پیدا کنید. (عکس بالا) حال با زدن X از دستگاه خارج شوید. قبل از صحبت با Evelyn می‌توانید لوت‌های محیط را بردارید. در اتاق کناری یک کمد قرار دارد. حال با Evelyn صحبت کنید. بعد از اتمام صحبت‌ها که تاثیری نیز در روند اتفاقات ندارند. در آخر با فشار T با Dex تماس بگیرید. ماموریت تمام شده است.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل و راهنماییهای اصلی …

دیدگاه ها بسته شده است