راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Riders on the Storm

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Riders on the Storm

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

ماموریت Riders on the Storm

(اگر پایان ستاره ای یا اعتدال را می خواهید، این ماموریت را به هیچ عنوان Fail نکنید.)

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Panam ملاقات کنید. دیالوگ‌ها تاثیری در داستان ندارند.(رفتار درست با Panam در ارتباط با او تاثیرگذار است) (در این بخشWe’re chooms, that’s why را انتخاب کنید که فکر نکند به خاطر پول می‌خواهید به او کمک کنید.) بعد از صحبتها به دنبال او بروید تا به ماشین برسید. بعد به ماشین تکیه دهید و صحبتها را شروع کنید. (دیالوگ Do it quiet, sure. Perfect for two را انتخاب کنید.) بقیه دیالوگ‌ها تاثیری ندارند. بعد از صحبت‌ها Shard را از Mitch بگیرید تا کمپ را با استفاده از Drone بررسی کنید. بعد از صحبتهای اولیه، کمی جلوتر بروید و بعد Tab را فشار دهید و رد ماشین را بررسی کنید. حال جلوتر بروید و ماشین را اسکن کنید. حال کمی محیط را نگاه کنید و خود را برای نفوذ به این ساختمان آماده کنید. حال Shard را بردارید و بگویید آماده انجام ماموریت هستید.

حال به دنبال آن دو به پیش ون بروید. از Mitch آیتم Super Jet را بگیرید و بعد با Panam به سمت مقصد بروید. حال سوار ون شوید و خود را به محل مشخص شده در نقشه برسانید. (اگر مسیر اشتباهی را بروید Panam شما را از ماشین بیرون می‌اندازد و بعد از چند وقت این ماموریت Fail می‌شود مراقب باشید!) وقتی به محل نزدیک شدید Panam به شما می‌گوید که در محلی پارک کنید. بعد از پارک کردن در محل پیاده شوید و به سمت راست محل بروید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Riders on the Storm

خوب طبق عکس بالا به سمت راست کمپ بروید می‌خواهیم مرحله را به شکل مخفیانه و در سریعترین و راحترین حالت انجام دهیم. می‌توانید این در را با Body Attribute نه یا بیشتر باز کنید. (یا دو پرشه از رویش بپرید.) وقتی وارد شدید کمی جلوتر مردی مشغول کار است او را بیهوش کنید. صندوقی در همین نزدیکی قرار دارد می‌توانید او را در آنجا مخفی کنید. حال در دیگر را نیز بشکنید و وارد شوید. به سمت راست مسیر را ادامه دهید.

وقتی به محلی که سه نفر در حال نگهبانی هستند رسیدید بایستید و کمی صبر کنید تا دشمنان از آن محل دور شوند و به نوعی پخش شوند. وقتی مرد سمت راست برعکس و به سمت دیگر رفت به پشت بتن‌های راه راه بروید و به سمت دیگر خود را برسانید مرد که در آنجاست را بیهوش کنید و در سطلی که آنجاست بیندازید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Riders on the Storm

 بپرید  و بالا بروید و خود را به سوراخ روی دیوار که در عکس بالا مشخص است برسانید و داخل شوید. حال به سمت راست بروید و مسیر را ادامه دهید. شخصی در طبقه بالا سمت راست است. دو نفر در پایین هستند. کمی صبر کنید و منتظر بمانید که مردی که در سمت راست است به وسط بیاید از پشت او را بگیرید و بیهوش کنید و در صندوق بیندازید. مسیر را تا انتهای راهرو ادامه دهید فردی درون اتاق است او را بیهوش کنید و درون صندوق آنجا بیندازید. لوت‌های محیط را کامل بردارید می‌توانید کامپیوتر اینجا را برای لوت بیشتر هک کنید.

حال از اتاق خارج شوید و به طبقه پایین بروید. یک دوربین سمت راست است آن را خاموش کنید و دو مرد این طبقه را بدون دیده شدن بیهوش کنید. حال از پله‌های این طبقه به سمت پایین بروید و خود را به زیرزمین برسانید. در زیرزمین دو نفر کنار هم به پشت ایستاده‌اند میتوانید آنها را نادیده بگیرید به سمت در مشخص شده بروید و در را باز کنید و داخل شوید. در بعدی را نیز باز کنید و فردی که جلوی کامپیوتر ایستاده را بیهوش کنید. وارد در بعدی شوید و به سمت پایین بروید. لوت محیط را بردارید و با Saul صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها از Super Jet روی او استفاده کنید.

خوب باید همان مسیری که آمدید از این کمپ بدون دیده شدن خارج شوید. مسیر را به سمت طبقه بالا ادامه دهید. در این طبقه از همان سوراخ دیوار (پنجره!) به بیرون بروید. مسیر را به سمت بیرون ساختمان ادامه دهید. ابتدا صبر کنید Saul سوار ون شود و بعد وارد شوید. با فشار F کل مسیر رانندگی را رد کنید. حال از ماشین خارج شوید و داخل ساختمان خود را برسانید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Riders on the Storm

بعد از صحبت‌ها به اتاق دیگر بروید و برق را تعمیر کنید. حال به پیش Panam برگردید و با او صحبت کنید. بعد از صحبتها از ساختمان خارج شوید و به پشت ساختمان بروید و فیوز را بررسی کنید. حال به ساختمان برگردید و داخل شوید. روی مبل کنار Panam بنشینید و با آن دو صحبت کنید. در اینجا بگویید حق با Panam است تا او خوشحال شود. در دیالوگهای بعدی نیز با او خوب رفتار کنید مهمترین دیالوگ Got a few ideas است که در ارتباط با او تاثیرگذار است. بعد از پایان صحبت‌ها می‌خوابید بعد از بیدار شدن از در بیرون بروید و با Panam صحبت کنید.  بعد از صحبت های اولیه او به سمت موتور میرود او را دنبال کنید و دیالوگ‌ها را ادامه دهید. (انتخاب‌های اینجا تاثیری در داستان ندارند) اسلحه نشانه دار را از کنار موتور بردارید. بعد از صحبتها ماموریت تمام میشود.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل فرعی…

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است