راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Chippin’ In و Blistering Love

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت های فرعی Chippin’ In و Blistering Love

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

ماموریت Chippin’ In

به Afterlife بروید و ابتدا با جانی صحبت کنید. (دیالوگ زرد برای پیش برد داستان، دیالوگهای آبی حرفها و سوالات و صحبتهای اضافی) بعد از صحبت‌های اضافه اگر دوست داشتید. بعد از صحبتهای اولیه قرص را بخورید حالا کنترل جانی را در دست دارید. در ابتدا با Claire صحبت کنید. انتخاب‌های اینجا تاثیر در داستان کلی مرحله یا داستان بازی ندارند. بعد از کمی خوش گذارنی خود را در پیش مردی میبینید که در حال تتو زدن روی شماست! بعد از این صحنه‌ها پشت سر هم درحال نشان دادن جانی در حال خوش گذرانی میگذرد تا اینکه تصادفی رخ می‌دهد و صحنه بعدی در نقش V از روی تخت به هوش می‌آیید و با Rogue در حال صحبت کنید.

صحبت با او تاثیری در بازی ندارد بعد از صحبت‌ها از تخت بلند شوید و با جانی صحبت کنید بعد از صحبت‌ها از اتاق خارج شوید.حال می‌توانید یک روز صبر کنید یا اینکه I را بزنید و یک روز زمان را Skip کنید. در هر صورت بعد از یک روز Rogue با شما تماس می‌گیرد بعد از صحبت‌ها به Afterlife بروید و با Rogue ملاقات کنید. (دیالوگ زرد برای پیش برد داستان، دیالوگهای آبی حرفها و سوالات و صحبتهای اضافی)

بعد از صحبتها به دنبال Rogue بروید تا به ماشین برسید و از پشت ماشین لباس را بردارید و بپوشید و بعد سوار ماشین شوید. تا مقصد می‌توانید با او صحبت کنید. (انتخاب دیالوگها تاثیری ندارد.) بعد از صحبت‌ها با F بقیه مسیر را رد کنید. بعد از کمی صحبت از ماشین پیاده شوید و به صورت مخفیانه او را دنبال کنید.

کمی جلوتر به یک ون و دو نگهبان و یک دوربین بالای سر آنها میرسید. دوربین را خاموش کنید و به دنبال Rogue بروید. او از جایی بالا می‌رود به دنبال او بروید و بعد در رو به رویتان را باز کنید. از این جا به بعد باید خودتان کنترل را در دست بگیرد به پایین بپرید و مسیر مستقیم را ادامه دهید. کمی جلوتر سمت راست دوربین را خاموش کنید و بدون درگیری و دیده شدن توسط دشمنان وارد در باز شوید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Chippin' In

 مستقیم مسیر را ادامه دهید در آخر گاراژ مردی در حال کار است او را بیهوش کنید و به سمت مسیر سمت راست بروید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید مراقب مردی باشید که جلوی در است صبر کنید به سمت مخالف برود یا از پشت بیهوشش کنید و وارد در شوید. مردی در این اتاق قرار دارد صبر کنید کمی به سمت جلو برود از پشت او را بیهوش کنید. (لوت محیط را بردارید) حال وارد در شوید و کامپیوتر را باز کنید و پیام‌ها را بخوانید بعد از خواندن پیام‌ها علامت دیگری روی نقشه مشخص می‌شود.

حال باید به آن سمت بروید در این قسمت دو نگهبان در سمت چپ و راست قرار دارد میتوانید بدون دیده شدن وقتی که حواسشان نیست به سمت جلو پیش بروید. به سمت جلو رفته و بعد از پله‌ها بالا بروید. در بالای پله‌ها مسیر را به سمت راست ادامه دهید لوت‌های محیط را بردارید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Chippin' In

به جایی می‌رسید که یک مرد می‌بینید. در این قسمت نمی‌توانید مخفیانه بروید سه نفر به شما حمله می‌کنند آنها را بکشید و بعد به سمت جلوتر بروید تا مرد دیگری به نام Grayson به شما حمله کند او را زخمی کنید و بعد با او شروع به صحبت کنید. صحبت‌ها تاثیری در روند داستان ندارد فقط از او محل Smasher را بپرسید. بعد از صحبت‌ها در بخش نهایی اسلحه خود را بکشید و او را تهدید کنید تا Rogue او را بیهوش کنید. بعد با Rogue صحبت کنید و بعد با جانی حرف بزنید.

حال محلی در نقشه مشخص شده است به آن سمت بروید، از نبردبان بالا روید و در بالا Turn On را بزنید. حال علامت دیگری در پایین مشخص می‌شود به آنجا بروید. وقتی به محل رسیدید کانتینر را باز کنید و روکش را از روی ماشین بردارید. بعد سوار ماشین شوید و خود را به محل مشخص شده در نقشه برسانید. وقتی به محل رسیدید از ماشین پیاده شوید و پیش جانی بنشینید تا با او شروع به صحبت کنیم.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Chippin' In

دقیقا دیالوگهای زیر را انتخاب کنید این دیالوگ‌ها برای شما دو پایان مخفی و خورشید بازی را آزاد می‌کند و باعث می‌شود با جانی دوست شوید. (توضیح کامل در مورد پایانهای مختلف بازی Cyberpunk 2077)

اول Let’s do something about that بعد The Guy who Saved My Life (که بسیار انتخاب مهمی است) بعد Nah, fucked that up too را انتخاب کنید که این نیز انتخاب بسیار مهمی در بازی محسوب میشود. بعد از این به ترتیب What do you want from me بعد OK. But as second chances go, this is your last بعد You were a real dick in the beginning بعد When you said you let down your friends بعد Smasher biz really got to her و در آخر Yeah, I’ll call Rogue را انتخاب کنید. بعد از این این ماموریت تمام میشود.

ماموریت Blistering Love

بلافاصله بعد از ماموریت Chippin’ In  و در صورتی که طبق روش گفته شده ماموریت را انجام دهید حالا T را فشار دهید و با Rogue تماس بگیرید. بعد به Afterlife بروید. وقتی در عصر به محل بروید Rogue را آنجا خواهید دید با او صحبت کنید حال سوار ماشین شوید و به سمت محل مشخص شده در نقشه رانندگی کنید. وقتی به محل رسیدید از ماشین خارج شوید و وارد محل شوید و با رمز 0000 در را باز کنید. بعد از صحبتهای کوتاهی محلی در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید تا پروژکتور را روشن کنید. روی دستگاه Use را بزنید تا روشن شود. قرص‌ها را بخورید تا جانی کنترل را در دست بگیرد با Rogue صحبت کنید، دمو شروع شود. بعد از تمام دمو مرحله تمام شده است.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل فرعی…

دیدگاه ها بسته شده است