راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Nomad

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Nomad

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

مقدمه (Prologue)

در بازی می‌توانید سه شروع را تجربه کنید که در اصل سه ماموریت متفاوت در بازی هستند و به هیچ عنوان تاثیری در داستان شخصیتی که خلق می‌کنید ندارد و فقط روی برخی دیالوگ‌هایی که در طول بازی می‌توانید انتخاب کنید اثر میگذارند و همینطور برخی مراحل فرعی را به بازی اضافه می‌کنند. در زیر به مرحله Nomad پرداختیم.

ماموریت Nomad :

(دیالوگ‌ها و انتخاب‌ها در این ماموریت هیچ تاثیری در داستان بازی ندارند.)

 بازی را از خارج از شهر NightCity آغاز خواهید کرد. اول Patch را از روی لباستان خارج کنید. با مکانیک صحبت کنید و بعد سیم ماشین را جا به جا کنید. سوار ماشین شوید و با F استارت ماشین را بزنید چند بار اینکار را کنید تا روشن شود تا دیالوگ‌ها آغاز شوند. (دیالوگهای زرد صحبتهای اصلی و سفید برای اطلاعات بیشتر یا صحبتهای جانبی در بازی قرار گرفته‌اند.) (دیالوگ‌های این بخش تاثیری در جریان بازی ندارند.) بعد از صحبتها با ماشین خود را به محل مشخص شده برسانید. در را بشکنید و از پله‌ها بالا رفته و از نبردبان بالا بروید و خود را به بالا برج برسانید. ارتباط را برقرار کنید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Nomad

حال سوار ماشین شوید و خود را به محل برسانید. وارد خانه شوید در اینجا می‌توانید لوت محیط را بردارید و بعد با جکی صحبت کنید. صندوق عقب را باز کنید تا جکی محموله را در ماشین بگذارد. سوار ماشین شوید و به همراه او به محل مشخص شده بروید. وقتی به محل رسیدید آهسته کنید و صبر کنید ماشین رد شود بعد شما وارد محوطه شوید تا ماشین بررسی شود از جکی اطلاعات محموله و پول را بگیرید. بعد از ماشین پیاده شده و به سمت محل مشخص شده بروید و اسلحه را پیش مرد بگذارید و وارد اتاق دو شوید روی صندلی بنشینید و با او صحبت کنید و رشوه را بدهید. بعد از صحبتها که در هر صورت به یک مسیر ختم میشوند از اتاق خارج شده و اسلحه را بردارید و سوار ماشین شوید.

وقتی ماشین‌ها شروع به تعقیبتان کردند با Alt اسلحه را بردارید و شروع به تیراندازی به ماشینها بکنید. فقط به بدنه ماشین‌ها شلیک کنید تا منفجر شوند. بعد از طی مسیری مشخص و نابود کردن چند ماشین وارد پارکینگی می‌شوید. با جکی صحبت کنید. می‌توانید لوت محیط را نیز بردارید. در کمد داخل اتاق یک کفش پیدا خواهید کرد.  بعد از صحبت‌ها در محموله را باز کنید. (دیالوگهای این بخش تاثیری در جریان بازی ندارند.) بعد از صحبتها ماموریت تمام می‌شود.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل و راهنماییهای اصلی …

دیدگاه ها بسته شده است