راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت The Corpo-Rat

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت The Corpo-Rat

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

مقدمه (Prologue)

در بازی می‌توانید سه شروع را تجربه کنید که در اصل سه ماموریت متفاوت در بازی هستند و به هیچ عنوان تاثیری در داستان شخصیتی که خلق می‌کنید ندارد و فقط روی برخی دیالوگ‌هایی که در طول بازی می‌توانید انتخاب کنید اثر میگذارند و همینطور برخی مراحل فرعی را به بازی اضافه می‌کنند. در زیر به مرحله The Corpo-Rat پرداختیم.

ماموریت The Corpo-Rat :

(دیالوگ‌ها و انتخاب‌ها در این ماموریت هیچ تاثیری در داستان بازی ندارند.)

بعد از شروع بازی با فشار T جواب جکی را بدهید. دیالوگ‌های این بخش تاثیری در جریان بازی ندارند. بعد از صحبت‌ها از دستشویی خارج شوید و به محل مشخص شده در نقشه بروید. سوار آسانسور شوید. در آسانسور آرتور با شما تماس میگیرد با T جوابش را بدهید. وقتی به بالای آسانسور رسیدید به محل مشخص شده خود را برسانید در اینجا میتوانید لوت‌های محیط را نیز بردارید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت The Corpo-Rat

کمی جلوتر مردی در حال کار با گوشی دیده می‌شود می‌توانید با او صحبت کنید و اطلاعات بیشتری بدست بیاورید. یا به او بگویید عجله دارید و به سراغ ماموریت اصلی بروید انتخاب با شماست. بعد از صحبت می‌توانید لوتهای محیط را نیز بردارید و به محل مشخص شده در نقشه بروید و وارد دفتر شوید. بعد از ورود روی صندلی بنشینید و با مرد صحبت کنید. (دیالوگهای این بخش تاثیری در جریان بازی ندارند.) بعد از صحبت‌ها مرد به شما یک Data shard می‌دهد آن را از روی میز برداشته و استفاده کنید تا اطلاعات را ببینید.

 بعد از صحبت‌ها از دفتر خارج شوید. بیرون از دفتر می‌توانید در اینجا با مرد صحبت کنید یا به او بگویید که اطلاعات را برای شما منتقل کند. در اینجا می‌توانید وارد دفتر کارتان شوید و در کامپیوتر اطلاعات را بررسی کنید. حال به محل مشخص شده در نقشه بروید تا ماموریت ادامه پیدا کند. وقتی به محل رسیدید سوار ماشین پرنده شوید و به سمت محل بروید. میتوانید نوشیدنی بخورید یا اخبار گوش کنید و از پنجره بیرون را تماشا کنید تا به مقصد برسید.

در طول مسیر میتوانید با فشار T به تلفن پاسخ دهید. (دیالوگهای این بخش تاثیری در جریان بازی ندارند.) وقتی به محل رسیدید می‌توانید به سه مرد حمله کنید بستگی به خودتان دارد به زن رو به روی بار نیز میتوانید بگویید مراقب ماشین باشد. وارد بار شوید و خود را به محل برسانید و با جکی صحبت کنید. (دیالوگهای زرد صحبتهای اصلی و سفید برای اطلاعات بیشتر یا صحبتهای جانبی در بازی قرار گرفته اند.) (دیالوگهای این بخش تاثیری در جریان بازی ندارند.) میتوانید در آخر نوشیدنی را بنوشید یا خیر دست خودتان است. بعد از صحبت‌ها دو مرد جلوی صندلی شما ظاهر می‌شوند در اینجا طبق داستان ماجرا پیش میرود. بعد از صحبتهای جکی با V این ماموریت تمام میشود.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل و راهنماییهای اصلی …

دیدگاه ها بسته شده است