راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Automatic Love

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Automatic Love

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

ماموریت کوتاه The Gig :

قبل از انجام ماموریت اصلی به خاطر اینکه Act 2 تمام شده می‌توانید به پیش Wakako بروید (محل او در نقشه مشخص است) و جایزه خود را دریافت کنید. بعد از پایان صحبت‌ها به محل مشخص شده در نقشه بروید و وارد ساختمان شده و با مرد صحبت کنید. (گزینه اول) در قسمت Hands می‌توانید یک تتوی رایگان (Tattoo: Tyger Claws Dermal Imprint) بیابید. بعد از انجام اینکار ماموریت به پایان می‌رسد.

ماموریت Automatic Love :

(پایان این ماموریت را می‌توانید به صورت صلح آمیز یا با نبرد به اتمام برسانید، که به هر دوی آن پرداخت شده است. برخی دیالوگ‌های آخر این ماموریت تاثیرگذار هستند.)

ابتدا با جودی تماس بگیرید و صحبت کنید. بعد از صحبت محلی در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید و خود را به او برسانید. با Mox جلوی در صحبت کنید بعد از صحبت‌ها وارد کلوپ شوید و به سمت محل مشخص شده بروید.

به زیرزمین بروید و با جودی پیرامون محل Evelyn صحبت کنید. صحبت‌های این بخش تاثیری در داستان بازی ندارند. بعد از صحبت‌ها سیگار را از روی میز بردارید. میتوانید با جودی صحبت کنید یا بیرون بروید و ماموریت را ادامه دهید. بعد از صحبت‌ها از زیرزمین خارج شوید (اگر کمی بیشتر پیش او بمانید، می‌توانید صحبت‌های اضافه با او انجام دهید) اما قبل از خروج جانی سر می‌رسد. با او کمی در مورد ماموریت پیش رویتان می‌توانید حرف بزنید بعد از کلوب خارج شوید و خود را به محل مشخص شده در نقشه برسانید و سوار آسانسور شوید و به طبقه 12 بروید.

جانی باز ظاهر می‌شود و با شما صحبت میکند بعد از صحبت‌ها به طبقه 12 رسیدید از آسانسور خارج شوید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید با زن پذیرش صحبت کنید (دیالوگ زرد برای پیش برد داستان، دیالوگهای آبی حرفها و سوالات اضافی) بعد از صحبتها Jack In کنید تا ماموریت ادامه پیدا کند. یک اسم ایمن اول انتخاب کنید و بعد سیستم برای V دو نفر را انتخاب میکند. Skye (زن) و Angle (مرد) بعد از انتخاب یکی از آنها مبلغ 500 یورودلار باید بپردازید. بعد از پرداخت به سمت صندوق بروید و سلاح‌های خود را درون آن بگذارید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Automatic Love

حال باید وارد Booth 9 شوید ولی قبل از ورود به آن مکان به بخش 11 بروید. (در عکس بالا مشخص است)  برای ورود Technical Ability شما باید 5 باشد. بعد از ورود دستگاه را روشن کنید تا صحنه دمو مانند را ببینید. مشاهده این بخش در دیالوگهای پایانی این ماموریت بدردتان می‌خورد.

بعد از دیدن صحنه‌های این قسمت از این بخش خارج شوید و به محل Booth 9 خود را برسانید. بعد از ورود به اتاق با زن صحبت کنید. دقت کنید می‌توانید با گفتن  اسم ایمنی که در بالا انتخاب کردید از حالت صحبت خارج شوید تا بتوانید از زن به شکل جدی در مورد Evelyn سوال کنید. بقیه صحبت‌هایی که رد و بدل می‌شود صحبتهایی کاملا فرعی است و فقط میتواند کمی شخصیت V را آرام کند و کمی بیشتر با افکار او آشنا شوید ولی تاثیری در بازی ندارد. بعد از صحبت‌ها به صورت کامل یا در میانه صحبت‌ها کلمه ایمن را بگویید تا بتوانید به صورت واقعی با فرد صحبت کنید.

سه گزینه در اول صحبتها بعد از گفتن کلمه ایمن ظاهر میشود. برای بدست آوردن اطلاعات میتوانید با خشونت رفتار کنید.(گزینه دوم) با صحبت کردن پیش بروید (گزینه اول) یا به او پول بدهید.(گزینه سوم) هرکدام از رویکردها(دیالوگ‌های متفاوت) به یک چیز ختم می‌شود و فقط روشهای متفاوتی هستند. پس با همان صحبت کردن او را راضی کنید  ولی باز دست خودتان است.  بعد از صحبت‌ها محل دیگری در نقشه مشخص میشود (بخش VIP) به آنجا بروید.

برای ورود به بخش VIP دو راه دارید در اصلی از کنار محافظ یا وارد اتاق کناری شوید اگر Body Attribute شما نه یا بیشتر باشد میتوانید در را با قدرتتان باز کنید. (کمی صبر کنید مردی داخل اتاق می‌شود و به درون دستشویی می‌رود اورا بیهوش کنید و کارت ورود به بخش VIP را بردارید. فقط یادتان نرود جسدش را درون صندوق بگذارید!) اگر در را به زور بر کردید، در اینجا با حالت نشسته بروید کمی جلوتر در انتهای اتاق مرد را بیهوش کنید. لوتهای محیط را به صورت کامل بردارید. حال سوار آسانسور شوید و به طبقه VIP (دوم) بروید.  وقتی طبقه دوم رسیدید اول لوت محیط را بردارید حال کمی صبر کنید نگهبانی جلوی در نباشد و بعد وارد شوید. حال وارد محل مشخص شده و با Tom در مورد Evelyn صحبت کنید.  (دیالوگ زرد برای پیش برد داستان، دیالوگهای آبی حرفها و سوالات اضافی)

 بعد از صحبتها  باید خود را به دفتر Woodman برسانید. اما نگهبان کنار در اجازه ورود به شما را نمیدهد. کمی صبر کنید تا نگهبان از جلوی در فاصله بگیرد بعد به آرامی وارد در شوید. در اینجا اگر کسی شما را ببینید به دردسر می‌افتید. نشسته پیش بروید و لوتهای محیط را نیز بردارید. کمی جلوتر دری است که دو راه برای ورود دارید. Technical Ability شما باید ۹ باشد یا Body Attribute شما ۱۱ یا بیشتر باشد. در هر صورت در را با یکی از روشهای گفته شده باز کنید. (در اتاق کناری یک مرد در حال صحبت با تلفن است از پشت او را بیهوش کنید) در اینجا در اتاق اول سمت چپ مردی پشت کامپیوتر است میتوانید او را بیهوش کنید و وسایل اتاق را نیز بردارید. جلوتر در سمت راست اتاقی با لوت‌های مختلف وجود دارد. حتی می‌توانید کیف Evelyn را نیز درون یکی از کمدها پیدا کنید. (برنامه هفتگی او را نیز پیدا خواهید کرد) در آخر بازی را ذخیره کنید و وارد دفتر Woodman شوید‌. 

حال دو رویکرد در مقابله با Woodman دارید. اولی اینکه با صحبت کردن او را راضی کنید که اطلاعاتی از Evelyn به شما بدهد. دومی با زور اینکار را بکنید که در این صورت باید با او بجنگید و یک باس فایت خواهید داشت. که هر دو روش در این راهنمایی اشاره شده است.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Automatic Love

روش صلح آمیز: برای روش صلح آمیز یا باید corporate باشید که در این صورت دیالوگهای زیر را انتخاب کنید:

“You see only Tyger Claws. Got no idea who’s behind them” > “Girl I’m lookin’ for is linked to Arasaka”

یا طبق راهنمایی بالا بخش 11 را رفته باشید که در این صورت دیالوگهای زیر را انتخاب کنید:

 ابتدا گزینه دوم بعد گزینه اول بعد باز گزینه اول

در این صورت می‌توانید از او بدون دردسر اطلاعات بکشید و د آخر از در پشتی بدون خشونت خارج می‌شوید و سوار آسانسور شوید و از ساختمان Cloud بعد از برداشتن سلاح‌هایتان جلوی در خارج شوید و ماموریت تمام می‌شود.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت Automatic Love

روش خشن: این روش باید علاوه بر انجام یک باس فایت دشمنان زیادی را نیز بکشید و البته لوت بیشتری بدست خواهید آورد. به خاطر اینکه سلاحی ندارید باید مراقب باشید ولی اگر لوت‌های محیط را قبل از ورود به دفتر بردارید یک کاتانا و چندین سلاح پیدا خواهید کرد. هر دیالوگی به جز دیالوگهای بالا منجر به مبارزه با او میشود. دقت کنید بلافاصله بعد از اینکه به حالت مبارزه رفتید شروع به ضربه زدن به او بکنید. بهتر است از کاتانا استفاده کنید تا سریع کشته شود. بعد از مدتی او اسلحه‌اش را برمیدارید پشت میزش پناه بگیرید تا تیر به شما برخورد نکند بلافاصله موقع خشاب کشی به او حمله کنید. وقتی خونش کم می‌شود اگر از او فاصله زیادی بگیرید خونش را دوباره پر میکند. باید با سرعت به او ضربه بزنید تا خیلی زود او را بکشید. بعد از کشتن او تفنگش را بردارید و بعد به پشت کامپیوترش بروید و پیامهای او را بخوانید تا اطلاعات لازم در مورد Evelyn را بدست بیاورید.

حال باید از ساختمان خارج شوید. مسلسل که از Woodman بدست آوردید (و سلاح‌های دیگری که دارید) را بردارید و از همان راهی که آمدید با کشتن محافظین به سمت بیرون از ساختمان بروید چرا که آسانسور پشتی با کشتن Woodman  از کار می‌افتد و فقط در صورت روش صلح آمیز می‌توانید از آن طریق از ساختمان خارج شوید. در هنگام خروج نیز میتوانید مخفیانه بروید یا همه را بکشید (لوت محیط را بردارید) که روش مخفیانه کمی سختر است.

در کل بعد از خروج از ساختمان سلاح‌های خود را از  کمد بردارید و بعد سوار آسانسور شوید و از ساختمان خارج شوید. (جانی با شما بعد از خروج از آسانسور صحبت خواهد کرد که تاثیری در داستان ندارد) بعد از خروج از ساختمان، ماموریت به پایان می‌رسد.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل و راهنماییهای اصلی …

دیدگاه ها بسته شده است