راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت‌های فرعی Brendan

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت‌های فرعی Brendan

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

مرحله I can see Clearly now

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت‌های فرعی Brendan

در کنار آپارتمانتان در خیابان یک علامت تعجب وجود دارد. (نقشه بالا) وقتی به آن محل بروید یک دستگاه هوشمند تهیه غذا است که برخلاف انتظارتان شروع به صحبت می‌کند! بعد از کمی صحبت با او Brendan از شما می‌خواهد که سطل زبا‌له‌ای که جلوی راه او را سد کرده و نمی‌گذارد رهگذران او را ببینند را به کنار بزنید. به سمت سطل بروید و آن را کنار بزنید و بعد با Brendan صحبت کنید تا این بخش انجام شود.

ادامه ماموریت

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت‌های فرعی Brendan

بعد از چند روز علامت سوال دیگری در همان مکانی که Brendan است ظاهر می‌شود به آنجا بروید. یک دختر در کنار او ایستاده و در حال درد و دل کردن و صحبت کردن با اوست. صبر کنید صحبت‌های آن دو تمام شود. بعد در مورد دختر با Brendan صحبت کنید و بعد با او خداحافظی کنید.

ادامه ماموریت

بار سوم که پیش او باز گردید، افرادی در حال آسیب رساندن به Brendan هستند. می‌توانید منتظر بمانید تا آنها با شما صحبت کنند و بعد آنها را بترسانند، یا فقط بلافاصله آنها را بگیرید و از آنجا بیرون بیندازید، بعد از اینکار دوباره با Brendan صحبت کنید.

مرحله Coin Operated Boy

چند روز بعد دوباره در همان محل دختر را تنها و گریان می‌بینید و Brendan از آنجا برده شده است. با دختر صحبت کنید و از محل Brendan از او بپرسید. محلی دیگری در نقشه مشخص می‌شود. خودتان را به محل مشخص شده برسانید. وقتی به محل رسیدید وارد مغازه شوید و در مورد Brendan از مرد سوال کنید.  یا با پول یا اگر TECHNICAL ABILITY شما 13 است با مرد صحبت کنید تا به شما اجازه دهد برای آخرین بار Brendan  را ببینید. در گزینه اول شما مجبور می‌شوید با turret او مبارزه کنید. در کل به سمت Brendan بروید. در اینجا متوجه می‌شوید به خاطر هوش زیاد Brendan او را می‌خواهند از رده خارج کنند و با آپدیت به یک دستگاه غیر هوشمند او را تبدیل کنند. چراکه او باعث ترس مشتریان می‌شده است. صحبت‌های زیبای پایانی او را بشونید و کمی از زیبایی‌های بازی را تجربه کنید. او یکی از بهترین کاراکترهای بازی سایبرپانک محسوب می‌شود. بعد از اینکه صحبت‌هایتان با Brendan تمام شد به پیش دختر (Theo) برگردید و در مورد Brendan با او صحبت کنید و واقعیت را به او بگویید. مرحله تمام شده است.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل فرعی…

دیدگاه ها بسته شده است