راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Great Escape

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Great Escape

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (The Great Escape)

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The Great Escape

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Yenifer صحبت کنید. بعد از صحبت کردن با او به دنبال مرد بدوید و او را بگیرید. او از نبردبان بالا می رود و شما باید او را دنبال کنید. و به او نزدیک شوید تا دمو را ببینید. بعد با مرد در مورد فرار از زندان صحبت کنید. بعد از این دو محل روی نقشه مشخص می شود اول به پیش Zoltan بروید و با او صحبت کنید. (اگر ماموریت Now or Never  را کامل کرده باشید او نمی تواند به شما کمک کند) بعد از صحبت کردن با او به محل مشخص شده در نقشه بروید و با Yenifer صحبت کنید. 

بعد از صحبت به دنبال او حرکت کنید تا به محل مورد نظر برسید تا دمو را ببینید.  بعد از دمو به درون چاه بپرید و مسیر را به سمت محل مشخص شده در نقشه ادامه دهید. تا به خشکی برسید.  به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید اول Grave hag را بکشید و مسیر را ادامه دهید تا به جایی برسید که یک دستگیره برای باز کردن در احتیاج دارید. حال مسیر را برگردید با چند Drowner رو به رو می شوید آنها را کشته (خودتان را QUEN  کنید و با Alt جای خالی به موقع داده و ضربه بزنید.) بعد صندوق (سه صندوق در محل موجود است با دقت بگردید) محل را می توانید خالی کنید. به پیش دستگیره رفته و Layer را بردارید و بعد به محل قبلی برگردید. دستگیره را کار گذاشته و در را باز کنید.

مسیر را ادامه دهید تا به یک دیوار مخروبه برسید با AARD آن را تخریب کنید. چندین Ghoul پشت دیوار هستند مراقب باشید و آنها را بکشید. همیشه از QUEN استفاده کنید. اگر خود را Heal کردند باید از AXII استفاده کنید. خیلی سریع داخل سوراخ نشوید باید یکی یکی آنها را به بیرون بکشید و نابودشان کنید. برخی از آنها  Necrophages هستند که بعد از مرگ منفجر می شوند بسیار مراقب باشید. بعد از کشتن آنها مسیر را به جلو ادامه دهید به یک در بسته می رسید به سمت مخالف بروید به انتها تونل یک بریدگی در بالای دیوار می بینید از آن داخل شوید.  وقتی بالا می روید دو Witch hunter را بکشید و کلید را از روی میز بردارید. صندوق داخل اتاق را خالی کنید و از در خارج شوید و از پله ها بالا بروید و وارد در شوید. چندین Witch hunter در آنجاست آنها را بکشید و بعد دمو را ببینید و با Margarita صحبت کنید.

حال باید کلید را پیدا کنید. به سمت محل مورد نظر در طبقه ی بالا بروید. (می توانید به طبقه ی آخر بروید و دو مرد را کشته و صندوق را خالی کنید. ) وقتی وارد محوطه ی اصلی شوید همه به شما حمله می کنند باید بسیار مراقب باشید. همیشه از QUEN استفاده کنید. باید هوشمندانه عمل کرده و ناگهان با همه ی آنها رو به رو نشوید که کارتان سخت خواهد شد. آنهایی که سپر دارند را با AXII  گیج کرده و بعد به آنها ضربه بزنید. در درجه سختی Death March با یکی دو ضربه کشته می شوید پس باید بسیار مراقب باشید. حتما می توانید از Hanged man Oil نیز برای تاثیرگذاری بیشتر ضربات استفاده کنید.  وقتی اکثر آنها را کشتید باید به سراغ Prison Warden بروید و او را بکشید تا کلید را بدست بیاورید. حال به پیش Margarita  برگشته و او را آزاد کنید و دمو را ببینید. (اگر Sheala را در ویچر 2 زنده نگهداشته باشید اینجا او را خواهید دید و می توانید به او یک مرگ رضایت بخش هدیه کنید.) به محل مشخص شده در نقشه بروید و از زندان خارج شوید. و به محل ملاقات با Yenifer بروید. (ماموریت تمام شده است)

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Payback)

مراحل اصلی دیگر:

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است