راهنمای The Witcher 3 / مرحله The King is Dead – Long Live the King

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The King is Dead – Long Live the King

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله The King is Dead – Long Live the King )

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The King is Dead – Long Live the King

بعد از انجام ماموریت اصلی 21 (Destination: Skellige) به منطقه ی Skellige دسترسی پیدا می کنید و این ماموریت را بدست می آورید. اول به اتاق Yenifer بروید تا  لباستان را عوض کنید. وقتی وارد اتاق شدید اتاق را بررسی کنید. به اتاق کناری بروید و لباس را می توانید در صندوق پیدا کنید. لباس ها را بپوشید. حال به محل مشخص شده در نقشه بروید و دمو را ببینید. بعد از دیدن دمو به دنبال Yenifer  بروید. وقتی سر میز در مهمانی رسیدید دمو را ببینید در اینجا می توانید تصمیم بگیرید که با دختر مسابقه بدهید یا خیر . موافقت کنید.(گزینه ی اول)  در مسابقه مسیر مستقیم را بروید و از بلندی بالا بروید. روی خط زرد ادامه دهید تا به بلندی دیگر برسید از آن نیز بالا بروید. از پله‌ها بالا بروید و از صخره بعدی بالا بروید. از پله‌ها بالا بروید و روی خط زرد مسیر را ادامه دهید. مسیر را ادامه دهید و از پله ها بالا بروید. بالا بروید تا به بلندی بعدی برسید از آن نیز بالا بروید و مسیر را ادامه دهید. به درون غار بروید و روی خط زرد مسیر را ادامه دهید. وقتی به تبر رسیدید E بزنید تا مسابقه تمام شود. در آخر تصمیم بگیرید نوشیدنی را بنوشید یا خیر ولی بهتر است نخورید.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The King is Dead – Long Live the King

بعد از این به دنبال Yenifer بروید. وارد دمو می شوید و با دو مرد حرف میزنید. بخاطر حرفی که Lugos  به  Yenifer زد می توانید با او بجنگید (گزینه اول) فقط دقت کنید او لول 30 است پس اگر حوصله چالش ندارید همان گزینه دوم را انتخاب کنید. ولی اگر با او مبارزه کردید به موقع جاخالی دهید و ضربه بزنید او به راحتی شکست می‌خورد بعد از شکست دادن او دمو را ببینید. و گزینه‌ی اول را انتخاب کنید. بعد به دنبال Yenifer  وارد اتاق شوید. با او صحبت کنید. در اینجا موافقت یا مخالفت گرالت تاثیری ندارد باز به دنبال Yenifer بروید. در اینجا در حین دنبال کردن او می توانید لوت محیط را نیز بردارید. بعد از کمی دنبال کردن او وارد دمو می شوید. باز او را دنبال کنید. دموی کوتاهی ببینید باز او را دنبال کنید و از پنجره بگذرید و Yenifer  را دنبال کنید. از بلندی پایین بپرید کمی جلوتر در جایی که Yenifer  ایستاده بالا بروید و از پنجره بعدی داخل شوید. و بعد به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی وارد اتاق شدید کلیک راست را فشار دهید و محیط را بگردید. همه ی حیوانات اتاق را می توانید بررسی کنید.  یک در بین اتاق وجود دارد آن را بررسی کنید و دمو را ببینید. حیوانات شروع به حمله کردن به آن دو می کنند از QUEN  استفاده بکنید و آنها را بکشید. بعد از کشتن حیوانات دمو را ببینید. به دنبال Yenifer  وارد اتاق شوید. به اتاق بعدی بروید و بعد کلیک راست را فشار دهید و محیط را بررسی کنید. کتاب روی میز را می توانید بردارید و بخوانید. کتاب های دیگری نیز در اتاق هستند که می توانید آنها را نیز بردارید و بخوانید. انتهای اتاق می توانید جمجمه را بردارید. روی میز Mug of mead و در وسط اتاق pinecone را بردارید. در انتهای اتاق یک نقشه است و در کنار آن یک مجسمه ، مجسمه را بررسی کنید و دمو را ببینید. Mug را روی دست مجسمه بگذارید تا در مخفی باز شود.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله The King is Dead – Long Live the King

وارد اتاق شوید و مسیر را دنبال کنید. دمو را ببینید. یک باس به شما حمله می کند.(Earth Elemental) کشتن او ساده است باید بیشتر به پشتش ضربه بزنید  از این QUEN استفاده کنید به دورش بچرخید و به پشتش ضربه بزنید. بعد از کشتن موجود لوتش را بردارید در اینجا گیر افتادید و یک گزینه سریع در صفحه ظاهر می شود گزینه دوم را انتخاب کنید و دمو را ببیند. انتخاب با شماست و فرقی در داستان کلی ندارد. بعد از کمی باز وارد مهمانی می‌شوید. با شاه حرف بزنید و از او کمک بخواهید و با او موافقت کنید که در عوض به او کمک میکنید. ماموریت تمام شده است. (ماموریت های Possession و The Lord of Undvik را بدست می آورید.)

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Echoes of the Past و Missing Persons )

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است