راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت اصلی Envoys Wineboys

راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت اصلی Envoys Wineboys

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

به هر تابلوی اعلانی در Velen بروید و نامه Appeal to Sir Geralt of Rivia, the Bridge his Crest را بردارید تا این ماموریت آغاز شود.

 ماموریت اصلی 1 (Envoys, Wineboys)

راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت اصلی Envoys, Wineboys

به محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی وارد محل می‌شوید دمو شروع می‌شود. در حین صحبت می توانید انتخاب کنید که با دزدان بجنگید یا نجنگید.  تصمیم با شماست اگر بخواهید با آنها بجنگید تعدادشان زیاد است. همیشه از QUEN استفاده کنید. اول به سراغ آرچرها بروید و بعد شمشیرزن‌ها و در آخر سپردارها را با AXII گیج کنید و بعد بکشید. عواقب جنگیدن و نجنگیدن کاملا متفاوت است. (در ضمن ماموریتی که از طرف دو شوالیه داده می‌شود را بپذیرید) بعد از دیدن دموی آخر ماموریت The Beast of Toussaint آغاز می‌شود.

مرحله بعدی: The Beast of Toussaint

ماموریت های اصلی دیگر پک Blood and Wine ویچر3

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است