راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت اصلی Pomp and Strange Circumstance

راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت اصلی Pomp and Strange Circumstance

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

ماموریت اصلی 14 (Pomp and Strange Circumstance) (تاثیرگذار)

(اگر شما Unseen Elder را دیده باشید در این مرحله نمیتوانید واقعیت را کشف کنید و فقط در مراسم شرکت میکنید و مرحله با پایان غمگین تمام میشود!)

اگر Dettlaff را بکشید و Syanna نیز زنده بماند این ماموریت شروع می شود. در حین دمو سه راه دارید اولی با Regis برای تحقیقات بیشتر بروید. دومی بعدا به او ملحق شوید و سومی کاری با این تحقیقات نداشته باشید اگر پایان خوب را میخواهید حتما این تحقیق را انجام دهید. انتخاب با شماست ولی ما در این راهنمای مسیر بهتر را می‌رویم.

راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت اصلی Pomp and Strange Circumstance

در این مرحله اتفاقات متفاوتی بسته به انتخابهای گذشته شما می‌افتد. یکی از مسیرها به مرگ دو خواهر منجر میشود و یکی دیگر به افشای حقیقت و در نتیجه آشتی دو خواهر منجر میشود این به رفتار شما در مراحل قبلی باز میگردد.

اگر میخواهید پایان خوب را ببینید باید شرایط زیر را رعایت کرده باشید.

1. مرحله Beyond Hill and Dale را به پایان رسانده باشید.

2. در مرحله Beyond Hill and Dale در ابتدای مرحله journal ها را قبل از ورود به سرزمین بخوانید. (با رنگ آبی در مرحله مشخص شده)

3. در مرحله Beyond Hill and Dale در بخش لوبیای قرمز داستان Syanna را بشنوید.

4. در همین مرحله با Regis برای تحقیق بروید.

5. بعد از اینکه نامه را با کمک Regis پیدا کردید جوابهای درست را به Syanna بدهید.(در ادامه راهنمایی آورده شده است.)

راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت اصلی Pomp and Strange Circumstance

اگر موارد بالا را به درستی انجام دهید،  پایان خوش را خواهید دید و و دو خواهر نجات پیدا کرده و با هم آشتی میکنند در غیر این صورت دو خواهر خواهند مرد!

حال ما روش خوب را در ادامه انجام میدهیم.

به دنبال Regis برای تحقیقات بروید. اینجا دیالوگها تاثیری ندارند و به یک مسیر ختم می‌شود. بعد از صحبت‌ها به دنبال Regis بروید. با دو مرد مشت زنی کنید و آنها را شکست دهید. در دموها انتخابها تاثیری ندارد و نامه را بدست می‌آورید.

حال به قسمت Optional این ماموریت باید بروید و با Syanna صحبت کنید. به محل مشخص شده بروید وارد قلعه شوید و در طبقه بالا با او صحبت کنید. نگهبان جلوی شما را می‌گیرد اگر سه عمل بالا را انجام داده باشید(شرایط یک دو سه) انتخاب دیالوگ‌ها در اینجا فرقی نمیکند. حال به دنبال سرباز به طبقه بالا بروید و با Syanna صحبت کنید. در هنگام صحبت دیالوگ اول Cause she turned her back on you, forgot about you را انتخاب کنید و  دیالوگ بعدی Ever thought to forgive her را انتخاب کنید. دیالوگهای بعدی تاثیری ندارد.

راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت اصلی Pomp and Strange Circumstance

بعد از صحبت‌ها نگهبان می آید با او بروید تا با Damien صحبت کنید. در طول مراسم دیالوگها هیچ تاثیری در سرنوشت شخصیتها ندارد و فقط قسمتهای تاثیرگذار بالا در داستان تاثیر میگذارند. در طول دیالوگها 5000 کرون نیز برای کشتن Dettlaff بدست می‌آورید. اینجا پایان خوش را خواهید دید و دو خواهر با هم آشتی خواهند کرد و اتفاق بدی نخواهد افتاد.

راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت اصلی Pomp and Strange Circumstance

بعد از این به پیش Regis می رویم بعد از صحبتها با او بروید. دستکش و نقاب را وصل کنید و او را دنبال کنید. وارد دایره شوید و کلیک راست را فشار دهید و دو Mandrake را که با رنگ قرمز مشخص هستند، بچینید. Regis غیبش زده رد پایش را پیدا کرده و دنبال کنید تا به محلی برسید که او با چند خون آشام در حال مبارزه است. مبارزه سختی نیست چراکه بیشتر کار را خود Regis خواهد کرد. بعد از مبارزه دمو شروع می شود و بعد از دمو مرحله تمام می‌شود.

مرحله بعدی: Be It Ever So Humble

ماموریت های اصلی دیگر پک Blood and Wine ویچر3

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است