راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت فرعی Of Sheers and a Witcher I Sing

راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت فرعی Of Sheers and a Witcher I Sing

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

 ماموریت فرعی (Of Sheers and a Witcher I Sing)

اول باید ماموریت The Warble of a Smitten Knight را انجام داده باشید(چه کامل چه Fail) تا این ماموریت در دسترس شود.

راهنمای پک Blood and Wine ویچر3/ ماموریت فرعی Of Sheers and a Witcher I Sing

به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید و با مرد صحبت کنید تا این ماموریت را بدست بیاورید. همان محل دری بسته است با AARD در را بشکنید و داخل خانه را بررسی کنید. داخل خانه قیچی را بررسی کنید. لیوان را بررسی کنید. نوشته را بردارید و بخوانید. حال به طبقه دوم بروید. قفسه جلوی تخت را بررسی کنید. کتاب باز را بررسی کنید تا دمو شروع شود.

حال به دنبال مرد حرکت کنید تا به Archespore برسید. در اینجا با موجوداتی به نام Archespore رو به رو می‌شوید. آنها از دور به سمتتان سم پرت می‌کنند و اگر نزدیکشان شوید به درون زمین می‌روند. بدون QUEN به آنها حمله نکنید. موجود به Aard و Igni حساس است. بعضی وقتها سرش را زیر زمین میکند و گیاهانی مانند قنچه را به بیرون می‌آورد در اینجا بهترین زمان برای نزدیک شدن و ضربه زدن به موجود است. (از گیاهان دوری کنید یا با یک ضرب از بین ببریدشان) بعد از کشتن موجود لوتش را بردارید و به پیش مرد برگردید.

باز مرد را دنبال کنید تا به محلی برسید که احتیاج به بررسی دارید. کلیک راست را فشار دهید. سبد را بررسی کنید.  کمی جلوتر خون را بررسی کنید حال رد پا را به سمت محل مورد نظر دنبال کنید تا به غار برسید وارد غار شوید و مسیر را به سمت انتهای غار و مردها ادامه دهید تا وارد دمو شوید. در دمو دو راه دارید گزینه اول دوئل کردن با مرد ، گزینه دوم کشتن تمام آنها انتخاب با شماست. اگر میخواهید همه را بکشید اول آرچرها را بکشید و در آخر سپردار را بکشید با Axii  او را گیج کرده و از پشت به او ضربه بزنید. ماموریت تمام می‌شود.

ماموریت های فرعی دیگر پک Blood and Wine ویچر3

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است