راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Sweet Dreams

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Sweet Dreams

راهنمایی کامل مراحل بازی Cyberpunk 2077 (منوی اصلی)

ماموریت فرعی Sweet Dreams

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Sweet Dreams

این ماموریت را از مردی که در نزدیکی Fast Travel منطقه Cherry Blossom Market ایستاده بدست می‌آورید. بعد از بدست آوردن BD و Editor باید 16000 برای اولی و 4000 برای دومی خرج کنید. بعد از صحبت‌ها به دنبال Stefan بروید و در اتاق دستگاه را استفاده کنید. بعد از استفاده از دستگاه همه چیز سیاه می‌شود و در مکانی دیگر به هوش می‌آیید و جانی بالای سرتان در حال نکوهش شما دیده می‌شود! شما بدون لباس هستید و وسایلتان را از دست داد‌ه‌اید! این مکان همان مکانیست که ماموریت اصلی The Rescue را آنجا انجام داده بودید.

بهترین روش این است که وسایلتان را پس بگیرید پس قبل از اینکه از محل فرار کنید باید با روش خودتان دشمنان را از پیش رو بردارید. بهتر است مثل راهنمایی از روش مخفیانه استفاده کنید چون حداقل در اول این بخش سلاحی ندارید و بهترین راه مخفیانه رفتن است. از اتاق خارج شوید و مردی که در اتاق بعدی در حال ور رفتن با دیوار است را بیهوش کنید. در همین اتاق دو فرد دیگر در بالکن هستند آنها را فعلا نادیده بگیرید چراکه اگر به پشت هرکدام بروید شناسایی می‌شوید. از در دیگر وارد اتاق بعدی شوید و در سمت راستتان مردی که جلوی کامپیوتر است را بیهوش کنید. کمی جلوتر در سمت چپ یک زن مشغول صحبت با تلفن است او را بیهوش کنید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Sweet Dreams

در دیگر اتاق سه نفر وجود دارند و محل دقیق وسایل شما در کمدی است که در عکس بالا مشخص شده است. می‌توانید با هک کردن نورافکنی که در این اتاق است حواس دشمنی که هی جلوی کمد می‌رود را پرت کنید و او را به اتاق بکشانید و به صورت مخفیانه کارش را بسازید.

راهنمای بازی Cyberpunk 2077 / ماموریت فرعی Sweet Dreams

به آرامی به سمت کمد بروید و وسایلتان را از کمد بردارید و با سلاح‌هایتان حساب دشمنان باقی مانده را برسید. بعد از کشتن دشمنان و برداشتن وسایلتان از ساختمان خارج شوید.

بعد از اینکه از ساختمان خارج شدید، سوار آسانسور شوید و با جانی صحبت کنید. حال به لابی بروید و خود را به محل مشخص شده در نقشه برسانید. می‌‌خواهیم Stefan را به سزای کاری که کرده برسانیم! پولتان را پس می‌گیرد و او را از شهر بیرون می‌کنید. هر چند می‌توانید او را بکشید و بعد کمی دور شوید تا پلیس نیز دیگر کاری به کار شما نداشته باشد! ماموریت با این عمل تمام شده است.

دیگر راهنمایی‌های بازی Cyberpunk 2077 مراحل فرعی…

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است