راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ugly Baby

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ugly Baby

بازگشت به منوی مراحل اصلی

Act II

ماموریت اصلی (راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ugly Baby )

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ugly Baby

(قبل از شروع این ماموریت ماموریت های فرعی Following the Thread  و  The Last Wish را انجام دهید تا Fail نشوند) به محل مشخص شده در نقشه بروید و با مرد صحبت کنید و بگویید می خواهید Umma را ببرید. بعد از صحبت کردن با او محل دیگری در نقشه مشخص می شود به آنجا بروید. با مرد صحبت کنید تا در را برایتان باز کند بعد دمو را ببینید. در وسط راه سربازان شاه جلوی گرالت را می گیرند او به دنبال آنها برای توضیحات به پیش پادشاه می رود. در آنجا می توانید خیلی با ادب یا گستاخانه با پادشاه حرف بزنید انتخاب با شماست. با پادشاه حرف بزنید و بگویید چقدر به پیدا کردن سیری نزدیک هستید در آخر نصف مبلغی که برای پیدا کردن سیری قول گرفته بودید یعنی 2000 کرون بدست می آورید. بعد از صحبت با ینیفر به سمت Kaer Morhen  حرکت می کنید و با  Vesemir در آنجا ملاقات می کنید.

راهنمای The Witcher 3 / مرحله Ugly Baby

قبل از ملاقات با ینیفر و قبل از در ورودی قلعه به سمت راست انتها بروید در آنجا (در عکس بالا مشخص است) می توانید گوشواره Triss را پیدا کنید آن را بردارید و به او بدهید.

 و بعد با ینیفر صحبت کنید این مرحله از اینجا به سه بخش تقسیم می شود…

اولی درست کردن مگاسکوپ است: ماموریت اصلی Disturbance را ببینید…

دومی کمک کردن به Lambert است:  ماموریت اصلی The Final Trial را ببینید….

سومی کمک کردن به Eskel  است:  ماموریت اصلی To Bait a Forktail را ببینید….

بعد از اتمام هر سه ماموریت به محل مشخص شده در نقشه بروید و دمو را ببینید. در دمو انتخاب هایی دارید ولی در کل تاثیری در داستان کلی نمی گذارند. در اینجا می توانید از داستان شخصیت ها بیشتر آگاه شوید و همینطور می تونید بازی Gwent انجام دهید. (کارت Triss را بدست می آورید.) (بخشی از ماموریت فرعی Gwent: Old Pals نیز انجام می شود.)

در طول این بخش بعد از اینکه صحبت هایتان با  Eskel و Lambert تمام شد ماموریت اصلی No Place Like Home را بدست می آورید. بعد از انجام ماموریت No Place Like Home ادامه ی این ماموریت را می رویم در جایی که  Vasemir از سفر یک روزه اش با Uma برگشته است. او راهی برای از بین بردن طلسم Uma و هویدا شدن فرد در جلدش پیدا کرده است. به حرف های ینیفر گوش دهید او ماموریت اصلی Va Fail, Elaine را به شما می دهد. بعد از انجام آن ، این ماموریت به پایان می رسد. و چندین و چند ماموریت جدید بدست می آورید.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (Disturbance)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است