راهنمای The Witcher 3 / مراحل Brothers In Arms

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Brothers In Arms

بازگشت به منوی مراحل اصلی

ماموریت اصلی (Brothers In Arms: Skellige)

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Brothers In Arms

در اینجا سه محل در نقشه مشخص است که به پیش تک تک آنها می رویم تا از آنها برای نبرد بزرگ در Kaer Morhen کمک بخواهیم. (قبل از این ماموریت حتما ماموریت های فرعی Possession  و  The Lord of Undvik را انجام دهید.)  اول به پیش Ermion می رویم و در مورد Wild Hunter با او صحبت کنید و او به سرعت موافقت می کند که به شما کمک کند. دوم به  پیش Cerys بروید و با او صحبت کنید و او بهترین سربازش یعنی برادرش Hjalmar را به شما پیشنهاد می کند. سوم به پیش Hjalmar می رویم تا با او صحبت کنیم و او نیز به شما کمک خواهد کرد. حال به پیش Crach  بروید و با او صحبت کنید تا شمشیر Winter’s Blade را بدست بیاورید.  اگر در ماموریت The Lord of Undvik  هر دو فرد  Folan  و  Vigi را نجات داده باشید آنها نیز در این نبرد شما را کمک خواهند کرد.  ماموریت تمام می شود.


ماموریت اصلی  (Brothers In Arms: Nilfgaard)

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Brothers In Arms

در اینجا به محل مشخص شده در نقشه بروید و با پادشاه صحبت کنید. او کمکی در نبرد به شما نخواهد کرد. ماموریت تمام شده است. :))


ماموریت اصلی (Brothers In Arms: Novigrad)

راهنمای The Witcher 3 / مراحل Brothers In Arms

باید به سراغ سه نفر بروید تا از آنها برای نبرد بزرگ در Kaer Morhen کمک بخواهید. اول به Zoltan درخواست کنید. او دوست خوبی برای گرالت است و به راحتی درخواست شما را قبول می کند. بعد به سراغ Dijkstra  بروید او به شما کمک نخواهد کرد اما اگر در ماموریت Count Reuven’s Treasure  به او کمک کرده باشید تا محل پولش را متوجه شود وقتی از او کمک می خواهید، او به شما 1000 کرون پول و تعدادی آیتم مفید می دهد.  حال به سراغ Roche بروید. اگر ماموریت فرعی An Eye for an Eye  را انجام داده و Ves در طول ماموریت زنده بماند او به شما در جنگ ملحق خواهد شد. همچنین Triss نیز بعد از تکمیل ماموریت Now or Never  به شما در این نبرد کمک خواهد کرد.


ماموریت اصلی (Brothers In Arms: Velen)

تنها فردی که می تواند در Velen شما را کمک کند Keira Metz است. در صورتی که ماموریت های فرعی An Invitation from Keira Metz, A Towerful of Mice, A Favor for a Friend, For the Advancement of Learning را طبق روشی که گفته شد رفته باشید او به شما در  این نبرد کمک خواهد کرد و این ماموریت به صورت خودکار انجام می شود.

مرحله بعدی : ماموریت اصلی (The Isle of Mists)

مراحل اصلی دیگر:

دیدگاه ها بسته شده است