راهنمای قدم به قدم RE4 Separate Ways / مرحله‌ ششم – Chapter 6

راهنمای قدم به قدم RE4 Separate Ways / مرحله‌ ششم – Chapter 6

مکان‌ها: Campsite – Facility Loft 1 – Freight Lift – Laboratory

سلاح‌های پیشنهادی: Blacktail – SR M1903 – TMP

در این فصل درخواست ششم و هفتم بازرگان: Lord of The Waterway و Bug Buster را انجام خواهید داد (توضیحات بیشتر)

مطلب اصلی: راهنمای قدم به قدم بازی Resident Evil 4 Remake

به سمت مرکز ارتباطات تاسیسات بروید – Head For the Comms Facility

بعد از دمو، در جزیره هستید. جلوتر درون چادر لوت‌ها را بردارید (پشت چادر نیز جعبه وجود دارد) و دشمن جلوتر را مخفیانه بکشید. مسیر را به سمت جلو ادامه دهید و دشمنی که پشتش به شماست را با چاقو مخفیانه بکشید. جلوتر یک در است که اگر نزدیکش شوید باز می‌شود اما مسیر سمت چپ را ادامه دهید و وارد اتاق سمت راست شوید. در آنجا لوت‌های درون جعبه و درون کمدها را بردارید. از نبردبان پایین بروید و خود را به در برسانید و داخل شوید تا به Amber Storeroom برسید، در اینجا در سمت چپ اتاق درون صندوق یک Crystal Ore پیدا خواهید کرد. به سمت بیرون بروید و خود را به بالابر برسانید (در اینجا یک فانوس وجود دارد و می‌توانید یک Alexandrite از آن بدست بیاورید) و به پایین بروید تا به تاجر و محل سیو برسید. (در طول مسیر دشمان را بکشید و لوت‌ها را بردارید)

راهنمای قدم به قدم RE4 Separate Ways / مرحله‌ ششم - Chapter 6

جلوتر از Grappling Gun استفاده کنید تا به طرف دیگر فَنس‌ها بروید. در انطرف چندین سرباز و Brutes در انتظار شما هستند. برای Speedrun کردن Flash Grenade و نارنجک معمولی و یا شلیک Blast Arrow کافی است تا Bruteها را Stun کنید. از پله‌ها بالا رفته و مسیر را ادامه دهید تا خود را به Facility Loft 1 برسانید تا دمو آغاز شود. (اگر قصد Speedrun ندارید بشکه‌های قرمز متعددی در محیط هستند که به شما در کشتن دشمنان کمک می‌کنند)

راهنمای قدم به قدم RE4 Separate Ways / مرحله‌ ششم - Chapter 6

یک فانوس در این محیط پیدا خواهید کرد و با زدنش یک Red Beryl بدست خواهید آورد.

راهی برای خروج از تاسیسات شماره‌ی ۱ بیابید –  Find a Way Out of Facility 1

راهنمای قدم به قدم RE4 Separate Ways / مرحله‌ ششم - Chapter 6

از سوراخ کوچک پایین بپرید تا به تاجر و سیو برسید. (اگر Rifle و Biometric Scope را ندارید حتما آنها را بردارید و خود را آماده کنید) مسیر را دنبال کنید تا به System Room و Dissection Room و در آخر به Freezer برسید. (در طول مسیر دشمنان را بکشید و آیتم‌های محیط را بردارید) در این ناحیه با چندین Regenerator مواجه خواهید شد پس Biometric Scope را بر روی Rifle قرار دهید. در اینجا می‌توانید درخواست بازرگان مبنی بر یافتن دو سوسک زیبا را انجام دهید، یکی از سوسک‌ها درون بدن Regenerator است (همانی که درون یک یخچال در بخش اولیه است باید به انگل‌های درون بدنش شلیک کنید) و دیگر در اتاق Dissection قرار دارد. این دو را قبل از برداشتن Power Unit انجام دهید زیرا درب‌ها بعد از آن به طور کامل بسته‌ خواهند شد. (در اینجا وقتی محیط تاریک شد یک Ornate Beetle را درون یک یخچال شکسته و یک Velvet Blue را روی قفسه‌ها پیدا خواهید کرد) (هر دو Ornate Beetle را به تاجر بفروشید تا ماموریت کامل شود)

بازگشت به تاسیسات – Return to the Facility

بعد از آنکه آیتم Power Unit را از بخش Freezer برداشتید به Facility 1 Loft برگردید. در طول بازگشت محیط بسیار تاریک شده و با یک Regenerato و یک Iron Maiden روبرو می‌شوید. برای گریختن از دست این دو که در راهروی باریک قرار دارند، بهتر است از Parry کردن آنها یا شلیک به پاهایشان برای فرار استفاده کنید یا اگر زمان کافی دارید با آنها مبارزه کنید. برای نابودی این دو سعی کنید یکی یکی اقدام کنید زیرا هر دو همزمان کار را مشکل می‌کند. (بوسیله Rifle به انگل‌های درون بدنشان شلیک کنید)

راهنمای قدم به قدم RE4 Separate Ways / مرحله‌ ششم - Chapter 6

در راه برگشت در محلی که در نقشه بالا مشخص است یک Golden Lynx پیدا خواهید کرد

در این محیط یک کشوی بسته است که با کلید کوچک می‌توانید آن را باز کنید. کلید را از تاجر باید خریداری کنید.

به سمت تاسیسات ارتباطات بروید – Proceed to the Comms Facility

به پیش تاجر برگردید و Power Unit را روی در کار بگذارید. با گذاشتن Power Unit در جای خودش درب را باز کنید و از Facility Loft 1 فرار کنید (کنار Power Unit نایستید زیرا انفجاری کوچک رخ می‌دهد و کمی از خونتان را از دست می‌دهید.). بعد از آنکه به بیرون رسیدید، به سمت Freight Lift بروید. روی Lift که قرار بگیرید دشمنان در Lift کناری به سمتتان تیر پرتاپ می‌زنند و بعد از لحظاتی یک RPGزن نیز قصد جانتان را می‌کند. از Handgun یا مسلسل استفاده کنید، زیرا Fire rate خوبی دارد و قبل از اینکه در فاصله مناسب برای هدف‌گیری شما قرار بگیرند آنها را از بین ببرید.

به میان خطوط دفاعی بروید – Go Through the Defensive Line

راهنمای قدم به قدم RE4 Separate Ways / مرحله‌ ششم - Chapter 6

بعد از آنکه Lift را ترک کردید، خود را در محیطی بزرگ با چند Bunker (پناهگاه) می‌یابید که از تاسیسات محافظت می‌کنند. هدف شما این است که راه خود را از میان آنها باز کنید و Turretها را از کار بیاندازید. برای Speedrun کردن باید برای خود مسیر تعیین کنید و هدف‌ها را معین کنید و از Turret شرقی که در انتهای پل قرار دارد (از سمتی که وارد میدان می‌شوید) به موقع برای جلوگیری از یورش سربازها استفاده کنید. نارنجک‌های Flash و معمولی و با Hand Grenadeها بسیار مفید هستند. وقتی به اندازه‌ی کافی به مسلسل‌ها نزدیک بشوید دیگر قادر به هدف‌گیری شما نیستند. با از کار انداختن اولین Turret شروع کنید و وارد خطوط دفاعی شوید.

 به پل که برسید متوجه می‌شوید که مسیر اصلی که منتهی به آزمایشگاه می‌شود، توسط یک Bunker دیگر و یک Turret که در انتهای پل هست، کاملاً پوشش داده شده است. به سمت Turret بروید و آن را روی مسیر انتهای پل تنظیم کنید بدین ترتیب این Turret تمام سرباز‌ها را می‌کشد و یا حداقل جلوی پیشروی آنها را می‌گیرد. Bunker را از کار بیاندازید و دوباره به میدان برگردید و سریع از مسیر اصلی عبور کنید تا Bunker سوم شما را هدف قرار ندهد و در انتها با چنگک به سمت دیگر رفته، وارد شکاف روی زمین شوید و با کنار زدن سنگی که راه را سد کرده وارد آزمایشگاه شوید. در همین منطقه قبل از ورود به آزمایشگاه درون یک سطل زباله یک Gold Bar (L) پیدا خواهید کرد.

باز کردن درب تاسیسات – Unlock The Facility Doors

راهنمای قدم به قدم RE4 Separate Ways / مرحله‌ ششم - Chapter 6

با رسیدن به آزمایشگاه متوجه می‌شوید (در بخش اولیه ازمایشگاه یک فانوس حاوی Sapphire پیدا خواهید کرد) درب‌ها قفل هستند با IRIS کدهای سه رقمی را وارد کنید تا درب‌ها باز شوند. از پررنگ‌ترین اثر انگشت شروع کنید و کم‌رنگ‌ترین را پبدا کنید. در هر درجه سختی این کدها متفاوت است پس باید از روی اثر انگشت‌ها کدها را پیدا کنید. (در درجه سختی استاندارد 148 و بعد E) از Laboratory Storage به سمت The Amber Laboratory در سمت راست بروید. اولین کد را باید وارد کنید و همانطور که توضیح دادم عمل کنید.

راهنمای قدم به قدم RE4 Separate Ways / مرحله‌ ششم - Chapter 6

بعد از آن، از سوراخ داخل The Amber Laboratory پایین بپرید و وارد فاضلاب شوید. یک هیولا شما را تعقیب می‌کند. قبل از خروج از فاضلاب باید کد درب خروج وارد کنید. (در درجه سختی استاندارد 237 و بعد E) مستقیم بروید تا به چپ بپیچید و از Monitoring Room عبور کنید تا کد درب سوم را وارد کنید تا وارد Comms Control Room شوید. (در درجه سختی استاندارد 430 و بعد E) برای Speedrun کردن این بخش بعد از اولین مواجهه با هیولا به پشت سر برگردید و زمانی که به یک درب نیمه باز رسیدید از آن عبور نکنید، به جای اینکار به دیوار انتهایی و سمت راست یک نارنجک معمولی یا Hand Grenade پرتاب کنید تا خرد شود و از آن عبور کنید. بدین ترتیب مدت زمان زیادی را صرفه‌جویی خواهید کرد و دیگر نیازی به رفتن داخل فاضلاب نیست. (قبل از خروج از این بخش در Monitoring Room یک کیف حاوی Ornate Necklace پیدا خواهید کرد)

خروج از تاسیسات – Leave The Facility

راهنمای قدم به قدم RE4 Separate Ways / مرحله‌ ششم - Chapter 6

بعد از گفتگو با Wesker به راهرو برگردید و از کنار Monitoring Room عبور کنید و به سمت چپ بپیچید. از اینجا به بعد میان‌پردهایی نمایش داده شده و باید با فشردن دکمه‌ی درخواستی از Laserها را عبور کنید.

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با Resident Evil 4 Remake 

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است