راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت فرعی Funeral Pyres

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت فرعی Funeral Pyres

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

ماموریت فرعی Funeral Pyres

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت فرعی Funeral Pyres

به محل مشخص شده در نقشه بروید و با پدر روحانی که در حال عبادت است صحبت کنید و گزینه اول را انتخاب کنید تا ماموریت را بدست بیاورید. بعد از اینکه ماموریت را بدست آوردید سه محل در نقشه مشخص می‌شود. اولی کمی پایینتر نزدیک همان محل است به آنجا بروید. در آنجا با تعدادی سگ وحشی و Rotfiend رو به رو می‌شوید. از QUEN استفاده کنید و موجودات را بکشید. وقتی خون Rotfiend کم بود نزدیکش نباشید و از او فاصله بگیرید. بعد از کشتن موجودات به سمت محلی که جنازه‌ها تلنبار شده‌اند بروید و use را بزنید و بعد از IGNI استفاده کنید تا جنازه‌ها را به آتش بکشید. دومی در بالای محیط است به آنجا بروید. در آنجا تعداد زیادی سگ وحشی و Ghoul به شما حمله می‌کنند بسیار مراقب باشید و همیشه با Alt جاخالی به موقع دهید و از QUEN استفاده کنید بعد از کشتن دشمنان روی جنازه‌ها use را بزنید و بعد با IGNI آنها را به آتش بکشید. حال به آخرین محل می‌رویم، در آنجا با یک مرد زنده با تعدادی Ghoul رو به رو خواهید شد. به Ghoulها حمله کنید و آنها را بکشید و بعد به پیش مرد بروید تا دمو شروع شود. (اگر شما در این صحنه نجنبید ممکن است مرد کشته شود. در این صورت حقایق مهمی از این ماموریت را متوجه نخواهید شد.) اگر گزینه اول را انتخاب کنید اطلاعات بیشتری کسب می‌کنید و اکس پی بیشتری نیز بدست خواهید آورد. 

بعد از صحبت با مرد به سمت جنازه‌ها بروید و use را بزنید و بعد از IGNI استفاده کنید تا جنازه‌ها را به آتش بکشید. بعد از اینکار به سمت محل مشخص شده بروید و با پدر روحانی حرف بزنید اگر با مرد صحبت کرده باشید در اینجا دو گزینه دارید. (اگر صحبت نکرده باشید فقط 20 کرون بدست می‌آورید) رشوه را از priest قبول کنید تا 60 کرون بدست بیاورید. (گزینه اول) گزینه دیگر کشتن priest و همراهانش است که با اینکار از جنازه او می‌توانید 200 کرون بدست بیاورید. (گزینه دوم) (انتخاب با خودتان است.) بعد از این انتخاب ماموریت تمام شده است. 

مراحل فرعی دیگر بازی ویچر3

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است