راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی A Frying Pan Spick and Span

راهنمای The Witcher 3 / ماموریت فرعی A Frying Pan Spick and Span

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

(دقت کنید ماموریت Lilac and Gooseberries این ماموریت را Fail می کند پس قبل از انجام آن ماموریت این را کامل کنید.)

به محل مشخص شده در نقشه در Orchrad بروید زنی جلوی در است با او صحبت کنید و به او بگویید که کمکش می‌کنید تا ماموریت A Frying Pan, Spick and Span را بدست بیاورید.. AARD را انتخاب کنید و در را بشکنید. محیط داخل خانه را بررسی کنید. ماهی‌تابه را بررسی کنید (دو جعبه هم در خانه است می توانید لوت ها را بردارید) به پیش زن برگردید و با او صحبت کنید.ماموریت تمام شده است.

مراحل فرعی دیگر

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است