راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت های فرعی منطقه White Orchard

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت های فرعی منطقه White Orchard

راهنمای کامل تمام مراحل بازی ویچر 3 (منوی اصلی)

ماموریت فرعی A Frying Pan, Spick and Span

برای اطلاعات بیشتر به ماموریت فرعی A Frying Pan, Spick and Span مراجعه کنید.

قرارداد Contract: Devil by the Well

برای اطلاعات بیشتر به قرارداد Contract: Devil by the Well مراجعه کنید.

ماموریت Missing in Action

از تابلوی اعلانات منطقه Woesong Bridge در White Orchard این ماموریت را بدست می‌آورید. قبل از تکمیل ماموریت Lilac and Gooseberries این مرحله را کامل کنید تا Fail نشود. بعد از بدست آوردن ماموریت به محل مشخص شده بروید و با Dune که کنار سگش نشسته است صحبت کنید. درحین صحبت‌ها بپذیرید که برادرش را پیدا می‌کنید. (با انتخاب گزینه‌های زرد)

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت های فرعی منطقه White Orchard

بعد از صحبت‌ها به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل رسیدید با Dune صحبت کنید. بعد از صحبت‌ها به محل مشخص شده بروید در آنجا تعدادی Ghouls به شما حمله می‌کنند آنها را بکشید. (اگر خودشان را Heal کردند با AXII جلوی اینکارشان را بگیرید.) بعد از کشتن دشمنان وارد دایره زرد رنگ شوید و کلیک راست را نگهدارید و محیط را بررسی کنید. سه سپر قرمز رنگ را در محیط پیدا خواهید کرد وقتی سپری که نزدیک یک جنازه سوخته است را پیدا کردید سگ بوی صاحبش را حس می‌کند و به آن سمت می‌رود سگ را دنبال کنید تا به کلبه برسید تا دمو شروع شود. در اینجا دو انتخاب دارید با انتخاب گزینه اول از خیر کمک به سرباز Nilfgaardian می‌گذرید و او کشته می‌شود. (اگر بعدا به کلبه برگردید جنازه او خواهید یافت) با انتخاب گزینه دوم او را نجات می‌دهید و هر دو زنده می‌مانند. (بعدا می‌توانید آنها را در White Orchard پیدا کنید که خوشحال هستند) انتخاب با خودتان است. ( بعد از این انتخاب ماموریت تمام می‌شود.)

ماموریت فرعی On Death’s Bed

برای اطلاعات بیشتر به ماموریت فرعی On Death’s Bed مراجعه کنید.

ماموریت فرعی Precious Cargo

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت های فرعی منطقه White Orchard

در محلی که در نقشه بالا مشخص است این ماموریت را بدست می‌آورید. قبل از تکمیل ماموریت Lilac and Gooseberries این مرحله را کامل کنید تا Fail نشود. وقتی به محل رسیدید با مرد صحبت کنید. گزینه‌های زرد را انتخاب کنید تا ماموریت را بپذیرید. (در غیر این صورت Fail می‌شود.) بعد از صحبت با مرد وارد منطقه زرد رنگ شوید و کلید راست را فشار دهید تا رد گاری را پیدا کنید. آن محل را بررسی کنید و بعد رد گاری را دنبال کنید. جلوتر وقتی به گاری رسیدید تعدادی Drowner به شما حمله می‌کند. آنها به زیر آب می‌روند و ناگهان غافلگیرتان می‌کنند. از QUEN برای محافظت خود استفاده کنید به موقع جاخالی داده و ضربه بزنید تا کشته شوند.

بعد از کشتن موجودات تیر روی بدن اسب را بررسی کنید. گاری را بررسی کنید. جنازه مرد نزدیک گاری را بررسی کنید. در آن نزدیک کنار درخت locked box را پیدا خواهید کرد. بعد از پیدا کردن آیتم به پیش مرد بازگردید و با او صحبت کنید. در اینجا دو انتخاب دارید. گزینه دوم چیزی در مورد دروغ مرد به او نگویید و فقط به او صندوق را بدهید. در این صورت ماموریت تمام می‌شود و شما 20 کرون بدست می‌آورید. اما گزینه اول به او می‌گویید که می‌دانید او یک راهزن است و این باعث می‌شود که او از دست گرالت فرار کند. اگر بگذارید زیاد دور شود ماموریت Fail می‌شود به سرعت او را تعقیب کنید و وقتی نزدیکش بودید با اسلحه به او ضربه بزنید تا دمو شروع شود. (در صورتی که تا کمپ او را تعقیب کنید باید سه دزد دیگر را نیز بکشید.)

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت های فرعی منطقه White Orchard

در آخر سه انتخاب دارید: اولی مرد را تحویل سربازان Nilfgaardian بدهید. (30 کرون بدست می‌آورید) دومی او را رها کنید. (30 کرون بدست می‌آورید) سومی او را رها کنید ولی صندوق را از او بگیرید. (50 کرون و مقداری وسایل Alchemy بدست می‌آورید.) انتخاب با خودتان است با این انتخاب ماموریت تمام می‌شود.

ماموریت فرعی Twisted Firestarter

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت های فرعی منطقه White Orchard

قبل از تکمیل ماموریت Lilac and Gooseberries این مرحله را کامل کنید تا Fail نشود. به محل مشخص شده در نقشه بالا بروید و با مرد آهنگر صحبت کنید. با انتخاب گزینه زرد ماموریت را بگیرید در غیر این صورت ماموریت را از دست خواهید داد. بعد از پذیرش ماموریت به پشت خانه بروید و کلیک راست را فشار دهید تا محیط را بررسی کنید کمی جلو سمت چپ رد پا را پیدا خواهید کرد. آن را بررسی کنید و بعد رد پا را دنبال کنید. کمی جلوتر بطری را بررسی کنید و باز رد پا را دنبال کنید تا به قایق برسید. در آنجا رد پای کنار قایق را بررسی کنید.

راهنمای بازی The Witcher 3 / ماموریت های فرعی منطقه White Orchard

ساحل را ادامه دهید تا به رد پای خونی و چکمه برسید. (عکس بالا) هر دو را بررسی کنید و بعد رد پای خونی را دنبال کنید تا به یک کلبه برسید. در کلبه را باز کنید و وارد شوید. در کلبه به اتاق پشتی بروید تا مردی که لباس سبز رنگی به تن دارد را پیدا کنید. با او صحبت کنید. در اینجا دو انتخاب دارید یا Napp را تحویل قانون دهید (که در انتها کشته می‌شود) یا از او رشوه را قبول کنید. (او کشته نمی‌شود اما آهنگر از شما ناامید می‌شود) در هر دو صورت 20 کرون بدست می‌آورید اما در صورتی که Napp را تحویل دهید آهنگر به شما در موارد مختلف در آینده تخفیف خواهد داد. در هر صورت انتخاب با خودتان است. (در صورتی که بخواهید او را تحویل دهید یا با AXII او را آرام کنید یا با مشت زنی او را از پا در بیاورید و بعد او را تحویل آهنگر دهید.) بعد از این انتخاب و دیدن دمو ماموریت به پایان می‌رسد. (در صورتی که Napp را تحویل دهید به دار آویخته می‌شود)

مراحل فرعی دیگر

دیدگاه ها بسته شده است