راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

راهنمای قدم به قدم بازی God of War Ragnarok (منوی اصلی)

با اتمام این فصل، مقدار 5250Xp برای کریتوس و 5250Xp برای Freya بدست می‌آورید.

فصل دهم: Forging Destiny

اکنون به همراه فریا و براک به Svartslheim برگشته‌اید، بلافاصله سمت راست شما یک صندوق زرد رنگ قرار دارد که حاوی هکسیلور است. شما در Myrkr Tunnel هستید، به دنبال فریا بروید، سمت چپ یک جعبه وجود دارد که می‌توانید با Sonic Arrow آن را بشکنید و از سمت راست راهتان را ادامه دهید. شاخک‌ها را بسوزانید و وارد تونل کوچک‌تر شوید، در مسیر هکسیلور را بردارید، از پشت سر بالا بروید و بشکه‌های مسیر را منفجر کنید. این کار بر روی دروازه یک سواراخ ایجاد می‌کند، پس به راهتان ادامه دهید. این پایین تنها نیستید، پس برای نبرد با Wicked Grim آماده شوید، روبرویتان شاخک‌هایی قرار دارد که می‌توانید با Blade of Chaos آن‌ها را بسوزانید تا صندوق زرد رنگ را برای هکسیلور باز کنید. سمت چپ یک کوزه‌ی روغن وجود دارد که با سوزاندن آن می‌توانید درون دروازه یک سوراخ باز کنید.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

بعد از گذر از اینجا روبرویتان دشمنان زیادی می‌بینید ولی با ترکاندن بشکه‌ها می‌توانید آنها را از بین ببرید، به یک گاری حاوی کدو می‌رسید که باید از سر راه کنارش بزنید. این کار را انجام داده تا بیشتر به اعماق تونل برویم، سمت چپ یک صندوق Legendary وجود دارد که حاوی Heavy Runic Attackئی به نام Fog of Fimbulwinter است.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

زنجیر را پایین بکشید تا دروازه را پایین بیاورید، سپس به فریا دستور دهید تا به چرخ‌دنده Sigil Arrow بزند و آن را با تبرتان منجمد کنید. از Twilight Stone برای پرتاب کردن تبرتان به دور دروازه و شکستن صفحه‌ی فلزی در طرف دیگر و باز کردن مسیر، استفاده کنید. یک Bergsra قدرتمند در طرف دیگر منتظر شماست، یادتان باشد با فشردن دوبل L1 می‌توانید بعضی حملاتش را دفع کنید.

می‌توانید با تبرتان جریان آب بالای اتاق را منجمد کنید که به شما اجازه می‌دهد تا چرخ‌دنده را بچرخانید و دروازه‌ی بزرگ را باز کنید. از سمتی که وارد اتاق شدید، اول به دروازه‌ی سمت چپ بروید. در اینجا یک صندوق Nornir وجود دارد که می‌توانید برای بدست آوردن Idunn Apple آن را باز کنید. در گوشه‌ی اینجا توسط یک Grim مورد حمله قرار می‌گیرید که توسط Nightmare Parasite مورد تسخیر قرار گرفته است. بعد از آن مسیری که به اتاق اصلی برمی‌گردد را با رفع انجماد جریان آب، آزاد کنید. قبل از آنکه مسیرتان را ادامه دهید می‌توانید به مسیر دیگر رفته و وارد منطقه‌ای پر از دشمن شوید و دو صندوق قرمز و زرد را نیز برای Luminous Alloy و هکسیلور باز کنید. اگر از زنجیر پشت این اتاق بالا بروید، می‌توانید چرخی را بچرخانید که آب را انتقال می‌دهد و درب دروازه‌ای را در اتاق اصلی می‌گشاید.

به اتاق اصلی برگردید، یک تیر Sigil را با تبرتان ترکیب کنید، تا آب را به لوله‌های پایینی سرریز کنید. بعد وقتی آب به جریان افتاد، تبرتان را فرابخوانید و آن را در بالای چرخ منجمد کنید، تا دروازه دیگر را باز کنید. دو Bergsra در این اتاق وجود دارد، سعی کنید یکی یکی حساب آنها را برسید زیرا اتاق اینجا برای دعوا تنگ است. مقدار زیادی منابع هم در پورتال گوشه‌ی اتاق وجود دارد که شامل Dust of Realms نیز می‌شود. بعد دروازه‌ی سمت راست را باز کنید.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

به سمت پایین راهرو بروید و صندوق قرمز سمت راست را باز کنید تا Asgardian Ingot بدست آورید. خود را به نشان مشخص روی دیوار برسانید، خود را در The Forge می‌یابید، جایی که براک منتظر شماست، اینجا از فریا جدا می‌شوید، پس به دنبال براک به سمت مسیر چپ بروید. احتمالاً این مسیر را بیاد دارید زیرا با آترئوس آن را طی کرده بودید. البته کندوی Gloom Nightmareها چیز جدیدی در اینجا می‌باشد پس آن را نابود کنید. در نهایت به دروازه می‌رسید که توسط چند دشمن نگهبانی می‌شود، درب را باز کنید و به دنبال براک بروید تا به شهر Dwarvenها برسید. در انتهای مسیر، سمت چپ یک صندوق زرد وجود دارد.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

متاسفانه بالابر شکسته است و دلیل این امر Nightmareها هستند. مسیر سمت راست را انتخاب کنید و یک کندوی دیگر را نابود کنید. خاربن‌های سمت راست را نابود کنید و از دیوار پشت آنها بالا بروید. با منجمد کردن آبفشان می‌توانید به سمت دیگر بروید، مسیر را به اطراف ادامه دهید و آبفشان مرتفع را منجمد کنید تا آسانسوری که براک در آن است را بالا ببرد. به سمت بالابر برگردید و به براک دستور دهید تا آبفشان را ببندد. وقتی به سطح بالایی رسیدید، از دیوار بالا بروید و به براک بگویید تا آبفشان را دوباره باز کند. این به شما زاویه‌ای مناسب برای منجمد کردن آبفشان اول می‌دهد. براک روی آبفشان را که پوشاند از دروازه عبور کنید.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

یک صندوق افسانه‌ای در طرف دیگر است که حاوی Heavy Runic Attack به نام Atlas Eruption است. آن را بردارید و از دیوار بالا بروید، با پرتاب تبرتان Nightmare را از بین ببرید، تا بالابر آزاد شود، پس وارد بالابر شده و با چرخاندن چرخ می‌توانید به مسیر ادامه دهید.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

به محض اینکه بالابر ایستاد Grimها به شما حمله می‌کنند، بعد به درون غار بروید، به دنبال براک بروید، یکی از کلاغ‌های اودین بر روی دیوار بالا سرتان قرار دارد. وارد بالابر شوید و چرخ را بچرخانید. متاسفانه بالابر کار نمی‌کند و براک احتیاج به منابع برای تعمیرش دارد، مقداری سنگ از سمت چپ بردارید و به براک بدهید، سپس سنگ برنز برای او جمع‌آوری کنید.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

به بالابر برگردید و وقتی براک فرمان داد، اهرم را بکشید و میان‌پرده را تماشا کنید. وقتی کنترل کاراکتر را برعهده گرفتید صاحبِ Draupnir Spear و همینطور Soldier’s Sauroter خواهید شد. کار با سلاح جدید را یاد بگیرید و آن را روی دشمنان امتحان کنید. سپس نیزه را بر روی شکاف زرد رنگی که احتماللً در سرتاسر بازی مشاهده کردید، فرو کنید و با کلید مثلث آن را منفجر کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد از دیوار بالا بروید، در بالا باید با سه مدل مختلف از کندوی Nightmareها مقابله کنید و آنها را خیلی سریع با Spear خود از بین ببرید. در سمت راست این ناحیه یک صندوق قرمز رنگ وجود دارد که حاوی Dwarven Steel و Asgardian Ingot است. برای دسترسی به این صندوق با نیزه‌اتان چند شکاف زرد رنگ را منفجر کنید.

از شکاف دیوار عبور کنید، آنطرف Nightmare Parasiteها در انتظار شما هستند. در سمت راست دو شکاف وجود دارد که هوا از میان آنها بیرون می‌آید با نیزه‌اتان آن‌ها را نابود کنید. پلتفرمی وجود دارد که شما را به Yggdrasil Rift می‌رساند. درون آن یکی از The Lost Lindwyrmsها وجود دارد. یکبار دیگر با Yggdrasil Rift تعامل کنید تا Spear Handle را بدست آورید که نامش Hind of Attuned Element است. صخره‌ای که راه شما را مسدود کرده است را منفجر کنید و راهتان را ادامه دهید.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

جلوتر با یک Fierce Ogre سرشاخ می‌شوید، پس به او صدمه بزنید تا افسارش را به دست بگیرید، بعد با مشت‌های Ogre بقیه دشمنان را نابود کنید. سپس یک دشمن بزرگ دیگر وارد میدان می‌شود همین کار را دوباره تکرار کنید، بعد صندوق آبی را برای هکسیلور بشکنید، بعد می‌توانید مقداری وقت گذاشته و تجهیزات خود را آپگرید کنید. سپس با طناب از کوه پایین بروید و به سمت جلو حرکت کرده تا به Dwarven Town برسید و میان‌پرده را تماشا کنید.

بعد از آن از دروازه خارج شده و با فریا همسفر شوید، در طرف دیگر Einherjar Warrior منتظر شماست، پس به فریا کمک کنید تا آنها را شکست دهید. بعد به دنبال او بروید، او اشاره می‌کند که یک Mystic Gareway یافته است، اما باید قطار را راه انداخته تا به او به آن برسید. چنانچه قبل‌تر کلاغ اودین را نزده‌اید الان می‌توانید آن را از بین ببرید. یک صندوق Nornir حاوی Horn of Blood Mead، Yggdrasil Rift و Fierce Stalker وجود دارد که می‌توانید با Draupnir Spear آن را باز کنید. مسیر را تا سوار قطار شدن ادامه دهید، بعد که از قطار پایین آمدید یک سنگ قبر خواهید یافت که Favour جدیدی به نام Fit For A King را آزاد می‌کند. اگر پیگیر این Favour شوید باید با یک Boss مبارزه کنید. (بعدا در مورد آن توضیح خواهیم داد.)

مبارزه با Hardrefill The Callous

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

این اولین Berserkerای است که با آن روبرو می‌شوید و جزوی از ماموریت فرعی Fit for a King محسوب می‌شود. (بعدا در مورد مراحل فرعی صحبت خواهیم کرد.) این Boss ضربات متنوعی ندارد ولی باید به خوبی و کاملاً Perfect ضرباتش را دفع کنید. در شروع نبرد او با شمشیر به سمت شما شیرجه می‌زند که می‌توانید آن را Deflect کنید، بعد به او حمله و سعی کنید ریتم دفاع و ضربه را به خوبی حفظ کنید. در نهایت او به هوا می‌رود و جایی که می‌خواهد به زمین برخورد کند یک دایره‌ی سبز رنگ نمایان می‌شود که باید دوبار روی زمین جاخالی بدهید تا در امان بمانید. هرچه مبارزه جلوتر می‌رود او بیشتر این حرکت را اجرا می‌کند، پس طمع نکنید که تا بر زمین فرود آمد بزنیدش زیرا ممکن است صدمه ببینید. همین استراتژی را ادامه دهید تا دشمن را از بین ببرید. از این مبارزه Asgard’s Fortitude، Tempered Remnant، Shattered Runes و Bonded Leather را بدست خواهید آورد.

وقتی آماده شدید به سمت Mystic Gateway بروید، نیزه‌اتان را به سمت دیوار پرتاب کنید و سوراخی در آن ایجاد کرده و عبور کنید. قبل از ورود می‌توانید با Durlin صحبت کنید تا Favourای به نام Spirit of Rebellion را باز کنید، (توضیح بیشتر) سپس به خانه سیندری برگردید. داخل با براک و سیندری صحبت کنید، بلافاصله یک Light Runic Attack به نام Huldra Charge را باز خواهید کرد. همچنین می‌توانید تجهیزات خود را نیز آپگرید کنید.

راهنمای بازی God of War Ragnarok / فصل دهم: Forging Destiny

بعد Mimir را روی میز بگذارید و برای استراحت به اتاق خود بروید و میان‌پرده را تماشا کنید. وقتی کریتوس از خواب بیدار شد، باید Faye را دنبال کرده و به قایق برسید. وارد قایق شده و به جلو حرکت کنید، مسیر کاملاً سرراست است پس به داستانی که Faye برای آترئوس تعریف می‌کند، گوش دهید. در نهایت به قسمت پایین‌دست جریان آب می‌رسید، اما می‌توانید از دوربین برای دیدن اطراف استفاده کنید.

اکنون کنترل آترئوس را در اختیار دارید، از کمد لباس Runic Recharge را بردارید. درب اتاق Sif و ثور باز است، اگر می‌خواهید کمی به اطراف سَرک بکشید. چنانچه می‌خواهید بیشتر از رابطه‌ی Sif و Thor بفهمید، می‌تواتید از درب اتاق Thrud استراق سمع کنید. وقتی کارتان تمام شد وارد اتاق مطالعه‌ی Thor شوید. او در اطراف نیست پس به سمت کتابخانه بروید، همانطور که از تپه پایین می‌روید، ثور و اودین با هم دعوا می‌کنند، پس میان‌پرده، شما را با Thrud و Heimdall به Helheim می‌برند. این عمل مرحله‌ی Forging Destiny را تکمیل کرده و مرحله‌ی بعد Unleashing Hel را آغاز می‌کند.

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با بازی God of War Ragnarok 

دیدگاه ها بسته شده است