راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Born From Fire

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Born From Fire

راهنمای قدم به قدم بازی God of War Ragnarok (منوی اصلی)

با اتمام این ماموریت، مقدار 4500Xp برای کریتوس و 1125Xp برای آترئوس بدست می‌آورید.

راهنمای مراحل فرعی GOW: Ragnarok / ماموریت فرعی: Born From Fire

در ماموریت The Quest For Tyr با دراگری قدرتمند به نام The Hateful مبارزه کردید، The Hateful در سراسر Realmsها چاله‌هایی بوجود آورده که می‌تواند از طریق آنها برگردد، این Draugr Hole را باید پیدا کنید و آنها را ببندید.

برای اتمام این Favour باید تمام چاله‌های دراگرها را بیابید و آنها را ببندید و برای اینکار باید به سراسر قلمروها رفته و آنها را کنکاش کنید. در آخر باید با Hateful و دیگر دشمنان بجنگید و چاله را ببندید.

نکته: یادتان باشد در هرکدام از این سوراخ‌ها باید با The Hatful و تعداد زیادی دشمن مبارزه کنید.

Alfheim Draugr Hole

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Born From Fire

در طول فصل چهارم: Groa’s Secret در منطقه‌ی The Barrens در سمت غرب آنجا، بعد از آنکه از یک لبه بالا رفتید، آن را در گوشه‌ی سمت راست خواهید یافت.

Midgard Draougr Hole

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Born From Fire

در طول فصل نهم The Word of Fate آن را خواهید یافت، به سمت شمال‌شرقی معبد Tyr بروید، مسیری که به بالای تپه می‌رود، سمت چپ یک حفاظ چوبیاست به طرف دیگرش بروید، در پایین همین مسیر Draugr Hole قرار دارد.

 Svartalfheim Draugr Hole

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Born From Fire

در طول فصل دوم The Quest For Tyr به منطقه‌ی Bay Of Bounty می‌رسید، با قایق به سمت The Watchtower بروید. از کنار کارگاه براک و سیندری به بالا بروید، سمت راست از دیوار بالا بروید، در بالا از روی سطح شیب‌دار چوبی عبور کنید تا Draugr Hole را در آنطرف بیابید.

Vanaheim Draugr Hole

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Born From Fire

در طول فصل ششم The Reckoning آن را خواهید یافت، وقتی به Abandoned Village می‌رسید، باید اهرمی را بچرخانید تا بتوانید با Grapple کردن به طرف دیگر شکاف بروید. وقتی در کلبه‌ی بعدی مستقر شدید، بجای آنکه مسیر را رو به پایین ادامه دهید، به چپ بچرخید تا شکافی در دیوار مشاهده کنید. اهرم را بار دیگر بچرخانید تا به سمت پایین Grapple کنید، به سمت چپ بروید تا به پل برسید. در طرف دیگر پل Draugr Hole را خواهید یافت.

راهنمای مراحل فرعی بازی God of War Ragnarok 

تمام راهنمایی‌های بازی God of War Ragnarok 

دیدگاه ها بسته شده است