راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Guiding Light

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی Guiding Light

راهنمای قدم به قدم بازی God of War Ragnarok (منوی اصلی)

با اتمام این ماموریت، مقدار 750xp برای کریتوس و 250xp برای Freya بدست می‌آورید.

راهنمای قدم به قدم مراحل فرعی GOW: Ragnarok / مرحله‌ی فرعی: Guiding Light

در طول ماموریت Beyond Ragnarok، پس از اتمام The Realms at War، فریا اشاره خواهد کرد که بقایای مجسمه Tyr در اطراف Midgard پراکنده شده است. وقتی اولین Rune را بررسی کردید که احتمالاً Tyr’s Left Bracer است که درست در کنار دروازه Mystic به نام Lake of Nine قرار دارد، قفل این Favor را باز خواهید کرد. یافتن هر چهار Rune Reads این Favour را کامل می‌کند.

مورد اول Tyr’s Left Bracer

درست شرق Mystic Gateway که Lake of Nine قرار دارد، Gauntlet ofs of Guiding Light درون برف دفن شده‌ است.

مورد دوم Tyr’s Helmet

درست در شمال Tyr’s Temple بالای Raider Stronghold، می‌توانید Breastplate of Guiding Light را درون کمپ داخل کلاه‌خود بیابید.

مورد سوم Tyr’s Right Bracer

در شمالی‌ترین نقطه‌ی Tyr’s Temple، درست در غرب Sigrun’s Curse، باید با Frost Gradungr مبارزه کنید قبل از آنکه خارها را با Blade of Chaos بسوزانید و Rune را بخوانید. می‌توانید Waist Gaurd of Guiding Light را بیابید.

مورد چهارم Tyr’s Spear

درست در جنوب Raider Hideout، در جنوب‌غربی King’s Grave، در آنجا یک Enchantment به نام Jotunheim’s Essence نیز خواهید یافت.

راهنمای مراحل فرعی بازی God of War Ragnarok 

تمام راهنمایی‌های بازی God of War Ragnarok 

دیدگاه ها بسته شده است