راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی The Final Challenge

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی The Final Challenge

راهنمای قدم به قدم بازی God of War Ragnarok (منوی اصلی)

راهنمای قدم به قدم مراحل فرعی GOW: Ragnarok / مرحله‌ی The Final Challenge

پیشنهاد می‌شود ابتدا کامل به بازی تسلط داشته باشید و خودتان را به شدت قدرتمند کرده باشید و بعد این ماموریت را تکمیل کنید.

با انجام هر شش چالش مرحله‌ی The Crucible و برداشتن Chaos Flame از صندوق Nornir، مرحله‌ی The Final Challenge آغاز می‌شود. حال بعد از باز کردن صندوق اکنون چهار قبضه شمشیر را مشاهده خواهید کرد. این خانه‌ها شش چالش دیگر را در خود جای داده‌اند که همه‌ی آنها باید تکمیل شوند تا The Final Challenge به پایان برسد.

تفاوت این چالش‌ها در این است که با انجام یک چالش، چالش بعدی آشکار می‌شود. یادتان هست که هر Arena یک علامت داشت، R, N, F، با مخلوط کردن دو علامت از سه علامت چالش‌های متفاوت در چهارمین Arena ایجاد می‌کنید. ترکیب این علامت‌ها بر روی زمین مشخص است. البته Arenaهای قبلی هم هر کدام یک چالش به آنها اضافه شده است.

میدان مسابقه‌ی F: چالش Rampage که در آن باید در مدت زمان محدود حداقل ۲۰ دشمن را از بین ببرید. جوایز: 8 عدد Embers Asgardian و 250 عدد Divine Ashes و 2500تا هکسیلور خواهد بود.

میدان مسابقه‌ی N: چالش Health Steal که در آن باید با زدن ضربه به دشمنان نوار سلامتی خود را پر کنید، هرچند دائماً به شما آسیب وارد می‌شود. (چالش سختی خواهد بود) جوایز: یک عدد Blazing Embers و 3 عدد Luminous Alloy و 250تا Divine Ashes و 2500تا هکسیلور خواهد بود.

میدان مسابقه‌ی R: چالش Kill Fuse که در آن باید سریع دشمنان را بکشید تا زمان افزایش یابد. جوایز: یک عدد Glowing Embers و 4 عدد Petrified Bone و 250تا Divine Ashes و 2500تا هکسیلور خواهد بود.

چنانچه چالش Rampage و Health Steal را به اتمام برسانید، ترکیب FN را درست می‌کنید که باید در Arenaهای چهارم به سراغش بروید. اما تمام شش چالش نهایی بدین شرح هستند.

۱. چالش Endurance، که از ترکیب FN بدست می‌آید، که تنها باید زنده از آن خارج شوید. (به همین راحتی‌ها هم نیست!) جوایز: یک عدد Surtr’s Scorched Cuirass است و Blazibg Embers و 3 عدد Smouldering Embers و 1000 عدد Divine Ashes و 20000تا هکسیلور خواهد بود‌.

۲. چالش Shield Breaker که از ترکیب FR بدست می‌آید که باید با کشتن Grunts سپر Elite را خرد کنید. جوایز: Muspelheim Force، Glowing Embers و ۲تا Blazing Embers و ۳تا Smouldering Embers و ۱۰۰۰ تا Divine Ashes و ۲۰۰۰۰تا هکسیلور خواهد بود.

۳. چالش Onslaught که از ترکیب NR بدست می‌آید که باید تا زمان معین زنده بمانید. (بسیار سخت است!) جوایز: Muspelheim’s Endurance، Smouldering Embers و ۲تا Blazing Embers و ۳تا Glowing Embers و ۱۰۰۰تا Divine Ashes و ۲۰۰۰۰تا هکسیلور خواهد بود.

۴. چالش Ring Of Fire که از ترکیب NF بدست می‌آید. در این چالش باید درون رینگ باقی بمانید. جوایز: Surtr’s Scorched Arm، Blazing Embers، Smouldering Embers، Glowing Embers و ۱۰۰۰تا Divine Ashes و 20000تا هکسیلور خواهد بود.

۵. چالش Phantom که از ترکیب RF بدست می‌آید و در آن باید تمام دشمنان را بکشید. جوایز: Muspelheim’s Essence، Blazing Embers، Glowing Embers و ۲تا Smouldering Embers و ۱۰۰۰تا Divine Embers و ۲۰۰۰۰تا هکسیلور خواهد بود.

۶. چالش Boss Rush که از ترکیب RN بدست می‌آید و در این چالش باید چند سری از دشمنان قدرتمند را شکست دهید. جوایز: Surtr’s Scorched Gridle، Smouldering Embers و ۲تا Glowing Embers و ۳تا Blazing Embers و ۱۰۰۰تا Divine Ashes و ۲۰۰۰۰تا هکسیلور خواهد بود.

بعد از اتمام هر شش چالش بالا مرحله‌ی The Final Challenge به پایان می‌رسد.

راهنمای مراحل فرعی بازی God of War Ragnarok 

تمام راهنمایی‌های بازی God of War Ragnarok 

دیدگاه ها بسته شده است