راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی The Weight of Chains

راهنمای بازی God of War Ragnarok / مرحله فرعی The Weight of Chains

راهنمای قدم به قدم بازی God of War Ragnarok (منوی اصلی)

با اتمام این ماموریت، مقدار 1000Xp برای کریتوس و 250Xp برای آترئوس بدست می‌آورید.

راهنمای قدم به قدم مراحل فرعی GOW: Ragnarok / ماموریت فرعی: The Weight of Chains

راهنمای قدم به قدم مراحل فرعی GOW: Ragnarok / ماموریت فرعی: The Weight of Chains

وقتی در Svartalfheim در حال گشت زنی در Bay of Bounty هستید که یکی از قسمت‌های ماموریت فرعی In Service of Asgard است، Mimir اسکله‌ای را در مرکز نشان می‌دهد. قایقتان را در آنجا متوقف کنید تا بلافاصله ماموریت The Weight of Chains آغاز شود. مراقب Wretchedها باشید و با منفجر کردن آوار مسیر را پاک‌سازی کنید. به بالای تپه بروید و لانه را از بین ببرید، بعد از دیوار بالا بروید.

این بالا آوار بیشتری را می‌توانید از بین ببرید تا محلی برای گذر از دیوار آشکار شود. در بالا لانه را از بین ببرید و بعد چرخ را بچرخانید. با تبرتان چرخ‌دنده را منجمد کنید، سپس از دیوار بالا رفته و وارد بالابر شوید. تبر را فرابخواتید تا بالابر حرکت کند. اینجا با یک Bergsra Mother روبرو می‌شوید پس با او و هم Wretchedای که تولید می‌کند مقابله کنید. صندوق قرمز را باز کنید و کلید برج (Watchtower) را بردارید.

راهنمای قدم به قدم مراحل فرعی GOW: Ragnarok / ماموریت فرعی: The Weight of Chains

دروازه را باز کنید و به برج برگردید. از دیوار پشت‌سر کارگاه برادران هولدرا بالا بروید. یکی از The Hatefullها این بالا قرار دارد که بخشی از Favourای به نام Into The Fire است، پس اگر خواستید با او بجنگید. (در مورد آن ماموریت به صورت جداگانه صحبت خواهیم کرد) دروازه را باز کنید و در طرف دیگر به طبل ضربه بزنید. میان‌پرده را تماشا کنید، با اینکار Lyngbakr نمایان می‌شود.

صفحه‌ی فلزی را بیاندازید، از نقطه گرفتنی بالا بروید و به پایین بروید و سوار قایقتان شوید، بعد به سمت Lyngbakr بروید و در اسکله‌ی نزدیک او پهلو بگیرید. در بالا دشمنان منتظر شما هستند، بعد در سمت راست گوشه خمره‌های قابل اشتعال را منفجر کنید و زنجیر را ببرید. بعد تبرتان را به سمت باله‌ها پرتاب کنید تا اولین مورد از سه اتصال را آزاد کنید.

از شکاف محلی که پهلو گرفتید بپرید و Nightmareها را ناکار کنید. بعد از زنجیر طلایی بالا بروید، اگر از دیوار بالا بروید و به سمت کله‌ی Lyngbakr بروید، می‌توانید Loreای در قالب Kvasir’s Poems به نام We Who Remain, Part The Second بدست آورید. صندوق قرمز را برای هکسیلور و Forged Iron باز کنید. بعد به پایین برگردید تا Loreای در قالب Lore Marker به نام Regarding The Removal Resources بدست آورید. کارتان تمام شد، به سمت دیگر Hookshot کنید. با دراگرها بجنگید و از زنجیر طلایی پایین بروید. بعد اتصال بعدی را پاره کنید، بیاد داشته باشید که در این فرآیند باید باله را آزاد کنید. بلافاصله سروکله‌ی Wretchedها پیدا می‌شود آنها و لانه‌اشان را خراب کنید.

راهنمای قدم به قدم مراحل فرعی GOW: Ragnarok / ماموریت فرعی: The Weight of Chains

پشت لانه یک بمب قرار دارد که می‌توانید برای از بین بردن آوار از آن استفاده کنید. از روی شکاف بپرید و صندوق قرمز را باز کنید تا هکسیلور و Rawhide بدست آورید. بمب دیگری را بردارید و آن را به سمت اسکله و جایی که دُم موجود قرار دارد پرت کنید. قبل از اینکه به سمت قایقتان برگردید بمبی دیگر را بردارید و به جایی که با Nightmareها جنگیدید برگردید. آوار را با بمب از بین ببرید و به سمت دیگر Hookshot کنید تا صندوقی قرمز رنگ حاوی Slag Deposits بیابید. بعد سوار قایق شده و به سمت اسکله‌ی سمت دُم موجود بروید.

راهنمای قدم به قدم مراحل فرعی GOW: Ragnarok / ماموریت فرعی: The Weight of Chains

در اینجا چند دراگر و Grim و Nightmare برایتان صف‌آرایی کرده‌اند. بعد از نبرد اتصال آخر را ببرید، باید نسبت به زنجیر دُم، زاویه مناسب را پیدا کنید، بدین ترتیب با طناب به سمت دیگر نقشه بروید. بعد از آن در این محیط جدید صندوق افسانه‌ای را باز کنید تا Whispering Slab و Rond of Aggravation را بدست آورید. مانع جهت مخالف صندوق افسانه‌ای را با Blade of Chaos را برای بدست آوردن سنگ لوحِ Rune پایین بیاورید و کنار دروازه با فریا صحبت کنید. بعد از زنجیر طلایی پایین بروید و با قایق به سمت چشم Lyngbakr بروید. بعد از آنکه به چشم موجود رسیدید میان‌پرده را تماشا کنید تا ماموریت به اتمام برسد.

راهنمای مراحل فرعی بازی God of War Ragnarok 

تمام راهنمایی‌های بازی God of War Ragnarok 

دیدگاه ها بسته شده است