مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

Stonesword Keyها درِ محل‌های مخفی و سری بازی را برایتان باز می‌کنند. در این مطلب قصد داریم تا مکان Stonesword Keyهایی که میتوانید در منطقه Liurnia آنها را پیدا کنیم را برایتان شرح دهیم. در مطلب جداگانه‌ای تمام محل‌های مخفی منطقه Liurnia که می‌توانید با این کلید‌ها باز کنید نیز شرح داده خواهد شد.

راهنمای کامل بازی ELDEN RING (منوی اصلی)

Stonesword Key 1

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

در محلی که در نقشه بالا مشخص است یک Stonesword Key در داخل صندوق پیدا خواهید کرد. با اسب و دو پرشه می‌توانید به بالا و محل صندوق برسید و از داخل صندوق آیتم را بردارید.

Stonesword Key 2 (دیوار توهمی)

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

ابتدا وارد آکادمی شوید، قبل از باس اول به محلی در نقشه بالا مشخص است، بروید. (طبقه دوم قبل از ورود به محیط باس)

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING
یک ضرب به کتابخانه خالی بزنید تا راهروی پشتش مشخص شود

در آنجا (در سمت چپ) با یک کتابخانه خالی رو به رو می‌شوید. (عکس بالا) اگر یک ضربه به آن بزنید توهم از بین می‌رود و در داخل محل می‌توانید از صندوق اسپل قدرتمند Comet را پیدا کنید. همینطور پشت میز سنگی کنار جنازه یک Stonesword Key پیدا خواهید کرد.

Stonesword Key 3

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

بعد از شکست باس اول آکادمی وارد حیاط شوید، کنار جسد که روی حوض قرار دارد پیدایش خواهید کرد.

Stonesword Key 4

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

برای بدست آوردن این Stonesword Key داخل آکادمی نشوید بلکه باید از سمت راست به پایین و زیر پل بروید. در آنجا دشمنان مختلفی وجود دارند که بسته به لول شما ممکن است برایتان خطرناک باشند. بعد از کشتن آنها دقیقا به محلی که در نقشه مشخص است بروید. این محل زیر پل است و روی جسدی که بر روی صندلی نشسته می‌توانید Stonesword Key را بیابید.

Stonesword Key 5

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

این یکی درون یک سیاه چال در کنار آکادمی وجود دارد. سیاه چالی به نام Academy Crystal Cave که در بخش اول آن می‌توانید در یک قفس یک Stonesword Key بیابید. دقت کنید برای ورود به خود این سیاه چال به دو Stonesword Key احتیاج دارید! توضیحات کامل این سیاه چال بعدا اضافه خواهد شد.

Stonesword Key 6

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

دسترسی به این یکی کمی پیچیده است! ابتدا باید به منطقه Caria Manor خود را برسانید و بعد پیش روی کنید تا به باسی به نام Royal Knight Loretta برسید که باس نهایی این بخش است. بعد از کشتن او به منطقه پشتی‌اش دسترسی پیدا می‌کنید. منطقه‌ای که سه برج دارد و یک اژدهای در وسط آن قرار دارد.

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING 1
مسیر قرمز را بروید تا به سقف برسید و از آن پایین بروید تا به نبردبان روی سقف برسید.

باید شما به سمت این منطقه بروید و خود را به سقف این بخش برسانید و بعد از سمت راست و محل باز بوسیله تخته‌ها به پایین بپرید تا جایی که به یک نبردبان بلند برسید اگر پایین بروید می‌توانید با فردی به نام Pidia صحبت کنید یا با جنازه‌اش رو به رو شوید! (می‌توانید آیتم‌های خاصی از او خریداری کنید) حال باز از نبردبان بالا بروید. اینبار باید از سمت راست و محل باز خود را به محیط پایین‌تر برسانید!

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

در پایین به سمت مستقیم مسیر را ادامه دهید تا به برج برسید. در سمت چپ نگاه کنید یک سری چوب در پایین وجود دارد و در انتهای مسیر یک خرچنگ می‌بینید. (عکس بالا) باید خود را به خرچنگ برسانید و موجود را بکشید و در جنازه‌ی زیر آن Stonesword Key را بردارید.

Stonesword Key 7

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

ابتدا به کلیسای Church of Inhibition خود را برسانید. (توضیحات در این مورد) از آنجا به سمت محلی که در نقشه بالا مشخص است بروید. روی دیوار در کنار جسدی Stonesword Key را پیدا میکنید. (از بالا با پرش به بالای دیوار می‌رسید.)

Stonesword Key 8

مکان Stonesword Keyهای منطقه Liurnia بازی ELDEN RING

در محلی که در نقشه بالا مشخص است در کنار جسدی که روی صندلی لم داده می‌توانید این Stonesword Key را پیدا کنید. می‌توانید از Site of Grace بخش Eastern Tableland از سرپایینی پایین بروید و به سمت محل بروید تا خود را به صندلی و آیتم برسانید. 

بازگشت به : راهنمای کامل بازی ELDEN RING (منوی اصلی)

قسمتهای دیگر راهنمایی قدم به قدم الدن رینگ (به ترتیب از قسمت اول تا…):

جدیدترین راهنماییهای ساعت هفت در مورد الدن رینگ(کلی):

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است