راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Bury the Hatchet

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Bury the Hatchet

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

ماموریت Bury the Hatchet
(این مرحله با علامت M در نقشه مشخص است.)

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1.زمان: مرحله را در کمتر از ۱۱ دقیقه به پایان برسانید. 2. هدشات: در این مرحله ۲۰ هدشات انجام دهید. 3.دقت : دقت تیراندازی شما باید حداقل ۸۰ درصد باشد.)

با مایکل یا ترور به محل M در نقشه بروید تا ماموریت آغاز شود. این مرحله زمانی است پس دموها را رد کنید. بلافاصله بعد از رد کردن دمو دو انتخاب پیش روی شماست یا با ترور مسیر را طی کنید یا با مایکل مسیر را بروید. مسیر مایکل به فرودگاه ختم می‌شود تا سوار هواپیما شود. مسیر ترور به فرودگاه خصوصی‌اش برای برداشتن هواپیما برای رفتن به سمت شمال یانکتون ختم می‌شود. با ترور هواپیما به سمت علامت زرد بروید تا دمو آغاز شود و شما در یانکتون و در حال کندن قبر دیده شوید. مسیر مایکل بعد از آمدن در یانکتون کمی متفاوت است و باید در یک مسیر برفی کمی رانندگی کنید. در کل یکی از این دو مسیر را انتخاب کنید و خودتان را به یانکتون شمالی برسانید. اگر با مایکل بودید بعد از رسیدن به قبرستان به پیش قبری که ترور در حال کندن آن است خود را برسانید تا دمو آغاز شود.

ماموریت Bury the Hatchet

دمو را رد کنید، حال باید گروهی از دشمنان که به شما حمله می‌کنند را بکشید. در نقش مایکل هستید پس از قدرتی او استفاده کنید و هرکس که در مسیرتان قرار میگیرید را هدشات کنید. در این مرحله باید ۲۰ هدشات انجام دهید و دقت تیراندازی باید از ۸۰ به بالا باشد پس با دقت تیراندازی کنید و فقط به سر دشمنان شلیک کنید. همینطور سریع جلو بروید و زمان را هدر ندهید. همینطور که جلو می‌روید ون‌های بیشتری ظاهر می‌شود و دشمنان از آنها خالی می‌شوند. پشت قبرها یا محل‌های مختلف پناه بگیرید و دشمنان را هدشات کنید و به پیش بروید. دقت کنید این مرحله زمانی است و باید در کمتر از ۱۱ دقیقه آن را به پایان برسانید پس سریع و دقیق پیش بروید و فقط به سر دشمنان شلیک کنید. همینطور باید به سمت جلو بروید و دشمنان را هدشات کنید تا به ماشین‌تان برسید. (دشمنان با دایره قرمز و ماشین‌تان با دایره آبی مشخص شده است.) وقتی به ماشین رسیدید دمو آغاز می‌شود.

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Bury the Hatchet

بعد از دمو کنترل ترور را در اختیار دارید و در هواپیما هستید. به سمت جلو بروید و در فرودگاه و در محل مشخص شده فرود بیایید تا مرحله به پایان برسد.

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با GTA 5

دیدگاه ها بسته شده است