راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Dead Man Walking

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Dead Man Walking

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

ماموریت Dead Man Walking
(این مرحله با علامت B در نقشه مشخص است.)

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1.دقت: باید در این مرحله هفتاد درصد دقت تیراندازی داشته باشید. 2. هدشات: در این مرحله باید ۱۴ هدشات انجام دهید. 3. زمان: این مرحله را باید در کمتر از ۹ دقیقه و ۳۰ ثانیه به پایان برسانید. (سریع عمل کنید و دموها را رد کنید) 4. قاتل متمرکز!: باید چهار دشمن را در حالت اسلوموشن و وقتی که قدرتی مایکل فعال است بکشید. 5. Unmarked: باید بدون آسیب جدی دیدن ماموریت را به پایان برسانید. (نباید خونتان قرمز شده و از وسط کمتر شود))

این ماموریت را باید با مایکل انجام دهید. قبل از شروع ماموریت حتما جلیقه ضدگلوله بخرید. (برای بخش پنجم مدال طلایی بسیار مفید است)

به علامت B در نقشه بروید تا دمو آغاز شود. (دمو را رد کنید) در سردخانه به هوش می‌آیید کلیک راست را بزنید تا بیدار شده و مرد را بیهوش کنید. دمو را رد کنید، بعد به سمت نگهبان بروید و از پشت به او ضربه بزنید تا بیهوش شود، کلت او را بردارید و بعد سریع وارد اتاق رو به رویتان شوید و جنازه دوم یعنی زن سیاه پوست را بررسی کنید. مایکل با Dave تماس می‌گیرد. بعد از کمی صحبت سریع تماس را قطع کنید و به سمت هدف مشخص شده بروید، دقت کنید این مرحله زمانی است پس باید سریع عمل کنید. کلت را انتخاب کنید، دشمنان در مینی مپ با علامت قرمز مشخص هستند. باید گوشه دیوارها پناه بگیرید و در موقعیت مناسب نشانه بروید، لحظه‌ای قدرتی مایکل را فعال کنید تا صحنه آهسته شود و بعد دشمن را هدشات کنید. (چهارتا دشمن را حین قدرتی مایکل بکشید) یک دشمن به سمتتان می‌آید او را هدشات کنید. در گوشه پناه بگیرید و راهرو را دید بزنید و دشمنی که وارد می‌شود را نیز هدشات کنید.

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Dead Man Walking

وارد راهرو شوید. در انتهای راهرو مراقب آزمایشگاه رو به رویتان باشید چراکه نگهبانی به شکل ناگهانی از آن خارج می‌شود. بلافاصله قدرتی مایکل را فعال کنید و دشمن را هدشات کنید. (در این مرحله باید ۱۴ نفر را هدشات کنید پس هدشات‌هایتان را بشمارید!) وارد راهروی بعدی نشوید چراکه مردی با شاتگان در آنجا وارد می‌شود اگر کمی بی‌دقتی کنید بخش پنجم مدال طلایی را از دست خواهید داد چراکه تیر شاتگان از نزدیک خون بسیار زیادی از شما خواهد برد، پیشنهاد می‌شود برگردید و در پشت دیوار پناه بگیرید و مرد را به موقع بکشید. (مانند عکس بالا)

در پشت دیوار پناه بگیرید و دشمنان که داخل راهرو هستند را بکشید و بعد با دقت وارد راهروی بعدی شوید. دقت کنید پشت پیشخوان و آزمایشگاه سمت راست نگهبان‌هایی برایتان کمین کرده‌اند و همینطور از در رو به رو نیز دشمنان وارد می‌شوند. مراقب‌شان باشید و به موقع با فعال کردن قدرتی مایکل هد‌شات‌شان کنید. مراقب دقت تیراندازی‌تان نیز باشید و با دقت تیر بزنید تا زیر هفتاد درصد نشود. همینطور روی پیشخوان یک خون وجود دارد می‌توانید از آن نیز استفاده کنید. بعد از کشتن تمام دشمنان در این طبقه به سمت آسانسور بروید. مراقب باشید در آسانسور باز می‌شود و مردی به سمتتان نشانه‌ رفته است پس شما زودتر به مرد شلیک کنید و کارش را بسازید. پیشنهاد می‌شود از اینجای مرحله از شاتگان استفاده کنید تا سریع با یک تیر دشمنان را بکشید. (به شرطی که به سر شلیک کنید)

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Dead Man Walking

از پله‌های کنار آسانسور به طبقه بالا بروید. مراقب در بالا باشید وقتی روی پله‌ها هستید مردی شما را غافلگیر می‌کند. مرد را هدشات کنید بعد وارد در شوید و در سمت دیگر راهرو وارد در باز شوید، مراقب مردی که از پله‌ها پایین می‌آید نیز باشید و سریع هدشاتش کنید. از پله‌ها بالا بروید، باز مراقب باشید یک مرد در پله‌ها به شما حمله می‌کند سریع کارش را بسازید و مسیر را به سمت بالای پله‌ها ادامه دهید. در اتاق بالایی بسیار مراقب باشید چند مرد کمین کرده‌اند ولی شما باید سریع به سمت چپ بروید حساب دو مرد را برسید. (از دور نه از نزدیک) بعد وارد اتاقی که در عکس بالا مشخص است بروید (اگر چهارده هدشات‌تان کامل شده و گرنه بایستید و دشمنان بیشتری را هدشات کنید!) و به سمت پنجره‌ای که با نقطه چین قرمز مشخص شده بروید، با شلیک گلوله شیشه را بشکنید و از پنجره به پایین بپرید! (محل با نقطه زرد مشخص است)

بلافاصله بعد از اینکه از سطل زباله بیرون آمدید نزدیک‌ترین ماشین را سوار شوید. دو پلیس‌ پیاده را از درون ماشین هدشات کنید و نگذارید به سمتتان شلیک کنند چراکه سریع خونتان کم می‌شود و بخش پنجم مدال طلایی را از دست می‌دهید. بعد از خارج شدن از پارکینگ به سمت چپ و بعد اولین خیابان سمت چپ وارد شوید و همینطور از پلیس‌ها دور شوید تا گم‌تان کنند. بعد از اینکه از دست پلیس‌ها فرار کردید (در مینی مپ نگاه کنید هرجا پلیس بود برخلافش حرکت کنید) علامت زردی در نقشه مشخص می‌شود به سرعت به سمت آن بروید تا دمویی آغاز شده و مرحله تمام شود. (دمو را رد کنید!)

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با GTA 5

دیدگاه ها بسته شده است