راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Fame or shame

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Fame or shame

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

ماموریت Fame or shame
(این مرحله با علامت M در نقشه مشخص است.)

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1.سریعترین سرعت: شما باید به حداکثر سرعت کامیون برسید. 2. Bearing Down: در طول ماموریت باید نزدیک ماشینی که تعقیب می‌کنید بمانید. 3. نه من می‌تونم اینجا پارک کنم!: مردی که در هنگام پارک ماشین جلوی استدیو به شما می‌گوید پارک نکنید را کتک بزنید! 4. All Hooked Up: در تمام طول ماموریت نباید تریلرِ پشت کامیون جدا شود.)

این ماموریت را می‌توانید با ترور یا مایکل انجام دهید.

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Fame or shame

به سمت علامت M در نقشه بروید تا دمو آغاز شود، بعد از دمو سوار ماشین شوید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به محل برسید یک مرد که یک پوشه در دستانش است را می‌بینید، خیلی بی‌دلیل به او مشت بزنید تا روی زمین بیفتد برای کامل کردن بخش دوم مدال طلایی ضروری است! (عکس بالا) بعد روی محل زرد رنگ بروید تا دموی بعدی آغاز شود.

بعد از دمو به سمت محل مشخص شده قرمز بدوید، در خارج از ساختمان سوار کامیون بزرگ که با دایره فیروزه‌ای مشخص است شوید و ماشین قرمز رنگ را تعقیب کنید. اول اینکه باید نزدیک ماشین بمانید، دوم تریلر پشت کامیون در نیاید، سوم در موقعیت مناسب سرعت‌تان را زیاد  کنید تا با حداکثر سرعت کامیون بردارید، با اینکار بخش اول طلایی کردن مرحله نیز کامل می‌شود. پس با دقت و سرعت رانندگی کنید تا به راحتی مدال طلایی را بگیرید. (اگر بدست آوردن بخش اول مدال طلایی با تریلر پشت کامیون سخت است پس با H تریلر را از پشت کامیون باز کنید و یکبار بدون گرفتن بخش چهارم مدال طلایی آن را کامل کنید و بعد دوباره مرحله را بروید تا بخش چهارم نیز تکمیل شود) همینطور در خیابان‌ها به تعقیب ماشین بپردازید، لازم نیست ماشین را متوقف کنید و فقط لازمه این مرحله تعقیب ماشین است. بعد از اینکه ماشین ایستاد پشت او پارک کنید تا دموی آخر شروع شود و مرحله به پایان برسد.

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با GTA 5

دیدگاه ها بسته شده است