راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت I Fought the Law

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت I Fought the Law

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

ماموریت I Fought the Law
(این مرحله با علامت D در نقشه مشخص است.)

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1.Tight Squeeze: در هنگام مسابقه باید از بین دو کامیون رد شوید. 2. Bus Passed: در هنگام مسابقه باید از بین دو اتوبوس رد شوید. 3. رهبر را دنبال کنید: در هنگامی که در نقش مایکل هستید باید به دنبال ترور وارد تونل شوید. 4. زمان: باید مرحله را در 12 دقیقه به پایان برسانید. 5. Split Seconds: در هنگام مسابقه باید از قدرتی فرانکلین استفاده کنید.)

با هر کدام از شخصیت‌ها که دوست دارید به سمت علامت D در نقشه بروید تا ماموریت آغاز شود. بلافاصله دمو را رد کنید، سوار ماشین شوید و با سرعت به سمت محل مشخص شده در نقشه حرکت کنید. این ماموریت زمانی است پس نباید به هیچ عنوان زمان را تلف کنید. وقتی به محل رسیدید دمو را رد کنید و مسابقه را آغاز کنید. در حین مسابقه با دو راننده حتما باید از قدرتی فرانکلین استفاده کنید تا بخش پنجم مدال طلایی را بدست بیاورید.

ماموریت I Fought the Law

جلوتر دو کامیون می‌بینید (عکس بالا) از بین آنها رد شوید. همینطور به مسابقه ادامه دهید. (نباید برنده شوید بلکه باید فقط آنها را دنبال کنید) جلوتر دقیقا مثل عکس بالا در عوض دو اتوبوس وجود دارد که باید از بین آنها بگذرید. همینطور به تعقیب دو راننده بپردازید و با آنها مسابقه دهید. در مواقع ضروری از قدرتی فرانکلین استفاده کنید و مسیر را ادامه دهید. مسابقه را ادامه دهید تا مایکل با شما تماس بگیرد.

ماموریت I Fought the Law

بعد از صحبت‌ها دمو را رد کنید تا کنترل مایکل را به دست بگیرید. در اینجا با موتور به تعقیب دو راننده بپردازید. کمی جلوتر ترور با موتور به سمت مخالف جاده می‌رود و وارد تونل می‌شود. اینجا حتما ترور را تعقیب کنید و وارد تونل شوید. این برای طلایی کردن ماموریت کاملا ضروری است. از اینجا به بعد کار خاصی نباید بکنید و فقط به تعقیب دو راننده بپردازید تا راننده‌ها متوقف شده و دمو آغاز شود، سریع دمو را رد کنید. بعد از دمو سوار ماشین‌ها هستید فرانکلین را انتخاب کنید (به خاطر قدرتی‌اش) و به سرعت به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. در اینجا فقط زمان مهم است پس باید بسیار سریع رانندگی کنید تا کمتر از 12 دقیقه ماموریت را به پایان برسانید. وقتی به محل رسیدید دمو رد کنید تا ماموریت تمام شود.

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با GTA 5

دیدگاه ها بسته شده است