راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Prologue

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Prologue

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

ماموریت Prologue بازی GTA 5
(این مرحله علامتی روی نقشه ندارد.)

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: هیچ کار خاصی در این مرحله نباید انجام دهید و با پایان یافتن مرحله به صورت اتوماتیک مرحله 100٪ می‌شود.)

بعد از دمویی کوتاه در یک سرقت بانک هستید. از در وارد شوید تا دموی بعدی شروع شود. بعد از دمو به سمت گروگان‌ها نشانه بروید تا به سمت درِ پشتی بروند. با دکمه بالا در کامپیوتر موبایل خود را باز کنید و در قسمت Contact به Detonate زنگ بزنید تا گاو صندوق منفجر شود. وارد در شوید و به سمت چپ مسیر را ادامه دهید و بعد در انتها به راست و وارد گاو صندوق شوید که در مینی مپ با علامت زرد مشخص شده است.

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Prologue

جلوی دایره سبز بروید تا Michael پول‌ها را بردارد. به سمت Trevor بروید و دنبالش کنید. کمی جلوتر نگهبانی Michael را گروگان می‌گیرد. Alt چپ را فشار دهید و با تکان دادن موس شخصیت Trevor را انتخاب کنید تا کاراکترها جا به جا شوند. حال روی سر نگهبان نشانه بروید و شلیک کنید و کارش را بسازید.

مسیر را به سمت جلو پیش بروید (با فشار شیفت و W بدوید) و پشت جعبه‌ها پناه بگیرید. (با Q پشت وسایل پناه بگیرید) بعد از انفجارِ در وارد اتاق بعدی شوید تا Trevor به صورت اتوماتیک در را باز کند. با باز شدن در، وارد اتاق بعدی شوید و پشت ستون‌ها پناه بگیرید و شروع به شلیک کردن به پلیس‌ها کنید. پلیس‌ها با رنگ قرمز در مینی مپ مشخص هستند و سه ماشین پلیس در این بخش وجود دارد. همه آنها را بکشید و به سمت جلو بروید و از پارکینگ خارج شوید. یک ماشین پلیس جلویتان می‌پیچد و دو ماشین دیگر پشتش ظاهر می‌شود. سریع پلیس‌های پشت ماشین اول را بکشید و آنجا پناه بگیرید و مابقی دشمنان را از پیش رو بردارید. جلوتر باز پلیس‌های بیشتری سر می‌رسند. پلیس‌ها را بکشید، کمی جلوتر آن طرف جاده یک ماشین منتظرتان است به سمت ماشین بروید و سوارش شوید.

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Prologue

بعد از دموی کوتاهی، راننده کشته می‌شود و شما در نقشِ Michael کنترلِ ماشین را در دست می‌گیرید. به سمت محل زرد رنگ پیش بروید و روی خطِ زرد رانندگی کنید. کمی جلوتر ماشین با قطاری تصادف می‌کند و مجبور می‌شوید پیاده شوید و فرار کنید. بعد از دمو کنترل Trevor را در دست دارید و باید پلیس‌های روی به رویتان را قتل عام کنید! بعد از کشتن چند پلیس، ماشین‌های بیشتری سر می‌رسند و Trevor مجبور به فرار می‌شود و مرحله تمام می‌شود.

منوی اصلی: راهنمای کامل بازی GTA 5 

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با GTA 5

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است