سری ماموریت‌های Stranger شخصیت Tonya بازی GTA 5

سری ماموریت‌های Stranger شخصیت Tonya بازی GTA 5

این ماموریت‌ها را باید با شخصیت Franklin انجام دهید.

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

ماموریت Pulling Favors

باید مراحل اصلی یا فرعی رو به رو بروید تا این مرحله در نقشه ظاهر شود: (مرحله پنج: ماموریت Complications)

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. زمان: باید ماموریت را در عرض 5 دقیقه به پایان برسانید.  2. پاداش جدا نشدن:  از وقتی که ماشین را به کامیون وصل کردید نباید ماشین از آن جدا شود.)

ماموریت Pulling Favors

با Franklin در محل علامت سوالی سبز که در عکس بالا مشخص است این ماموریت Stranger را پیدا خواهید کرد. وقتی به محل بروید یک زن با شما صحبت می‌کند با او حرف بزنید. بعد محل آبی در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید و وارد پارکینگ شده و سوار کامیون شوید. حال محل دیگری در نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید. وقتی به محل رسیدید یک ماشین پارک شده کنار خیابان خواهید دید. جلوی ماشین پارک کنید و با Ctrl اهرم پشت کامیون را پایین ببرید تا به ماشین چفت شود. (همینطور با Shift می‌توانید اهرم را بالا ببرید.) محل زرد دیگری با چفت شدن اهرم به ماشین در نقشه مشخص می‌شود ماشین را به آنجا بکسل کنید فقط مراقب باشید ماشینِ بکسل شده جدا نشود. وقتی جلوی پارکینگ بودید صبر کنید تا در باز شود و بعد کامیون را به سمت محل مشخص شده ببرید و ماشین پشت را دقیقا روی علامت با H رها کنید تا ماموریت تمام شود. باید در طول این ماموریت سریع بروید تا زیر ۵ دقیقه آن را به پایان برسانید.

ماموریت Pulling Another Favor

باید مراحل اصلی یا فرعی رو به رو بروید تا این مرحله در نقشه ظاهر شود: (مرحله هفت: ماموریت The Long Stretch)

ماموریت Pulling Another Favor

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. زمان: باید ماموریت را در عرض ۵ دقیقه و ۳۰ ثانیه به پایان برسانید.  2. پاداش جدا نشدن:  از وقتی که ماشین را به کامیون وصل کردید نباید ماشین از آن جدا شود.)

بعد از چند روز از اتمام ماموریت Pulling Favors (انجام چند ماموریت با فرانکلین) با Franklin در علامت ?T ماموریت Stranger را پیدا خواهید کرد. وقتی به محل رفتید، با زن (Tonya) صحبت کنید تا ماموریت را بدست بیاورید. بعد از صحبت‌ها به سمت کامیون بروید و سوارش شوید صبر کنید زن نیز سوار شود و بعد به سمت محل مشخص شده بروید. وقتی به محل رسیدید، با Ctrl اهرم پشت کامیون را پایین ببرید و قلاب را پشت ماشین مشخص شده بیندازید و بعد آن را به سمت محل مشخص شده ببرید. وقتی به پارکینگ رسیدید ماشین را با H در محل زرد مشخص شده ول کنید تا ماموریت تمام شود. سرعت و دقت برای بدست آوردن مدال طلایی ضروری است و همیشه حواستان به ماشین پشت باشد که از کامیون جدا نشود.

ماموریت Pulling Favors Again

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. زمان: باید ماموریت را در عرض ۷ دقیقه به پایان برسانید.  2. پاداش جدا نشدن:  از وقتی که ماشین را به کامیون وصل کردید نباید ماشین از آن جدا شود.)

بعد از چند روز Tonya به شما پیام می‌فرستد. ابتدا با او تماس بگیرید تا در مورد جزئیات ماموریت صحبت کنید. بعد از صحبت با او، بلافاصله به سمت محل مشخص شده بروید و کامیون یدک کش را بردارید و به سمت محل بعدی حرکت کنید. وقتی به محل رسیدید، با Ctrl اهرم پشت کامیون را پایین ببرید و قلاب را پشت ماشین مشخص شده که وسط ریل گیر کرده بیندازید و بعد آن را کمی جلوتر ببرید، بعد بایستید تا مرد سوار ماشین شود و بعد به سمت محل مشخص شده بروید. وقتی به پارکینگ رسیدید ماشین را با H در محل زرد مشخص شده ول کنید تا ماموریت تمام شود. سرعت و دقت برای بدست آوردن مدال طلایی ضروری است و همیشه حواستان به ماشین پشت باشد که از کامیون جدا نشود.

ماموریت Still Pulling Favors

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. زمان: باید ماموریت را در عرض ۶ دقیقه به پایان برسانید.  2. پاداش جدا نشدن:  از وقتی که ماشین را به کامیون وصل کردید نباید ماشین از آن جدا شود.)

بعد از انجام ماموریت قبلی بعد از چند روز Tonya به شما پیام می‌فرستد. بعد از ملاقات با او به سمت پارکینگ بروید و ماشین حمل را بردارید و بعد طبق ماموریت‌های قبلی اینبار ماشین قرمز را تا محل مشخص شده ببرید. فقط با دقت و سرعت حرکت کنید تا زیر ۶ دقیقه ماموریت را به پایان برسانید و سعی کنید ماشین از یدک‌کش جدا نشود.

ماموریت Pulling One Last Favor

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. زمان: باید ماموریت را در عرض ۵ دقیقه به پایان برسانید.  2. پاداش جدا نشدن:  از وقتی که ماشین را به کامیون وصل کردید نباید ماشین از آن جدا شود.)

بعد از انجام ماموریت قبلی بعد از چند روز علامت ?T روی نقشه مشخص می‌شود به آنجا بروید و با تونیا صحبت کنید. بعد به همراه او، تا پارکینگ پلیس برانید، بعد ماشین یدک کش را بردارید و به سمت محل حادثه حرکت کنید. پس از رسیدن به آنجا، کامیون را دقیقاً پشت ماشینی که درخت برخورد کرده پارک کنید و از جرثقیل استفاده کنید. بعد ماشین را به گاراژ ماشین برگردانید و آن را در قسمت مشخص شده با فشار H بگذارید. در آخر تونیا را تا گاراژ برسانید تا مرحله به پایان برسد. فقط با دقت و سرعت حرکت کنید تا زیر ۵ دقیقه ماموریت را به پایان برسانید و سعی کنید ماشین از یدک‌کش جدا نشود.

منوی اصلی: راهنمای کامل بازی GTA 5 

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با GTA 5

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است