سری مراحل سرقت بزرگ بازی GTA 5

 سری مراحل سرقت بزرگ بازی GTA 5

در این بخش مراحل مرتبط با سرقت بزرگ را برایتان شرح داده‌ایم تا به درستی بتوانید تمام مسیرها را طی کنید، بیشترین پول را بدست بیاورید و مدال طلایی آنها را بدست بیاورید.

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

نکته: قبل از شروع ماموریت بازی را سیو کنید تا در صورتی که می‌خواهید هر دو روش این مرحله را بروید قادر به انجام آن باشید. (یا اگر پول کمی بدست آوردید و دوست داشتید مراحل را تکرار کنید بتوانید.)

مرحله هفتاد: Planning the Big Score (علامت H)

به علامت H در نقشه بروید تا دمو آغاز شود. در این مرحله کار خاصی نباید بکنید. دمو را نگاه کنید، در حین دمو باید نقشه‌ای که برای سرقت مد نظرتان است را انتخاب کنید. نقشه اول Subtle و نقشه دوم Obvious نام دارد که به هر دوی آنها خواهیم پرداخت.

نقشه اول (Subtle): اگر نقشه اول را انتخاب کنید دو مرد مسلح، دو راننده و یک هکر احتیاج دارید. Packie McReary، Chef و Gustavo Mota به عنوان مرد مسلح اول و دوم به خوبی برایتان انجام وظیفه می‌کنند. Karl Abolaji ،Norm Richards، Hugh Welsh و Daryl Johns را به عنوان مرد مسلح اول انتخاب نکنید (و گرنه مقداری پول از دست می‌دهند) ولی اگر به عنوان دومی انتخاب کنید کارشان را درست انجام می‌دهد. Eddie Toh  و Taliana Martinez را به عنوان راننده اول و یا دوم می‌توانید انتخاب کنید. Karim Denz را به هیچ عنوان به عنوان راننده اول انتخاب نکنید و گرنه مقداری پول از دست می‌دهد! اگر به عنوان راننده دوم انتخابش کنید کمی دردسر درست می‌کند اما پولی از دست نمی‌دهد. اگر قبلا از Karim Denz استفاده کرده باشید و او با تجربه باشد مشکلی به وجود نمی‌آورد. برای هکر بهترین گزینه Paige Harris است و بدترین گزینه Rickie Lukens می‌باشد. هر چند اگر Rickie Lukens را در سرقت‌های قبلی استفاده کرده باشید او مشکلی بوجود نمی‌آورد.

نقشه دوم (Obvious): اگر نقشه دوم را انتخاب کنید. دو راننده و دو مرد مسلح را باید انتخاب کنید. Eddie Toh  و Taliana Martinez به عنوان راننده اول و دوم مناسب هستند. Karim Denz به عنوان راننده اول مقداری پول از دست می‌دهد اما اگر در سرقت‌های قبلی از او استفاده کرده باشید و تجربه کسب کرده باشد مشکلی بوجود نمی‌آورد. Gustavo Mota، Packie McReary، Chef به عنوان مرد مسلح اول و دوم به خوبی برایتان انجام وظیفه می‌کنند. Norm Richards، Hugh Welsh، Daryl Johns و Karl Abolaji را به عنوان مرد مسلح دوم انتخاب نکنید (و گرنه مقداری پول از دست می‌دهند) ولی اگر به عنوان اول انتخاب کنید کارش را درست انجام می‌دهد. (اگر تجربه قبلا کسب کرده باشند مشکلی پیش نمی‌آید)

در کدام روش پول بیشتری بدست می‌آورید؟

در روش Obvious پول بیشتری بدست می‌آورید و می‌توانید با هر بازیکن ۶ میلیون پول بیشتر به جیب بزنید. برای اینکه کمترین پول را به خدمه بدهید Taliana Martinez و Karim Denz را به عنوان راننده انتخاب کنید. اگر Karim کم تجربه است به عنوان راننده دوم آن را انتخاب کنید. (و گرنه پول بسیار زیادی را به باد می‌دهد!) برای تیراندازها Daryl Johns  و Norm Richards یا Hugh Welsh را انتخاب کنید. اگر یکی از آنها از دزدی The Bureau Raid تجربه کسب کرده حتما به عنوان تیرانداز دوم همراه مایکل استفاده شود. بدین ترتیب ۴۱ میلیون و ۶۶۴ هزار دلار برای هر نفر از شخصیت‌ها بدست می‌آورید. در غیر این صورت اگر روش دیگری بروید پول کمتری به جیب خواهید زد.

برای نقشه اول (Subtle) باید مراحل Stingers و سه مرحله Gauntlets را انجام دهید.

مرحله هفتاد و یک: Stingers (علامت Hs)

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. Escapee: در عرض دو دقیقه باید ون را بدزدید.  2. Not a Scratch: نباید هیچ آسیبی به ون وارد کنید.)

مرحله هفتاد و یک: Stingers (علامت Hs)

به محل Hs در نقشه بروید، اینجا پارکینگ پلیس است. در کنار دیوار پارکینگ پارک کنید و روی ماشین‌ بروید و به سمت دیگر و داخل پارکینگ بپرید. به آرامی به پشت پلیسی که در سمت راست پارکینگ است بروید و او را بیهوش کنید (عکس بالا) و بعد سوار ون پلیس شوید و آن را بدون اینکه کسی شما را تعقیب کند را به محل مشخص شده در نقشه ببرید. فقط سعی کنید با دقت برانید تا آسیبی به ماشین نرسد و در کمتر از ۲ دقیقه مرحله را به پایان برسانید.

مرحله هفتاد و دو: Gauntlet (هر سه مورد) 

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. Mapped : ماشین را بوسیله ایمیل لستر پیدا کنید.  2. Not a Scratch: نباید هیچ آسیبی به ماشین وارد کنید. 3. Pimped Out: باید بیش از ۱۷ هزار دلار برای ماشین خرج کنید.)

اگر ایمیل‌تان را باز کنید لستر برایتان محل سه ماشین را فرستاده است. طلایی کردن هر سه مرحله مرتبط با این ماشین‌ها دقیقا سه موردی است که در بالا ذکر شده است. قبل از رفتن سراغ هر ماشین اول ایمیل را نگاه کنید و تمام سه محل را ببینید تا بخش اول مدال طلایی را بدست بیاورید. در پایین محل هر سه ماشین در نقشه بازی مشخص شده است.

مرحله هفتاد و دو: Gauntlet (هر سه مورد) 

ماشین اول (Pillbox Hill)

قبل از رفتن سراغ هر ماشین اول ایمیل را نگاه کنید و تمام سه محل را ببینید تا بخش اول مدال طلایی را بدست بیاورید. در محلی که در نقشه بالا مشخص شده بروید، ماشین دقیقا در آخرین طبقه پارکینگ قرار دارد. ماشین سیاه رنگی که یک خط نارنجی وسطش دیده می‌شود. سوار ماشین شوید و آن را با دقت به سمت محل زرد رنگ که تعمیرگاه است برسانید. در آنجا بیش از ۱۷ هزار دلار خرج روی ماشین انجام دهید. یعنی به جز ارتقای Heist Prep که ۱۱ هزارتا است چند ارتقای دیگر نیز انجام دهید. بعد از گاراژ خارج شوید و بدون اینکه هیچ آسیبی به ماشین وارد کنید آن را در پارکینگی که با علامت زرد مشخص است پارک کنید و از محل دور شوید تا ماموریت تمام شود.

مرحله هفتاد و دو: Gauntlet (هر سه مورد) 

ماشین دوم (Rockford Hills)

قبل از رفتن سراغ هر ماشین اول ایمیل را نگاه کنید و تمام سه محل را ببینید تا بخش اول مدال طلایی را بدست بیاورید. در محلی که در نقشه بالا مشخص شده بروید، ماشین سفید رنگی که یک خط سیاه وسطش دیده می‌شود در کنار جاده قرار دارد. سوار ماشین شوید و آن را با دقت به سمت محل زرد رنگ که تعمیرگاه است برسانید. در آنجا بیش از ۱۷ هزار دلار خرج روی ماشین انجام دهید. یعنی به جز ارتقای Heist Prep که ۱۱ هزارتا است چند ارتقای دیگر نیز انجام دهید. بعد از گاراژ خارج شوید و بدون اینکه هیچ آسیبی به ماشین وارد کنید آن را در پارکینگی که با علامت زرد مشخص است پارک کنید و از محل دور شوید تا ماموریت تمام شود.

مرحله هفتاد و دو: Gauntlet (هر سه مورد) 

ماشین سوم (Mission Row)

قبل از رفتن سراغ هر ماشین اول ایمیل را نگاه کنید و تمام سه محل را ببینید تا بخش اول مدال طلایی را بدست بیاورید. در محلی که در نقشه بالا مشخص شده بروید، ماشین سیاه رنگی در کوچه دیده می‌شود. سوار ماشین شوید و آن را با دقت به سمت محل زرد رنگ که تعمیرگاه است برسانید. در آنجا بیش از ۱۷ هزار دلار خرج روی ماشین انجام دهید. یعنی به جز ارتقای Heist Prep که ۱۱ هزارتا است چند ارتقای دیگر نیز انجام دهید. بعد از گاراژ خارج شوید و بدون اینکه هیچ آسیبی به ماشین وارد کنید آن را در پارکینگی که با علامت زرد مشخص است پارک کنید و از محل دور شوید تا ماموریت تمام شود.

برای نقشه دوم (Obvious) باید مراحل Driller و Sidetracked و Getaway Vehicle را انجام دهید.

مرحله: Getaway Vehicle 

مانند مراحل Getaway Vehicle قبلی باید یک ماشین برای فرار بعد از سرقت برای خود جور کنید. یک ماشین چهار دره را بردارید و به گاراژ ببرید و حسابی آن را ارتقا دهید. حتما سعی کنید چرخ‌های ضد گلوله، زره و … را ارتقا دهید. بعد از اینکه اینکارها را کردید از گاراژ بیرون بیایید و با Lester تماس بگیرید و گزینه Getaway vehicle ready را بزنید. با اینکار علامت زردی در نقشه مشخص می‌شود، ماشین را به آنجا ببرید و در پارکینگ پارک کنید و از محل دور شوید.

مرحله هفتاد و سه: Driller (علامت Hs)

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1.Sneak Thief : بدون اینکه زنگ خطر به صدا در بیاید کامیون را بدزدید.  2. زمان: ماموریت را در کمتر از پنج دقیقه به پایان برسانید.)

مرحله هفتاد و سه: Driller

به سمت علامت Hs در نقشه بروید تا علامت آبی در محل مشخص شود. این ماموریت در حالی که به ظاهر ساده است اما می‌تواند برایتان چالش برانگیز باشد مخصوصا اگر بخواهید آن را طلایی کنید. بدون اینکه توسط کسی شناسایی شوید و زنگ خطر به صدا در بیاید و پلیس‌ها شما را شناسایی کنند باید ماشین را بدزدید! برای اینکار باید نگهبانان را به شکل مخفیانه بیهوش کنید یا بکشید، همینطور می‌توانید از تفنگ نشانه‌دار نیز استفاده کنید. یک نگهبان در جلو و پشت قرار دارد ولی کارگران نیز اگر شما را داخل محوطه ببینند زنگ خطر به صدا در می‌آید پس باید همه را بکشید یا بیهوش کنید! بهترین گزینه استفاده از تفنگ صداخفه کن دار و تفنگ نشانه‌دار برای کشتن تمام افراد از راه دور و مخفیانه است. (در کل ۹ نفر در محیط هستند و دو نفر کنار هم هستند که با تفنگ نشانه‌دار باید همزمان آنها را بکشید) بعد از کشتن افراد درون محوطه با خیال راحت سوار ماشین شوید و از محیط خارج شوید و به سمت محل مشخص شده بروید و در محل پارک کنید. چون پلیس شما را با این روش تعقیب نمی‌کند پس به راحتی می‌توانید در عرض پنج دقیقه به مقصد برسید و مدال طلایی را بدست بیاورید.

مرحله هفتاد و چهار: Sidetracked (علامت Hs)

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1.زمان: ماموریت را در کمتر از ۴ دقیقه و ۳۰ ثانیه به پایان برسانید.  2. Undetected: در طول ماموریت نباید شناسایی شوید.)

مرحله هفتاد و چهار: Sidetracked

به سمت دومین علامت Hs در نقشه بروید تا این ماموریت آغاز شود. در ابتدا دو نفر در محیط با علامت قرمز مشخص هستند باید این دو را به شکل مخفیانه بیهوش یا بکشید. می‌توانید از راه دور با تفنگ نشانه‌دار هر دو را بکشید یا به شکل مخفیانه به پشتشان بروید و آنها را بیهوش کنید. یکی از این افراد در بالای پله‌ها و دیگری در پایین قرار دارد. بعد به سمت پنل (عکس بالا) بروید و E را بزنید تا دمو آغاز شود. کمی صبر کنید تا قطار سر برسد و بعد به ترور سوییچ کنید.

مرحله هفتاد و چهار: Sidetracked

با ترور به سرعت هلکوپتر را بلند کنید و به سمت علامت آبی رنگ در نقشه بروید. وقتی به قطار رسیدید به سمت اولین واگن بروید و سعی کنید دقیقا روی آن قرار بگیرید و E را بزنید تا هلکوپتر دور واگن قفل شود. بعد به سمت محل زرد رنگ مشخص شده بروید و واگن را به آرامی پشت کامیون قرار دهید. (اگر بی‌دقتی کنید منفجر می‌شود و مدال طلایی را به باد می‌دهید!) باز به سرعت به سمت قطار و علامت آبی بروید و اینبار آخرین واگن را بردارید و پشت کامیون بگذارید، با اینکار مرحله به پایان می‌رسد. سختی این مرحله فقط زمانی بودن آن است اگر با کنترل هلکوپتر مشکل دارید کارتان برای طلایی کردن مرحله سخت خواهد بود.

مرحله هفتاد و پنج: The Big Score (Subtle) (علامت H) (نقشه A)

نکته: برای راحتی خودتان جلیقه ضدگلوله برای مایکل، فرانکلین و ترور تهیه کنید.

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1.هدشات: در این مرحله باید ۲۰ هدشات انجام دهید. 2. Signal Man: در هنگام هک چراغ‌های راهنمایی رانندگی بیشتر از ۱۰ بار چراغ‌ها را عوض نکنید. 3. دقت: در این مرحله ۶۰ درصد دقت تیراندازی داشته باشید.)

اگر نقشه اول (Subtle) را انتخاب کرده باشید و سه مرحله Gauntlet و Stingers را انجام داده باشید این مرحله را باید انجام دهید.

مرحله هفتاد و پنج: The Big Score (Subtle) (علامت H) (نقشه A)

به علامت H در نقشه بروید تا ماموریت آغاز شود. (به نکات بالای همین صفحه برای انتخاب بهترین افراد برای سرقت دقت کنید.) سوار ماشین شوید و به سمت علامت زرد رنگِ مشخص شده بروید. در زیر پل بایستید، تا دمو آغاز شود. بعد از دمو، به وسط تونل بروید و با فشار H تیغه را در وسط تونل بیندازید. با اینکار کامیون روی تیغه می‌رود و دموی بعدی آغاز می‌شود. بعد از دمو به سمت خزانه حرکت کنید. وقتی به نزدیک ساختمان خزانه رسیدید، دموی بعدی آغاز می‌شود. بعد از دمو باید به دنبال مدیر خزانه حرکت کنید و تا طبقه بالا بروید. در طبقه بالا بعد از اینکه طلاها را برداشتید و در طبقه پایین برگردید و سوار ماشین شوید و به دنبال ماشین دیگر آبی حرکت کنید.

مرحله هفتاد و پنج: The Big Score (Subtle) (علامت H) (نقشه A)

کمی جلوتر مشکلی پیش می‌آید و باید با کمک هکر و فرانکلین افراد Merryweather که با علامت قرمز مشخص هستند را دست به سر کنید تا به کامیون‌های حامل طلا نرسند. همانطور که در بالا هم می‌بینید دو کامیون خودی با علامت آبی (وقتی آنها پشت چراغ قرمز بودند چراغ را سبز کنید تا سریعتر حرکت کنند) و ماشین‌های دشمن با رنگ قرمز مشخص هستند (وقتی آنها پشت چراغ بودند چراغ را قرمز کنید تا گیر کنند) و مقصد به رنگ زرد مشخص است. شما باید چراغ جلوی دشمنان را قرمز و جلوی خودتان را سبز کنید تا یارهایتان به مقصد که با رنگ زرد مشخص شده است برسند. فقط مراقب باشید بیش از ۱۰ بار چراغ‌ها را عوض نکنید (فقط ماشین‌هایی که خیلی نزدیک کامیون‌ها بودند را پشت چراغ قرمز گیر بیندازید) تا مدال طلایی بخش دوم را به راحتی بدست بیاورید. وقتی یارهایتان (دو علامت آبی) به مقصد رسیدند دمویی آغاز می‌شود. بعد از دمو باید با افراد Merryweather را تا قبل از بارگیری طلاها در سه ماشین مقابله کنید.

مرحله هفتاد و پنج: The Big Score (Subtle) (علامت H) (نقشه A)

در اینجا می‌توانید بین سه کاراکتر سوییچ کنید و دشمنان را بکشید ولی بیشتر از مایکل و قدرتی‌اش استفاده کنید تا سریع‌تر و راحت‌تر بتوانید ۲۰ هدشات را بدست بیاورید. هرچند بعضی وقت‌ها لازم است که بین کاراکترها سوییچ کنید، در کل با دقت تیراندازی کنید و فقط به سر دشمنان شلیک کنید تا بتوانید به راحتی مدال طلایی این مرحله را بدست بیاورید. دشمان با رنگ قرمز در مینی مپ مشخص هستند همه آنها را بکشید و از کامیون‌ها محافظت کنید تا دمو آغاز شود. بعد از اینکه دشمنان را کشتید و بعد از دموی کوتاهی سوار ماشین‌ها می‌شوید و  از دست پلیس‌ها فرار کنید. همینطور به دنبال سه ماشین دیگر بروید و پلیس‌ها را دست به سر کنید تا وارد تونلی شوید، در تونل باید داخل کامیون شوید تا دموی بعدی آغاز شود، با دقت داخل کامیون شوید تا این بخش نیز به پایان برسد، بعد از دمو به سمت محل زرد رنگ بروید (خانه مایکل) تا ماموریت به پایان برسد.

مرحله هفتاد و پنج: The Big Score (Obvious) (علامت H) (نقشه B)

نکته: برای راحتی خودتان جلیقه ضدگلوله برای مایکل و فرانکلین تهیه کنید.

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1.هدشات: در این مرحله باید ۲۰ هدشات انجام دهید.  2. زمان: مرحله را در کمتر از ۱۶ دقیقه به پایان برسانید. 3. Cha-Ching: در عرض ۳۰ ثانیه پول را پشت قطار قرار دهید. 4. دقت: در این مرحله ۶۰ درصد دقت تیراندازی داشته باشید.)

اگر نقشه دوم (Obvious) را انتخاب کرده باشید و مراحل Driller و Sidetracked و Getaway Vehicle را انجام داده باشید این مرحله را باید انجام دهید.

مرحله هفتاد و پنج: The Big Score (Obvious) (علامت H) (نقشه B)

به علامت H در نقشه بروید تا ماموریت آغاز شود. (به نکات بالای همین صفحه برای انتخاب بهترین افراد برای سرقت دقت کنید.) این ماموریت زمانی است پس تمام دموها را به سرقت رد کنید. سوار ماشین شوید و سریع به سمت علامت زرد رنگ بروید. بازی بین کاراکترها سوییچ می‌کند و شما کنترل فرانکلین را در دست می‌گیرید. ماشین را به سمت علامت زرد مشخص شده ببرید و دیوار را تخریب کنید. بعد ماشین را به عقب ببرید و در محل زرد رنگ پارک کنید. داخل ساختمان شوید و روی هر دو در بمب بگذارید و آنها را منفجر کنید. بلافاصله بعد از اینکار نگهبانان سر می‌رسند، آنها با علامت قرمز روی نقشه مشخص هستند. با دقت تیراندازی کنید و سعی کنید به سر آنها شلیک کنید، چراکه دقت تیراندازی و هدشات برای صد در صد کردن مرحله ضروری است.

مرحله هفتاد و پنج: The Big Score (Obvious) (علامت H) (نقشه B)

همینطور دشمنان را بکشید تا هلکوپتر سر برسد. بعد از دموی کوتاهی باز سر و کله نگهبانان پیدا می‌شود در جایی پناه بگیرید و شروع به کشتن آنها کنید و بیشتر به سرشان شلیک کنید و دقیق تیراندازی کنید. باید در این مرحله سریع و دقیق باشید تا زمانتان را هدر ندهید. بعد از کشتن دشمنان باز بین شخصیت‌ها جابه جا می‌شوید و کنترل ترور در هلکوپتر را بدست می‌گیرید.

هلکوپتر آبی رنگ را در آسمان دنبال کنید و به سمت جلو پیش بروید. کمی جلوتر مایکل به مشکل می‌خورد پس به او سوییچ کنید تا کنترل او را در دست بگیرید. در اینجا زمان خوبی است که دشمنان را هدشات کنید و پیش بروید چراکه قدرتی مایکل بسیار برای این مورد مفید است. دشمنان را در بیرون ساختمان هدشات کنید و به سمت جلو پیشروی کنید. در این مرحله ۲۰ هدشات لازم است پس این بخش فرصت خوبی است که تعداد هدشات‌هایتان را افزایش دهید. همینطور به دنبال یارتان که با علامت آبی مشخص است بروید و دشمنان و پلیس‌ها را بکشید. آنها با رنگ قرمز در مینی مپ مشخص هستند. همینطور در پایین خیابان نیز بعضی وقت‌ها ماشین‌های پلیس سر می‌رسند که می‌تواند برایتان دردسر ساز شود. پس همه را بکشید و به دنبال یارتان حرکت کنید. کمی جلوتر هلکوپتر پلیسی سر می‌رسد با نارنجک انداز آن را سرنگون کنید و مسیرتان را ادامه دهید.

مرحله هفتاد و پنج: The Big Score (Obvious) (علامت H) (نقشه B)

جلوتر فرانکلین نیز به شما ملحق می‌شود و به کمک او باید با کشتن دشمنان مسیرتان را باز کنید. جلوتر مراقب هلکوپتر دیگر باشید با شلیک به سر خلبان آن را منهدم کنید. همینطور دشمنان را بکشید و باز هلکوپتر دیگری در پشت بام به سراغتان می‌آید پس با شلیک به سر خلبان آن را نیز از بین ببرید. پلیس‌ها از هر سمتی شما را محاصره کردند و باز هلکوپتر دیگری سر می‌رسد. هلکوپتر را نابود کنید و دشمنان را بکشید و به سمت پارکینگ مسیرتان را باز کنید. در داخل پارکینگ نیز دو ماشین تا دندان مسلح جلویتان را می‌گیرند بهتر است با نارنجک انداز هم ماشین‌ها و هم سرنشینانشان را نابود کنید! بعد سریع سوار ماشین Getaway Vehicle که با علامت آبی مشخص شده شوید و از پارکینگ خارج شوید. پنج ستاره هستید و باید از دست پلیس‌ها فرار کنید. فقط به مینی مپ نگاه کنید و برخلاف محلی که پلیس‌ها هستند حرکت کنید تا آنها شما را گم کنند. بعد در محلی در کوچه‌ای خلوت مخفی شوید تا آنها به طور کامل محو شوند. باید سریع اینکار را بکنید یا به سمت گاراژ بروید و ماشین را رنگ کنید تا پلیس‌ها شما را گم کنند. در هر صورت بعد از دست به سر کردن پلیس‌ها، کنترل ترور را در دست می‌گیرید.

به دنبال هلکوپتر دیگر که با رنگ آبی مشخص است بروید. کمی جلوتر چند هلکوپتر مزاحمتان می‌شود. در اینجا باید ثابت و نزدیک دیگر هلکوپترها پرواز کنید تا Lester بتواند آنها را منهدم کند. باید قبل از رسیدن به محل Drop off هلکوپترها را از بین ببرید پس زیاد بالا و پایین نشوید و ثابت پرواز کنید تا Lester سریع آنها را از بین ببرد. بعد از اینکه هلکوپترها از بین رفتند جلوتر قطار را می‌بینید. (محل Drop off) وقتی قطار را دیدید باید به سرعت به سمتش بروید و طلاها را پشتش بیندازید، از وقتی که قطار را دیدید تا رها کردن طلاها ۳۰ ثانیه وقت دارید تا بخش سوم مدال طلایی را بدست بیاورید. بعد از اینکه طلاها را پشت قطار انداختید در محل مشخص شده فرود بیایید و دمو را رد کنید تا مرحله به پایان برسد.

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با GTA 5

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است