سری مراحل The Civil Border Patrol بازی GTA 5

سری ماموریت The Civil Border Patrol بازی GTA 5

در این سری مراحل بامزه با جو و جوزف که خود را اعضای گشت مرزی مدنی معرفی می‌کنند آشنا می‌شود آنها که خود را آمریکایی اصیل معرفی می‌کنند. (در حالی که جوزف روسی حرف می‌زند!) آنها از ترور کمک می‌خواهند تا بتوانند مهاجران “غیرقانونی” را شناسایی و دستگیر کنند! با ملاقات با آنها اسلحه الکترونیکی بدست می‌آورید!

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

این ماموریت بعد از مرحله چهل و هفت: Minor Turbulence باز می‌شود. (مراحل پایینی نیز با انجام مراحل بالایی باز می‌شود)

ماموریت The Civil Border Patrol

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. Mariachi My Ride: باید سوار ماشینی که مکزیکی‌ها با آن در حال فرار بودند شوید.  2. Stop the Music: باید ماشین پناهندگان را در عرض ۴۰ ثانیه متوقف کنید.)

ماموریت The Civil Border Patrol

با ترور به علامت سوال مشخص شده در نقشه بالا بروید. در محل بعد از دمو سوار ماشین شوید و به سمت نقطه زرد رنگ حرکت کنید. در نقطه زرد از ماشین پیاده شوید و وارد بار شوید ولی بعد به خارج بار بروید و سوار ماشین شوید و ماشین در حال فرار را تعقیب کنید. بلافاصله بعد از شروع تعقیب با مسلسل به لاستیک‌های ماشین در حال فرار شلیک کنید تا متوقف شود. باید در عرض ۴۰ ثانیه از موقع فرار آنها را متوقف کنید پس وقت را تلف نکنید و همان لحظه شروع به تیراندازی کنید. بعد از اینکه ماشین توقف کرد با اسلحه الکترونیکی به آنها شلیک کنید تا آنها را مجبور کنید که سوار ماشین گشت شوند. بعد خودتان با ماشین آنها از محل درو شوید تا مرحله تمام شود و مدال طلایی را نیز بدست بیاورید.

ماموریت An American Welcome

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. Downed: شما باید راننده موتور ATV را ظرف 30 ثانیه دستگیر کنید. 2. Double Downed: باید دو موتور سوار را در کمتر از ۵۵ ثانیه دستگیر کنید. 3. Shock and Awe: باید به همه‌ی مهاجران با اسلحه الکترونیکی شلیک کنید.)

ماموریت An American Welcome

چند روز از مرحله بالا که بگذرد علامت ?M روی نقشه ظاهر می‌شود. به محل بروید تا دمو آغاز شود. بعد از دمو به سمت دایره قرمز مشخص شده در مینی مپ بروید. بلافاصله وقتی به محل رسیدید یک موتور سوار فراری را می‌بینید. به سرعت با تفنگ به لاستیک موتور شلیک کنید تا سریع متوقف شود (زیر ۳۰ ثانیه)، بعد به مرد با اسلحه الکترونیکی شلیک کنید تا سوار ماشین شود. حال به محل بعدی بروید در آنجا دو موتور سوارِ فراری وجود دارد باید هر دو را زیر ۵۵ ثانیه متوقف کنید. وقتی نزدیک آنها هستید با اسلحه به لاستیک‌هایشان شلیک کنید تا متوقف شوند. بعد از متوقف شدن هر دو در کمتر از ۵۵ ثانیه به سراغ هر یک بروید و با اسلحه الکترونیکی به آنها شلیک کنید تا سوار ماشین شوند. بعد از اینکارها مرحله تمام شده و مدال طلایی را بدست می‌آورید.

ماموریت Minute Man Blues

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. What Goes Around…: قبل از اینکه آنها را به قتل برسانید، باید از اسلحه الکترونیکی بر روی جو و جوزف استفاده کنید. 2. No Migration: نباید اجازه دهید هیچ کدام از آنها مزرعه را ترک کنند.)

ماموریت Minute Man Blues

چند روز از مرحله بالا که بگذرد علامت ?M روی نقشه ظاهر می‌شود. این آخرین ماموریت فرعی این سری محسوب می‌شود. بعد از صحبت با مرد باید از شر جو و جوزف خلاص شوید. بعد از دمو به سمت علامت‌های قرمز مشخص شده روی نقشه بروید. وقتی وارد مزرعه شدید به جوزف که در حال تهدید گروهی از مردم است شلیک کنید ولی قبل از کشتن آن حتما با اسلحه الکترونیکی به او شلیک کنید. بعد به سمت علامت قرمز بعدی بروید. جو در حال فرار با یک تراکتور دیده می‌شود به سرعت به لاستیک تراکتور شلیک کنید. اینکار را قبل از اینکه تراکتور مزرعه را ترک کند انجام دهید. بعد که مرد پا به فرار گذاشت از پشت با تفنگ الکترونیکی در ابتدا به او شلیک کنید و بعد با چند تیر کارش را بسازید تا مرحله تمام شده و مدال طلایی را بدست بیاورید.

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با GTA 5

دیدگاه ها بسته شده است