ماموریت Daddy’s Little Girl بازی GTA 5

راهنمای بازی GTA 5 / ماموریت Daddy’s Little Girl

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

ماموریت Daddy’s Little Girl بازی GTA 5
(این مرحله با علامت M در نقشه مشخص است.)

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1. سریعترین سرعت: وقتی روی جت اسکی هستید بالاترین سرعت ممکنه را بروید. 2. تثبیت کننده: هنگام مسابقه در امتداد اسکله نمی‌توانید از دوچرخه خارج شوید. 2. سریعتر از ماهی: باید ظرف یک دقیقه به قایق بادبانی برسید.)

این مرحله را بوسیله Michael انجام می‌دهیم. به علامت M در نقشه بروید و روی علامت زرد رفته تا این مرحله آغاز شود. بعد از دمو به دنبال Jimmy به سمت ساحل بروید، می‌خواهید با پسرِ عزیزتان دوچرخه سواری کنید! وقتی به محل رسیدید به سمت علامت زرد بروید و سوار یکی از دوچرخه‌ها شوید. بعد از سوار شدن به دوچرخه به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید و در امتداد ساحل رکاب بزنید. اول شدن یا نشدن در اینجا ملاک نیست بلکه نباید به هیچ عنوان کنترل دوچرخه را از دست بدهید و روی زمین بیفتید. پس فقط با دقت رکاب بزنید تا به محل مشخص شده در نقشه برسید. با شیفت در موقعیت مناسب سرعتتان را زیاد کنید و به سمت مقصد بروید. با Caps Lock نیز می‌توانید روی دوچرخه بایستید تا با سرعت زیاد بروید. ولی باید انرژی خود را مدیریت کنید چراکه برای شنای بخش بعدی به آن احتیاج دارید. وقتی به مقصد رسیدید دمو شروع می‌شود.

بعد از دمو باید به درون آب شیرجه بزنید و خود را به قایق تفریحی که از دور مشخص است برسانید. برای بدست آوردن مدال طلایی باید یک دقیقه‌ای خود را به قایق برسانید. S و شیف را بگیرید تا روی آب بیایید و بعد با W و شیفت به سرعت و بی‌وقفه به سمت مقصد شنا کنید تا خود را به قایق برسانید. بعد از اینکه به قایق رسیدید از پله‌های قایق بالا بروید تا دمو شروع شود. بعد از دمو باید با جت اسکی از دست دو قایقی که رد تعقیبتان هستند فرار کنید. اول وارد تونل شوید و از طرف دیگر خارج شوید و مسیر را به سمت جلو ادامه دهید در انتهای کانال به سمت چپ بروید و مسیر را تا آبهای آزاد ادامه دهید. فقط بالاترین سرعت جت اسکی را بروید تا این بخش مدال طلایی را نیز بدست بیاورید. در کل این مرحله بسیار ساده است. بعد از اینکه به آب‌های آزاد رسیدید باید Tracy به پیش Jimmy که با علامت زرد در نقشه مشخص است برسانید تا دمو شروع شود. بعد از دمو ماموریت به پایان رسیده است.

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با GTA 5

دیدگاه ها بسته شده است