راهنمای بازی GTA 5 / مراحل فرعی مرتبط با شخصیت Cletus

راهنمای بازی GTA 5 / مراحل فرعی مرتبط با شخصیت Cletus

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

این ماموریت را باید با ترور انجام دهید.

ماموریت فرعی Target Practice

باید مراحل اصلی یا فرعی رو به رو بروید تا این مرحله در نقشه ظاهر شود: مرحله هفده: Nervous Ron

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1.دو به یک: باید دو روباه را با یک تیر شکار کنید. 2.Pop! Pop!: در بخش تیراندازی به ماشین‌ها باید ۷۵ درصد دقت داشته باشید پس بدون عجله و با دقت شلیک کنید. 3.سیگنال ضعیف: تمام دیش‌ها را بدون از دست دادن تیر از بین ببرید.)

این ماموریت با علامت ? نارنجی در نقشه مشخص است. به سمت علامت بروید تا دمو آغاز شود. بعد از دمو به دنبال Cletus بروید. همینطور تا انتها به دنبالش برسید تا به پرچم‌ برسید در اینجا وقتی به خانه‌های اطراف نگاه کنید سه دیش می‌بینید. یکی در سمت راست بالای پشت بام، دومی پشت پرچم بالای ساختمان و سومی روی زمین سمت چپ قرار دارد. اصلا تیر خطایی نزنید و به دیش‌ها شلیک کنید تا بخش سوم مدال طلایی را بگیرید.

ماموریت Target Practice

به دنبال Cletus حرکت کنید و سوار ماشین شوید و او را به محل مشخص شده در نقشه برسانید. در محل زرد پارک کنید و به دنبال او به بالای ساختمان بروید. حال باید خود را آماده تیراندازی به لاستیک ماشین‌های در حال حرکت کنید. باید سه لاستیک را سوراخ کنید و نباید بیش از یک خطا انجام دهید وگرنه دقت تیراندازی کمتر از ۷۵ خواهد شد. در کل این بخش سخت‌ترین قسمت بدست آوردن مدال طلایی در این مرحله است. پیشنهاد می‌شود اگر خطا زدید به روی پشت بام پایین بپرید و از منطقه خارج شوید تا دکمه Retry ظاهر شود. به سمت چپ جاده نشانه بروید چراکه در آن قسمت مانند عکس بالا با ماشین‌های پشت سرهم و در تیرس رو به رو خواهید شد و به راحتی می‌توانید سه تیر به لاستیک‌ها بزنید. وقتی شما به لاستیک‌ها شلیک می‌کنید Cletus با خوشحالی شما را تشویق می‌کند و اینجاست که متوجه می‌شوید درست عمل کرده‌اید! بعد از زدن سه تیر به لاستیک‌ها بدنبال او بروید تا به محل سوم برسید.

روی پشت‌ بام سوم به سمت رو به رو نشانه بروید تا روبا‌ه‌هایی را روی زمین ببینید. کمی صبر کنید تا آنها هم راستای هم قرار بگیرند تا بتوانید با یک تیر دو روباه را شکار کنید. در اینجا صبر داشته باشید و بگذارید دو روباه کنار هم حرکت کنند و با یک تیر هر دو را بکشید تا این بخش نیز به پایان برسد و مدال طلایی را بدست بیاورید.

ماموریت فرعی Fair Game

(طریقه 100٪ و طلایی کردن مرحله: 1.Downwind : در طول کل شکار نباید توسط گوزن‌ها شناسایی شوید. (برخلاف باد حرکت کنید) 2. شکارچی قلب: باید سه گوزن را با شلیک به قلب از پا در بیاورید.)

با انجام ماموریت فرعی Target Practice بعد از چند روز Cletus به شما پیام می‌دهد و علامت ?C روی نقشه ظاهر می‌شود، به آنجا بروید تا دمو آغاز شود. بعد از دمو به دنبال Cletus بروید. در گوشه پایین سمت راست یک فلش نمایان می‌شود که نشان دهنده‌ی مسیر وزش باد است. دقت کنید اگر همراستا با فلش مسیر باد قرار بگیرید گوزن‌ها از حضور شما مطلع می‌شوند. در این مرحله برای بدست آوردن مدال طلایی اصلا نباید شناسایی شوید پس در تمام طول مرحله برخلاف فلش حرکت کنید. اگر فلش به سمت شما بود مسیرتان را تغییر دهید تا برخلاف شما شود.

ماموریت فرعی Fair Game

بعد از کمی صحبت Ctrl را بزنید و به آهستگی به سمت جلو حرکت کنید. کمی جلوتر دایره قرمزی روی نقشه مشخص می‌شود به آهستگی به آن سمت بروید و از فاصله به آنجا نشانه بروید. گوزنی در آنجا می‌بینید. اگر می‌خواهید به قلبش شلیک کنید بالاتر از ران و دقیقا روی سینه‌اش را نشانه بروید. بعد از کشتن اولین گوزن به پیش Cletus بازگردید و باز به دنبال او حرکت کنید. کمی جلوتر صدایی می‌شنوید و دایره قرمز دیگری روی نقشه ظاهر می‌شود. روی قلبش مثل عکس بالا نشانه بروید و شلیک کنید تا دومین گوزن را نیز بدون دیده شدن و با شلیک به قلبش شکار کرده باشید.

باز به دنبال Cletus حرکت کنید، اینبار کمی جلوتر دایره قرمزی می‌بینید که در آنجا محل گوزن‌ بعدی است. به آرامی به آن سمت حرکت کنید، در آنجا دو گوزن وجود دارد باید فقط به گوزنی نر که شاخ دارد شلیک کنید و نباید به گوزن ماده که شاخی ندارد آسیبی وارد کنید. باز هم به قلب (روی سینه بالاتر از ران کمی مایل به چپ) شلیک کنید تا سومین شلیک به قلب را انجام داده باشید و بخش دوم مدال طلایی را کامل کنید.

بعد از کشتن این گوزن Cletus به شما می‌گوید که گوزن بعدی را باید خودتان شکار کنید. با فشار G صدایی شبیه به گوزن تولید می‌کنید. در این صورت به مینی مپ نگاه کنید تا در مسیر درست به سمت گوزن بعدی حرکت کنید. در اینجا باید بسیار مراقب مسیر باد باشید چراکه به ناگهان تغییر می‌کند و شما را در مسیر گوزن قرار می‌دهد. اگر شناسایی شوید بخش اول طلایی کردن ماموریت را از دست خواهید داد. با دقت به سمت دایره قرمز نشانه بروید و محل گوزن را پیدا کنید و آن را شکار کنید. بعد به سمت جسد گوزن بروید و گوشی‌تان را در بیاورید و با دوربین از گوزن عکس بگیرید با فشار Space لیست مخاطبان‌تان باز می‌شود، عکس را برای Cletus ارسال کنید تا او با شما تماس بگیرد و ماموریت به پایان برسد. بعد از انجام این ماموریت عکسِ سرِ حیوانی بر روی نقشه ظاهر می‌شود، از این به بعد با ترور در این محل‌ها می‌توانید به شکار حیوانات بپردازید.

راهنمای کامل بازی GTA 5 (منوی اصلی)

دیگر راهنمایی‌های مرتبط با GTA 5

دیدگاه ها بسته شده است