راهنمای قدم به قدم بازی Elden Ring / پیدا کردن Fingerslayer Blade

راهنمای قدم به قدم بازی Elden Ring قسمت سیزدهم بخش دوم / پیدا کردن Fingerslayer Blade

بعد از ورود به شهر Nokron به منطقه مخفی Siofra Aqueduct می‌رویم تا با کشتن باس‌های آخر آن به منطقه مخفی Deeproot Depths راه پیدا کنیم. بعد باز به شهر Nokron برمی‌گردیم تا گنج مخفی شهر یعنی Fingerslayer Blade را پیدا کنیم. پیدا کردن این گنج بخشی از ماموریت شخصیت Ranni the Witch است. (برای درک بهتر داستان این بخش به داستان الدن رینگ دنیای زیرزمین مراجعه کنید.)

راهنمای کامل بازی ELDEN RING (منوی اصلی)

ویدیوی اختصاصی راهنمایی بازی Elden Ring قسمت سیزدهم

برخلاف دیگر راهنمایی کامل ما در اینجا ما ویدیویی کاملا اختصاصی از بازی Elden Ring برایتان تهیه کردیم (بخشی از بازی خودمان در Journey دوم) این راهنمایی فقط شامل بخش‌های اصلی و مراحل فرعی شخصیت‌های اصلی بازی می‌باشد. در قسمت‌های غیرمهم سرعت ویدیو زیاد شده تا فقط مسیر حرکت را متوجه شوید. توضیحات کاملِ این بخش از ویدیو در زیر آورده شده است.

ورود به منطقه مخفی Siofra Aqueduct

(در ویدیو: ۱۶:۴۰ تا ۲۰:۳۵)

راهنمای قدم به قدم بازی Elden Ring /اسرار شهر زیرزمینیِ Nokron (سفر به زیرِ زمین بخش دوم)

این منطقه مخفی است اما شما را به یکی دیگر از مناطق مخفی بازی که بسیار مهم است یعنی Deeproot Depths می‌رساند. به سمت شماره دو فیروزه‌ای که با دایره زرد مشخص شده است بروید. در آنجا به پایین بپرید و مسیر را مستقیم ادامه دهید تا به منطقه استراحت Aqueduct-Facing Cliffs برسید.

از غار به سمت جلو بروید تا به انتهای مسیر برسید در آنجا در پایین یک مسیر باریک می‌بینید روی آن بروید تا انتهایش بروید و بعد به پایین آنطرف بپرید تا وارد Deeproot Depths شوید. در این منطقه دشمنان قدرتمندی هستند و البته آیتم‌های مختلفی نیز پیدا خواهید کرد. که در ویدیو به طور کامل محل آیتم‌ها نشان داده شده است. وقتی وارد منطقه شدید به سمت چپ بروید و از پله‌ها بالا بروید، در آنجا با دشمنان مختلف مبارزه کنید. در اینجا یا می‌توانید منطقه‌ای که روی زمینش آب است را به سمت چپ بروید یا وارد در دیگر شوید و به سمت راست بروید تا با کشتن سوسکی اسپل Order Healing را بدست بیاورید.

محل برادر شخصیت D

حال مسیر را برگردید به سمت اتاقی که روی زمینش آب بود و در انتهایش آبشار بود بروید. در انتهای اتاق و نزدیک آبشار بعد از کشتن دشمنان و حتی سر زدن به پشت آبشار به سمت راست بروید در آنجا مردی روی زمین نشسته است! او هیچ صحبتی نمی‌کند و فقط سرش را گرفته است ولی در حقیقت برادر شخصیت D است! در ماموریتی دوباره به پیش او خواهیم آمد پس محلش را در یاد داشته باشید! (در نقشه بالا مشخص است)

یافتن Missionary’s Cookbook [5] : در ویدیو ۱۹:۱۳ تا ۲۰:۰۶ دقیقه را نگاه کنید تا روش یافتنش را ببینید.

مبارزه با Valiant Gargoyle & Valiant Gargoyle (Twinblade)

(در ویدیو: ۲۰:۴۰ تا ۲۳:۲۵)

از پله‌های کنار برادر D بالا بروید تا به یک منطقه برسید که دو باس منتظر شماست!

مبارزه با Valiant Gargoyle & Valiant Gargoyle (Twinblade)

اول Valiant Gargoyle ظاهر می‌شود. 1. در ابتدا شمشیری در دست دارد، با دو دست ژست می‌گیرد و یک ضربه قدرتی وارد می‌کند، به موقع جاخالی دهید. 2. به عقب می‌پرد و شمشیرش را در هوا می‌برد و به زمین می‌کوبد، از رو به رویش فرار کنید چراکه جادویی را مستقیم به سمتتان می‌فرستد. 3. از دهانش سم سبزی بیرون می‌دهد از جلویش فرار کنید. (مراقب باشید سم روی زمین باقی می‌ماند به محل دیگری بروید) 4. شمشیر را به عقب می‌برد و مستقیم وارد می‌کند، به جهات فرار کنید. 5. اگر روی سمی که روی زمین می‌ریزد بمانید خونتان سمی شده و کم کم کاهش پیدا می‌کند پس مراقب باشید. (با اسپل یا معجون مخصوص جلوی کم شدن خونتان را بگیرید) 6. به هوا می‌پرد و با دو دست با تبر بزرگش به سمت شما ضربه می‌زند، در این حالت باید به موقع جاخالی دهید یا با سپر جلوی ضربه‌اش را بگیرید. 7. بعد از اینکه تبرش را بیرون آورد دیگر با آن مبارزه می‌کند. 8. مراقب باشید با تبرش روی زمین سم به جای می‌گذارد پس روی سم‌های سبز نمانید. 9. بعد از اینکه به آخرهای مبارزه با Valiant Gargoyle نزدیک شدید سر و کله یک باس دیگر با نام Valiant Gargoyle (Twinblade) پیدا می‌شود. 10. در اینجا سریع کار Valiant را تمام کنید تا به سراغ بعدی بروید. (با هر دو  همزمان مبارزه کردن اصلا عقلانی نیست!)

مبارزه با Valiant Gargoyle & Valiant Gargoyle (Twinblade)

مبارزه با Valiant Gargoyle (Twinblade) :‌ او یک نیزه‌ی دو سر دارد. 1. نعره‌ای می‌کشد و نیزه‌اش را به هوا می‌برد و به روی زمین می‌کوبد و لایه‌های زمین را جابه جا می‌کند، فقط از جلویش دور شوید. 2. تبرش را برمی‌دارد به سمتتان می‌پرد و در اطرافش سم تولید می‌کند، روی سم نمانید ولی می‌توانید چند ضربه به پشتش وارد کنید. 3. تبرش را به بالا می‌برد و به زمین می‌کوبد، جاخالی دهید و به او ضربه بزنید. 4. همان ضربات باس قبلی را تکرار می‌کند ولی خونش کمتر است پس جای نگرانی نیست. بعد از کشتن این باس دو آیتم Gargoyle’s Greatsword و  Gargoyle’s Twinblade را بدست می‌آورید.

ورود به منطقه مخفی Deeproot Depths

ورود به منطقه مخفی Deeproot Depths

بعد از شکست دادن باس کمی جلوتر در آب‌ها منطقه استراحت Great Waterfall Basin را فعال کنید. دقیقا در رو به روی این منطقه استراحت یک تابوت سنگی مشاهده می‌کنید. به سمت آن بروید و داخلش شوید تا دمویی آغاز شود، بعد از دمو وارد منطقه مخفی Deeproot Depths شده‌اید. بعدا به سراغ این منطقه و ماموریت‌هایش خواهیم رفت.

ورود به منطقه Night’s Sacred

(در ویدیو: ۲۶:۲۶ تا ۳۰:۰۷)

ورود به منطقه Night's Sacred و پیدا کردن آیتم Fingerslayer Blade

دوباره به منطقه استراحت Ancestral Woods برگردید. اینبار به سمت چپ و پشت بام خانه‌ها نگاه کنید. با پرش می‌توانید روی پشت بام آن طرف بپرید و مسیر را ادامه دهید تا به پایین بروید. همینطور مسیر را به سمت جلو ادامه دهید مراقب باشید باید از بین پشت بام‌ها جلو بروید و نباید به پایین بیفتید. جلوتر حتی باید روی گنبند خانه‌ای بپرید و به سمت دیگر بروید. (جهت راحتی خودتان ویدیو را مشاهده کنید) مراقب دشمنان نیز باشید و آنها را بکشید. همینطور مسیر را پیش بروید تا به ستون‌های تخریب شده‌ای برسید، از روی آن‌ها به سمت دیگر بروید (عکس بالا) و از طریق پنجره وارد ساختمان بعدی شوید. 

بدست آوردن Mimic Tear Ashes

در همین جا در طرف دیگر، یک اتاق بسته است که برای باز کردن درش به Stonesword Key احتیاج دارد. آن در را باز کنید تا به یکی از بهترین اسپریت‌های بازی یعنی Mimic Tear Ashes برسید. حتما آن را تا انتها ارتقا دهید و در مواقع ضروری و باسهای قوی از آن استفاده کنید. این اسپریت دقیقا یاری مانند خودتان را بوجود می‌آورد که می‌تواند بسیار بدردتان بخورد.

پیدا کردن آیتم Fingerslayer Blade

حال از نبردبان پایین بروید و دشمنان پایین را بکشید. مخصوصا گوی عجیبی که در وسط اتاق است با ضربات قدرتی سریع آن را از بین ببرید. همینطور مسیر را جلو بروید و از پله‌ها پایین رفته تا به منطقه استراحت Night’s Sacred Ground برسید. بعد از استراحت به سمت جلو بروید و دشمنان قیرمانند را جا بگذارید تا به یک مقبره برسید درون مقبره یک صندوق است که درونش گنج مخفی Fingerslayer Blade که بخشی از ماموریت Ranni the Witch است را پیدا می‌کنید

بعد از بدست آوردن آیتم به پیش Smithing Master Iji در منطقه Liurnia برگردید و با او صحبت کنید. حال به منطقه استراحت Ranni’s Rise برگردید، باید با Ranni صحبت کنیم، ادامه ماموریت را در قسمت بعدی خواهیم رفت…

ادامه راهنمایی در : راهنمای کامل بازی ELDEN RING (منوی اصلی)

قسمتهای دیگر راهنمایی قدم به قدم الدن رینگ (به ترتیب از قسمت اول تا…):

جدیدترین راهنماییهای ساعت هفت در مورد الدن رینگ(کلی):

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است