محل تمام اعضای فرقه Order of the Ancients در بازی Assassin’s Creed Valhalla

محل تمام اعضای فرقه Order of the Ancients در بازی Assassin’s Creed Valhalla

راهنمای کامل بازی Assassins Creed Valhalla (منوی اصلی)

فرقه Order of the Ancients به جز فداییان که می‌توانید در اینجا توضیحاتشان را بخوانید به شش بخش تقسیم می‌شود. که در اینجا طبق عکس پایین و اعداد مشخص شده روی آنها و گروهشان چگونگی پیدا کردن و کشتنشان توضیح داده شده است. بعد از شناسایی هر فرد (پیدا کردن مدارک لازم طبق توضیحات) به بخش Order بروید و هدف را انتخاب کرده و Mark The Target را بزنید. با اینکار آن شخص در نقشه با رنگ طلایی مشخص می‌شود و می‌توانید به سمتش بروید و او را شکار کنید.

اعضای فرقه Order of the Ancients در بازی Assassin’s Creed Valhalla

طبق شماره هایی که در عکس بالا مشخص است نام و مشخصات و محل هر Order و چگونگی یافتن مدارک لازم برای کشف آنها آورده شده است.

گروه اول: The Wardens of War

1.Kjotve the Cruel (The Axe) 

در طی ماموریت‌های منطقه Rygjafylke و ماموریت A Cruel Destiny او را پیدا کرده و می‌کشید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

2.Leofgifu (The Scabbard) 

این عضو از Order با ساختن ساختمان Hidden Ones در کمپتان در Ravensthorpe شناسایی می‌شود و می‌توانید محل او را در نقشه (با زدن Space و Mark The Target) پیدا کنید. او در اردوگاه Utbech در شمال Grantebridescire  قرار دارد.

3. Hunta, Son of Hunta (The Baldric) 

این عضو از Order با ساختن ساختمان Hidden Ones در کمپتان در Ravensthorpe شناسایی می‌شود و می‌توانید محل او را در نقشه (با زدن Space و Mark The Target) پیدا کنید. او در منطقه شلوغی از نقشه قرار دارد و به شدت محافظت شده است. یکی از راه‌های راحت استفاده از بلندی و تیروکمان برای کشتن اوست. (شلیک به سر) بعد از کشتن او به پیش جنازه‌اش بروید و Confirm Kill را بزنید تا قتل را تایید کنید.

4. Sister Frideswid (The Leech) 

این عضو از Order را طی ماموریت‌هایتان در منطقه Lunden و ماموریت Bleeding The Leech شناسایی و می‌کشید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

5. Avges Spearhand (The Arrow) 

 این عضو از Order را طی ماموریت‌هایتان در منطقه Lunden و ماموریت Firing The Arrow شناسایی و می‌کشید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

6. Vicelin (The Compass)‌ 

این عضو از Order را طی ماموریت‌هایتان در منطقه Lunden و ماموریت‌های Walls and Shadows و Smash the Compass شناسایی و می‌کشید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

7. Gorm Kjotvesson (The Keel) 

با کشتن تمام شش عضو قبلی گروه The Wardens of War (افراد یک تا شش) رئیس آنها یعنی The Keel ظاهر می‌شود. برای کشتن او باید به منطقه Vinland بروید و ماموریت‌های این منطقه مخصوصا Hunter of Beasts را انجام دهید تا او را بکشید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

گروه دوم: Warden of Law

8. Eanbhert (The Vellum) 

اولین مدرک با کشتن Hunta, Son of Hunta (شماره سوم) بدست می‌آید. دومین مدرک در قلعه Thieves’ Warren در Glowecestre یافت می‌شود. این مدرک کنار Book of Knowledge این منطقه قرار دارد. (توضیحات بیشتر در مرحله The Stolen King آورده شده است.)

Eanbhert (The Vellum)

بعد از شناسایی Eanbhert می‌توانید روی نقشه او را مشخص کنید. به سمت محل مشخص شده بروید. او در ساختمانی است که در ورودی‌اش بسته است. می‌توانید به پشت ساختمان بروید و از پنجره باز وارد شوید و او را بکشید.

9. Tata, Defender of Otta’s Wyrd (The Dart)

Tata, Defender of Otta's Wyrd (The Dart)

اولین مدرک با کشتن Eanbhert (The Vellum) (شماره هشت) بدست می‌آيد. دومین مدرک را در قلعه Caustow Castle جنوب غربی Sciropescire پیدا می‌کنید. (نقشه بالا) از پنجره پشتی قلعه وارد شوید چراکه در ورودی مسدود است. بوسیله لبه خود را به پشت قلعه و پنجره باز برسانید و وارد شوید. (یک صندوق معمولی در اینجا وجود دارد.)

Tata, Defender of Otta's Wyrd (The Dart)

حال او را انتخاب کنید تا روی نقشه مشخص شود. (با استفاده از Mark The Target) او درون کلبه‌ای خفته است، خوابش را ابدی کنید!

10. Gunilla (The Adze) 

Gunilla (The Adze)

مدرک اول با کشتن Tata, Defender of Otta’s Wyrd (The Dart) (شماره نهم) یا Cola (فدایی سومی) بدست می‌آید. مدرک دوم با بردن مسابقه نوشیدنی خوری در Roman ruins شهر Ledecestre (منطقه Ledecestrescire) بدست می‌آید. (عکس بالا) به سرعت و به موقع دکمه‌های روی صفحه را فشار دهید تا پیروز شوید. باید حتما پیروز شوید تا این مدرک را بدست بیاورید.

Gunilla (The Adze)

Gunilla (The Adze)

مدرک سوم را در منطقه‌ای در نقشه بالا پیدا خواهید کرد. مدرک در کلبه‌ای است که سه نگهبان از آن محافظت می‌کنند. هر سه نگهبان را بکشید و مدرک را از روی قالیچه بردارید. (V را فشار دهید و به دنبال محل سفید بروید.)

Gunilla (The Adze)

بعد از پیدا کردن هر سه مدرک او ظاهر می‌شود. او را علامت گذاری کنید تا محلش روی نقشه مشخص شود. او بدون محافظ مشغول کار دیده می‌شود. او را بکشید.

11. Abbess Ingebord (The Firebrand) 

او را طی ماموریت‌های منطقه Jorvik پیدا کرده و در مرحله Burning the Firebrand به قتل می‌رسانید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

12. Grigorri (The Needle) 

او را طی ماموریت‌های منطقه Jorvik پیدا کرده و در مرحله Pricking the Needle به قتل می‌رسانید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

13. Grigorri (The Needle) 

او را طی ماموریت‌های منطقه Jorvik پیدا کرده و در مرحله Closing the Vault به قتل می‌رسانید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

14. Reeve Derby (The Vice) 

Reeve Derby (The Vice) 

با کشتن تمام شش عضو قبلی گروه Warden of Law (افراد هشت تا سیزده) او را شناسایی خواهید کرد. به بخش Order بروید و با Mark The Target کردن این عضو او را روی نقشه مشخص کنید. (او در بخش Picheringa در منطقه Eurvicscire قرار دارد.) او را بدون هیچ محافظی پیدا خواهید کرد و برای کشتنش هیچ مشکلی نخواهید داشت. 

گروه سوم: The Wardens of Wealth

15. Havelok (The Billhook) 

Havelok (The Billhook)

اولین مدرک برای پیدا کردن او بعد از کشتن Eanbhert (The Vellum) (شماره هشت) یا Patrick (The Anvil) (شماره شانزده) بدست می‌آید. دومین مدرک را روی بشکه‌ای در یکی از ساختمان‌های مزرعه Aelfgarstun در Lincolnscire خواهید یافت. (V را فشار دهید با علامت سفید مشخص است داخل ساختمان شوید و مدرک را از روی بشکه بردارید.) (عکس بالا)

Havelok (The Billhook)

بعد از شناسایی این Order او را انتخاب کنید و به محل مشخص شده در نقشه بروید. (شهر Lincoln در Lincolnscire) او درون ساختمانی بدون محافظ است آرام پشتش بخزید و او را مخفیانه به قتل برسانید.

16. Patrick (The Anvil) 

Patrick (The Anvil)

اولین مدرک با کشتن Leofgifu (The Scabbard) (شماره دوم) یا Cudberct (فدایی دهم) بدست می‌آید. دومین مدرک در Saint Albanes Abbey منطقه Oxenefordscire قرار دارد. دقیقا این مدرک را در بخش آهنگری شهر می‌توانید روی میز کنار افرادی که در حال کار هستند پیدا کنید. (در نقشه بالا)

Patrick (The Anvil)

بعد از شناسایی Patrick او را در نقشه پیدا خواهید کرد. او در شهر Oxeneforda در Oxenefordscire قرار دارد. در این شهر اگر سربازی شما را ببیند به دردسر می‌افتید پس با B کلاه خود را روی سر بگذارید. این فرد را مشغول آهنگری پیدا خواهید کرد. (عکس بالا) او را بکشید.

17. Mucel, Heir to What He Tells (The Lathe)

Mucel, Heir to What He Tells (The Lathe)

اولین مدرک را با پیروزی در بازی dice در منطقه‌ای که در عکس بالا مشخص است به دست می‌آيد. (مسافرخانه Buckingham در شمال Oxenefordscire) در بازی dice، همه مهره‌ها را یک دفعه انتخاب نکنید و اول بیشتر دفاعی انتخاب کنید و از مهره‌های Steal استفاده کنید تا بتوانید از قدرتی‌های خود برای از بین بردن سنگ‌های حریف استفاده کنید. بعد از پیروزی از حریف اولین مدرک را کسب خواهید کرد.

مدرک دوم با کشتن The Adze (شماره دهم) یا کشتن فدایی Horsa (فدایی سیزدهم) بدست می‌آید. 

Mucel, Heir to What He Tells (The Lathe)

مدرک سوم در Eatun Barn در شرق Oxenforda در منطقه Oxenefordscire پیدا خواهید کرد. (محل دقیق در نقشه مشخص است.) ابتدا به منطقه Eatun Barn بروید. در آنجا با استفاده از کوزه آتش زا در سنگی را تخریب کنید و داخل غار شوید. کمی جلوتر از شکاف وارد غار بعدی شوید. می‌توانید از بالای مجسمه کلید را بردارید و از بالای سمت راست محیط از صندوق معمولی لوت‌ها را بردارید. در سمت چپ هم می‌توانید سنگ را تکان دهید. پشتش مدرک دوم و همینطور یک نقشه گنج پیدا خواهید کرد.

Mucel, Heir to What He Tells (The Lathe)

بعد از یافتن تمام مدارک لازم برای شناسایی مرد، می‌توانید او را روی نقشه مشخص کنید. او در اسکله شهر Buckingham روی کنده چوبی از همه جا بی‌خبر نشسته است! او را بکشید. 

18. Gifle (The Ash-Spear) 

Gifle

مدرک اول با کشتن Mucel, Heir to What He Tells (The Lathe) (شماره 17)  یا کشتن Wuffa (فدایی هفتم) بدست می‌آید. مدرک دوم را در بخش Ruined Tower در منطقه East Anglia پیدا خواهید کرد. این مدرک را روی یک گاری در بالای این محیط پیدا خواهید کرد. دشمنان را بکشید و مدرک را بردارید.

Gifle

مدرک سوم را در کمپی در عکس بالا در منطقه East Anglia پیدا خواهید کرد. بعد از کشتن دشمنان درون کمپ V را بزنید تا محل سفید رنگ مدرک مشخص شود. مدرک را روی نیمکتی پیدا خواهید کرد. بعد از پیدا کردن هر سه مدرک به محل او در نقشه بروید و کارش را بسازید.

19. Wigmund (The Tang) 

او را طی ماموریت‌های منطقه Grantebridgescire پیدا کرده و در مرحله An Island of Eels به قتل می‌رسانید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

20. Bishop Herefrith (The Crozier) 

او را طی ماموریت‌های منطقه Lincolnscire پیدا کرده و در مرحله A Sword-Shower in Anecastre به قتل می‌رسانید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

21. Tatfrid (The Lyre) 

Tatfrid

با کشتن تمام شش عضو قبلی گروه The Wardens of Wealth (افراد پانزده تا بیست) او را شناسایی خواهید کرد. به بخش Order بروید و با Mark The Target کردن این عضو او را روی نقشه مشخص کنید. (او در منطقه Grantebridgescire و در شهر Grantebridge قرار دارد.) او را بدون هیچ محافظی پیدا خواهید کرد. او با خیال راحت روی صندلی‌ای نشسته است، به راحتی او را خلاص کنید!

گروه چهارم: The Wardens of Faith

22. Yohanes Loukas (The Oil) 

The Oil

مدرک اول را در جشنی که نزدیک بخش Henge Farm در منطقه Hamtunscire  است روی میز پیدا خواهید کرد. (یک چاقو روی نوشته است.) (عکس بالا)

The Oil

حال باید به منطقه Readingum Abbey که در عکس بالا مشخص است بروید و در آنجا Raid انجام بدهید و تمام صندوق‌ها را خالی کنید.

The Oil

برای بدست آوردن مدرک دوم به محل پله‌ها در نقشه بروید و در چاه را تخریب کنید و داخل شوید. در آنجا مدرک را روی نیمکت کوچک پیدا خواهید کرد. از صندوق نیز می‌توانید آیتم‌های مختلفی بدست بیاورید.

The Oil

حال محل The Oil را پیدا کرده‌اید به محل او که در بخش Fearnhamme در Hamtunscire است بروید و کارش را بسازید.

23. Heika of Friesland (The Sickle) 

The Sickle

مدرک اصلی را در بخش Maeldun’s Saltern Camp در منطقه Essexe پیدا خواهید کرد. (عکس بالا) کلبه‌ای که می‌توانید یک آیتم طلایی در آنجا پیدا کنید. از نبردبان بالا بروید روی میز مدرک را پیدا خواهید کرد. 

The Sickle

بعد از مشخص شدن هویت The Sickle به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید. (بعد از مارک کردن فرد) او را در شهر Colcestre (منطقه Essexe) خواهید یافت. او را بکشید.

24. Beneseck of Bath (The Bell) 

The Bell

مدرک مورد نیاز را در کنار رودخانه Ember River در بخش chain blockade در منطقه Suthsexe پیدا خواهید کرد. (عکس بالا)

The Bell

این مدرک در پایین برج قرار دارد اما درِ آن بسته است. داخل برج شوید و از طریق پنجره‌ای که در عکس بالا مشخص شده است به سمت چفت در پایین شلیک کنید و در را باز کنید. داخل اتاق شوید و مدرک را از روی میز بردارید. (از صندوق آیتم‌ها را بردارید.) همین مدرک هویت او را فاش می‌کند.

The Bell

حال به سمت محل این Order بروید. او را در محلی در منطقه Suthsexe پیدا خواهید کرد. او را به پیش بقیه رفقایش بفرستید!

25. Hilda (The Quill) 

او را طی ماموریت‌های منطقه Wincestre پیدا کرده و در مرحله Plucking the Quill به قتل می‌رسانید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

26. Selwyn (The Gallows) 

او را طی ماموریت‌های منطقه Wincestre پیدا کرده و در مرحله Choking the Gallows به قتل می‌رسانید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

27. Ealhferth (The Seax) 

او را طی ماموریت‌های منطقه Wincestre پیدا کرده و در مرحله Impaling the Seax به قتل می‌رسانید. (توضیحات بیشتر در مرحله)

28. Sister Blaeswith, The Archbishop’s Shadow (The Rake) 

The Rake

با کشتن تمام شش عضو قبلی گروه The Wardens of Faith (افراد بیست و دو تا بیست و هفت) او را شناسایی خواهید کرد. به بخش Order بروید و با Mark The Target کردن این عضو او را روی نقشه مشخص کنید. (او در منطقه Cent و در شهر Canterbury قرار دارد.) تعدادی محافظ از او حفاظت می‌کنند. به بالای کلبه نزدیک بروید و با استفاده از تیرکمان او و یارانش را بکشید. بعد بالای سر جنازه‌اش بروید و Confirm Kill را انتخاب کنید تا مرگ او را تکمیل کنید.

گروه The Warden of Relics

29. Fulke The Instrument

او را در طی داستان بازی شناسایی خواهید کرد و در ماموریت Storming the Walls او را به سزای اعمالش می‌رسانید.

گروه The Grand Maegester

30. The Father

ابتدا برای شناسایی او باید تمام فدایی‌ها و تمام اعضای Order تا شماره 29 را کشته باشید. (توضیحات در بالا) حال ماموریت Breaking the Order را دنبال کنید و یازده medallion را به Hytham بدهید. ماموریت Letter (تنها باید با Hytham جلوی مقر در منطقه Ravensthorpe صحبت کنید تا ماموریت بعدی را بدست بیاورید.) و بعد The Poor-Fllow Soldier را بدست می‌آورید.

ماموریت The Poor-Fllow Soldier

ماموریت The Poor-Fllow Soldier

به محل مشخص شده در نقشه بروید تا دمو آغاز شود. با آلفرد صحبت کنید. تنها کاری که باید بکنید این است که منتظر بمانید صحبت‌های آلفرد تمام شود. این مرحله به پایان می‌رسد و medallion نهایی را بدست می‌آورید.

دیگر نکات و راهنمایی‌ها برای بازی Assassins Creed Valhalla

دیدگاه ها بسته شده است