راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مراحل فرعی: The Iniquities of History و No Good Deed

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مراحل فرعی: The Iniquities of History و No Good Deed

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

(باید Chapter 2 بازی را کامل کرده باشید تا در دسترس قرار بگیرد.)

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Iniquities of History

به علامت سوال مشخص شده در شهر Rhodes بروید. مردی روی صندلی خوابیده و با او صحبت کنید. بعد از دیدن دمو علامت JC سفید رنگی روی نقشه مشخص می‌شود.

به علامت JC روی نقشه بروید. وقتی به خانه رسیدید نوشته جلوی در را بخوانید. در کنار دری که رویش نوشته است در سمت راست آن سیگارت کارت (محل تمام سیگارت کارتها) را بردارید. این در بسته است از دیگر سمت وارد خانه شوید‌. تمام محیط را بگردید و وسایل را بردارید از کمد جلوی در شروع کنید. بطری خالی، عکس خانوادگی و نقاشی کودکانه را در همین بخش اول بررسی کنید.

وارد اتاق بعدی شوید نوشته که روی میز گوشه اتاق است را بررسی کنید. ساعت روی شومینه را بررسی کنید‌. نوشته دیگری کنار ورودی را بررسی کنید. وارد اتاق بعدی  شوید. نوشته کنار عروسک را بررسی کنید. در گوشه اتاق کلاهی است که داخلش نوشته‌ای وجود دارد آن را بررسی کنید. عکس بالای شومینه را بررسی کنید.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: The Iniquities of History

  در این لحظه دمویی شروع می‌شود و دو مرد با اسلحه وارد می‌شوند. اسلحه کار نمی‌کند آن دو با چاقو حمله می‌کنند با R جاخالی دهید و با کلیک چپ ضربه بزنید هر دو را بکشید و لوتشان را بردارید. اول اسلحه روی زمین که مرد انداخت را بردارید و بعد در مخفی که در همین اتاق است را باز کنید اگر محلش را متوجه نشدید فقط وسط موس را بزنید تا در وسط اتاق پیدایش کنید. (عکس بالا)

از پله‌ها پایین بروید در انتهای اتاق دفتر را باز کنید و بخوانید. در کنار همان جا دفتر دیگری است آن را باز کنید. حال که آیتم را پیدا کردید از خانه خارج شوید و به سمت محل مشخص شده در نقشه بروید با مرد صحبت کنید تا دمو شروع شود. می‌توانید مرد را با گذشته تاریکش تنها بگذارید! ماموریت تمام شده است.


مرحله فرعی: No Good Deed

باید مرحله The Course of True Love را انجام دهید تا این مرحله باز شود.

مرحله فرعی: No Good Deed

در شهر Rhodes علامت سوالی وجود دارد وقتی به آنجا بروید با مردی کنار جاده رو به رو می‌شوید با او صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، مرد دیگری با شما صحبت می‌کند و علامت زردی روی نقشه مشخص می‌شود، به آنجا بروید. در این مکان چندین نفر در حال نگهبانی هستند و شما باید وارد این بخش شوید و واگن دکتر را پیدا کنید.  چهار نفر جلو هستند پشت درختی مخفی شوید و شروع به تیراندازی کنید. بعد از پیش رو برداشتن چهار نفر جلوتر بروید و پشت کلبه خراب مخفی شوید دو نفر کمی عقب‌تر نزدیک برکه هستند آنها را نیز از پا در بیاورید. در نزدیک برکه روی جعبه‌ها یک کارت وجود دارد. همینطور لوت افراد را نیز بردارید. حال سوار واگن که با رنگ زرد مشخص شده شوید. با زدن دکمه H اسب را به دنبال خود بکشانید. در طول مسیر سه نفر به شما حمله می‌کنند آنها را بکشید و بعد به محل مشخص شده در نقشه بروید وقتی به مرد نزدیک شدید دمو شروع می‌شود. بعد از دمو این مرحله تمام می‌شود.

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

دیدگاه ها بسته شده است