راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: Arcadia For Amateurs

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: Arcadia For Amateurs و  Fundraiser

راهنمای کامل تمام مراحل بازی Red Dead Redemption 2 (منوی اصلی)

مرحله فرعی: Arcadia For Amateurs

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: Arcadia For Amateurs

قسمت اول: در بخشی از نقشه با علامت سوال سفیدی رو به رو می‌شوید به پیش مرد بروید و با او صحبت کنید در حین صحبت حیوانی کیف مرد را می‌برد  حیوان را دنبال کنید تا کمی دورتر کیف را رها می‌کند و آن را به صاحبش بر‌میگردانید.

قسمت دوم: این ماموریت بار دیگر در کپچر سوم ظاهر می‌شود به علامت AL مشخص شده در نقشه بروید. وقتی به آنجا بروید با مرد پشت دوربین صحبت کنید. پیش او بمانید و تکان نخورید تا او از گرگ‌ها عکس بگیرد. در این میان، بعد از گرفتن چند تصویر گرگ‌ها شما را محاصره می‌کنند بسیار مراقب باشید و آنها را از پیش رو بردارید. مراقب پشتتان نیز باشید از آنجا نیز به شما حمله می‌شود. بعد از کشتن همه گر‌گ‌ها دمو شروع می‌شود و این بخش تمام می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: Arcadia For Amateurs

قسمت سوم:  علامت AL دیگر نزدیک Emerald Ranch ظاهر می‌شود. به آنجا بروید و با مردی که پشت دوربین است صحبت کنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، سوار اسب شوید و به سمت محل مشخص شده که اسب‌های وحشی هستند بتازید. به پشت پنج اسب بروید و با فشار کلیک راست و بعد F آنها را به سمت محل مشخص شده بفرستید. با فشار چند باره F آنها را در مسیر نگهدارید و آنها را به سمت محل عکس‌برداری ببرید تا از جلوی دوربین رد شوند و مرد بتواند از آنها عکس بگیرید. بعد به پیش مرد بروید بعد از دیدن دمویی ماموریت این بخش تمام می‌شود.

راهنمای بازی Red Dead Redemption 2 / مرحله فرعی: Arcadia For Amateurs

قسمت چهارم:  علامت AL بعدی نزدیک به شهر Saint Denis ظاهر می‌شود به آنجا بروید. بعد از صحبت‌ها سوار قایق ‌شوید و به سمت محل زرد رو به رویتان پارو بزنید در آنجا سه گراز وجود دارند به سمت آنها بچرخید تا موقعیت عکس گرفتن را برای مرد محیا کنید به ناگاه تمساحی از آب بیرون می‌جهد اگر دقیقا به سمت گرازها دوربین باشد مرد عکس خواهید گرفت. حال دو علامت روی نقشه مشخص است به سمت چپی بروید. یک تمساح داخل آب است به سمت او بچرخید تا مرد عکس بگیرد. حال به سمت آخرین علامت زرد بروید. در اینجا یک تمساح بزرگ در جزیره کوچک قرار دارد دقیقا رو به رویش قایق را بگذارید. حال مرد از شما می‌خواهد که او را به سمت قایق بکشانید. از قایق پیاده شوید و به سمت تمساح بروید وقتی تمساح به سمت شما آمد فرار کنید و به سمت دوربین بروید تا مرد بتواند از موجود عکس بگیرد! بعد از اینکار سوار قایق شوید و به سمت ساحل پارو بزنید تا دمو شروع شود. بعد از دمو، این ماموریت تمام میشود.

قسمت پنجم: یک علامت AL دیگر برای بار پنجم(آخر) ظاهر می‌شود به آنجا بروید و از کوه بالا بروید و خود را به مرد برسانید تا دمو شروع شود بعد از دمو این ماموریت به طور کامل تمام می‌شود.


مرحله فرعی:  Fundraiser

( این ماموریت فرعی بعد از بخش ششم بازی غیر فعال می‌شود و از بخش دوم بازی به بعد قابل پیدا شدن است.)

مرحله فرعی:  Fundraiser

در علامت مشخص شده در نقشه بالا بروید زن ناشناسی در شهر Saint Denis نشسته است و برای توسعه تالار یادبود طلب 20 دلار می‌کند میتوانید برای بدست آوردن مقداری Honor پول را پرداخت کنید. (افزایش Honor باعث کاهش قیمت کالاها در بازی می‌شود) این ماموریت فرعی تمام می‌شود!

دیگر مطالب مرتبط با راهنمای بازی Red Dead Redemption 2

آخرین مطالب به روز شده

دیدگاه ها بسته شده است